[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Όλα για τη φορολογική δήλωση. Τι αλλάζει σε δηλώσεις, τεκμήρια, αποδείξεις!
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 Posted by STEVENIKO

Το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης θα κληθούν να συμπληρώσουν φέτος περίπου 5,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά στα νέα τεκμήρια, ενώ οι φορολογούμενοι με καταθέσεις στο εξωτερικό καλούνται να τις δηλώσουν υποχρεωτικά στη νέα φορολογική δήλωση προκειμένου να ακολουθήσουν έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν δηλώθηκαν τα ποσά των τόκων, εάν πληρώθηκε ο φόρος 8% για την παραμονή των κεφαλαίων στην αλλοδαπή και εάν η απόκτηση των χρημάτων ήταν νόμιμη.

Στο νέο έντυπο Ε1 υποχρεώνονται να πληρώσουν έξτρα φόρο εισοδήματος όσοι....
αυτοαπασχολούμενοι εντοπίσθηκαν το 2010 να μην εκδίδουν αποδείξεις ή να διακινούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Οι φορολογούμενοι αυτοί καλούνται να δηλώσουν σε ειδικό κωδικό ότι όντως υπέπεσαν σε τέτοιου είδους παραβάσεις προκειμένου εν συνεχεία να μην υπολογισθεί στην εκκαθάριση του φόρου το αφορολόγητο όριο των €12.000.


Τεκμήρια

Παγίδες με αυστηρότερα τεκμήρια για σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, πισίνες, δίδακτρα και οικιακούς βοηθούς στήνει το υπουργείο Οικονομικών.

Τεκμήριο αποτελούν πλέον:

Κατοικίες: Το τεκμήριο για κατοικίες ενεργοποιείται για ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες κλιμακωτά ως εξής:

* για τα πρώτα 80 τ.μ. κύριων χώρων με €30 το τετραγωνικό, για τα επόμενα από 81 μέχρι και 120 τετραγωνικά μέτρα με €50 το τ.μ., για τα επόμενα από 121 έως και 200 τ.μ, με €80, για τα 201 έως 300 τ.μ. με €150 το τετραγωνικό και για τα πλέον των 300 τ.μ. με €300 το τμ.

* Για ακίνητα σε περιοχές με αντικειμενική αξία από €2.800 έως €4.999 το μέτρο τα ποσά προσαυξάνονται κατά 40% και για αντικειμενική αξία πάνω από 5.000 το τ.μ. κατά 70%.

* Για εξοχικά το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%, για μονοκατοικίες αυξάνεται κατά 20%, για βοηθητικούς χώρους προβλέπεται τεκμήριο €30 το μέτρο.

* Όταν υπάρχει δευτερεύουσα κατοικία που ιδιοκατοικείται ή μισθώνεται ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν λαμβάνεται το ήμισυ του τεκμηρίου που προκύπτει όταν έχουμε κύρια κατοικία μαζί με το βοηθητικό χώρο της.

* Αν η κατοικία μισθώνεται ορισμένους μήνες μέσα στο έτος, τα ετήσια ποσά της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης θα επιμερίζονται με βάση τους μήνες που διαρκεί η μίσθωση.

* Για δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει πλέον ο περιορισμός του τεκμηρίου, σε τρεις μήνες το έτος.

* Δεν υπολογίζεται τεκμήριο στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Για κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η..... προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα.

* Δεν υπολογίζεται τεκμήριο για δευτερεύουσες κατοικίες που μισθώνουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τουριστικούς λόγους.

* Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους.

Αυτοκίνητα: Στα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κυβικά το τεκμήριο είναι €3.000. Από εκεί και πάνω προστίθενται €300 ανά 100 κυβικά μέχρι τα 2.000 κυβικά, €500 ανά 100 κυβικά για αυτοκίνητα πάνω από 2.000 και έως 3.000 κυβικά και για μεγαλύτερου κυβισμού Ι.Χ. προστίθενται 700 ευρώ ανά 100 κυβικά. Ανάλογα με την παλαιότητα, το τεκμήριο μειώνεται κατά 30% έως 50%.

Δεν προβλέπονται μειώσεις της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης για αυτοκίνητα που αγοράζονται από τον Ο.Δ.Δ.Υ., για αυτοκίνητα που ανήκουν στην κυριότητα φορολογουμένου για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα έτη και αυτός έχει ηλικία πάνω από εξήντα έτη και αποκτά αποκλειστικά εισόδημα από συντάξεις ή από ιδιοκατοίκηση, καθώς και για αυτοκίνητα που εισάγονται από την αλλοδαπή με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω μετοικεσίας.

Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Σκάφη αναψυχής: «Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» €3.000 για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα. Για τα άνω των 5 μέτρων η «αντικειμενική δαπάνη» ορίζεται σε €4.00. Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, η «αντικειμενική δαπάνη» ξεκινά από €8.000 για μήκος έως 7 μέτρα και προσαυξάνεται κατά €2.000 για κάθε μέτρο από τα 7 έως τα 10, κατά €5.000 για κάθε μέτρο από τα 10 έως τα 12, κατά €10.000 για κάθε μέτρο από τα 12 έως τα 15, κατά €15.000 για κάθε μέτρο από τα 15 έως τα 18, κατά €20.000 για κάθε μέτρο από τα 18 έως τα 22 και κατά €35.000 για κάθε μέτρο πάνω από τα 22.

Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων: Τεκμήριο αποτελεί η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και στα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Οικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων: Τεκμήριο αποτελεί το κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση, ή φυσική αναπηρία, ή είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.
Πισίνες: Τα τεκμήρια προσδιορίζονται με βάση την επιφάνεια και ορίζονται σε €100 το τετραγωνικό για πισίνες μέχρι 60 τ. μ και σε €200 το τετραγωνικό, για επιφάνεια πάνω από 60 τ.μ. Για εσωτερικές πισίνες τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.

Αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα Το τεκμήριο είναι €8.000 για ανεμόπτερα, €65.000 για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα για τους 150 πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται με €500 για κάθε ίππο πάνω από τους 150 ίππους. €200 για κάθε λίμπρα ώθησης για αεροσκάφη αεροπροωθούμενα (JET).

Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης: €3.000 για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και €5.000 για συζύγους.

Αποδείξεις

Οι σπουδαιότερες ανατροπές περιλαμβάνονται στον πίνακα 5 του εντύπου της φορολογικής δήλωσης όπου αναγράφονται τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση τις «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» και τις «δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων», ή αλλιώς τεκμήρια.

Οσον αφορά το πρώτο μέρος, η αξία των αποδείξεων που πρέπει να συλλεχθούν και να προσκομιστούν μαζί με τη φορολογική δήλωση για να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο των €12.000 ανέρχεται στο 10% του ατομικού εισοδήματος, το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις αν το εισόδημα αυτό είναι άνω των 6.000 ευρώ και μέχρι €12.000. Αν το ατομικό εισόδημα υπερβαίνει τα €12.000, τότε η αξία των αποδείξεων που πρέπει να προσκομιστούν ισούται με το 30% του τμήματος του εισοδήματος πάνω από τα €12.000 προσαυξημένο κατά €1.200. Για ατομικό εισόδημα μέχρι €6.000 δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.

Η προσαύξηση του αφορολογήτου ποσού του υπόχρεου λόγω των τέκνων που τον βαρύνουν δεν συνδέεται με προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Στις δαπάνες περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών.
Διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των ΕΛΤΑ, εταιρειών Courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρε¬σιών μόνο κ.λπ.), όπως και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρ¬εσιών των κοινόχρηστων χώρων, εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Επίσης, περιλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου κ.λπ.

Στη διαμόρφωση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων, εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευ¬σης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορο¬λογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις.

Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που κατα¬βάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.λπ.) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ, καθόσον στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως επιβάλλει ο νόμος, αλλά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια.

Οι αποδείξεις δαπανών υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορο-λογία του εισοδήματος ΔΟΥ, στον οποίο θα αναγράφονται: α) Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του υπόχρεου, β) ο αριθμός των αποδείξεων και γ) το συνολικό ποσό αυτών.

Δήλωση εισοδήματος - Τι καταργείται

Στον πίνακα 4 του εντύπου της φορολογικής δήλωσης, οι φορολογούμενοι δηλώνουν τα εισοδήματα που απέκτησαν από διάφορες πηγές (μισθούς, συντάξεις, γεωργικές επιχειρήσεις, εμπορικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, μισθώματα από ακίνητα και κινητές αξίες).

Η συμπλήρωση του πίνακα αυτού επηρεάζεται φέτος κυρίως από τις ρυθμίσεις του ν. 3842/2010, με τις οποίες:

- Καταργήθηκαν, αναδρομικά από την 1η-1-2010, όλες οι διατάξεις που προβλέπουν αυτοτελή φορολόγηση εισοδημάτων. Αποζημιώσεις, επιδόματα και αμοιβές που μέχρι το 2009 φορολογούνταν αυτοτελώς με χαμηλούς συντελεστές φόρου από 15% έως 20% εντάχθηκαν στην ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται πλέον με υψηλότερους συντελεστές, κλιμακούμενους από 18% έως 45%. Συγκεκριμένα, καταργήθηκε η αυτοτελής φορολόγηση με 15%-20% και επιβάλλεται υψηλότερη φορολόγηση με συντελεστές 18%-45% στις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων:

- Στο 50% των αποζημιώσεων ΔΙΒΕΕΤ, ΔΕΤΕ και ΔΕΧΕ, που λαμβάνουν οι εφοριακοί, οι υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι τελωνειακοί και οι υπάλληλοι του Γενικού Χημείου του Κράτους.

- Στο 50% του ειδικού επιδόματος που λαμβάνουν οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας (πρώην ΥΠΕΘΟ).

- Στις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι ιατροί του ΕΣΥ για τις εφημερίες που πραγματοποιούν.

- Στις αμοιβές του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας.

- Στις αποζημιώσεις για εκτός έδρας μετακινήσεις που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ και οι αιρετοί σύμβουλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.

- Στην ειδική αποζημίωση που λαμβάνει το προσωπικό του ΕΚΑΒ.

- Στις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι δικαστικοί και οι βουλευτές.

- Στις αμοιβές που εισπράττουν οι ποδοσφαιριστές, οι καλαθοσφαιριστές και οι προπονητές κατά την υπογραφή των συμβολαίων μεταγραφής ή την ανανέωση συμβολαίων. Τα ποσά αυτά φορολογούνται με βάση την ετήσια κλίμακα φόρου εισοδήματος, αφού κατανεμηθούν ισομερώς στα έτη που διαρκεί το συμβόλαιο. Ο φόρος παρακρατείται με βάση την κλίμακα στο συνολικό ετήσιο καταβαλλόμενο ποσό, που ανάγεται στα έτη που διαρκεί το συμβόλαιο. Ολα τα παραπάνω ποσά εισοδημάτων, για τα οποία καταργήθηκε η αυτοτελής φορολόγηση πρέπει να συναθροίζονται με τις υπόλοιπες αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες και να συμπεριλαμβάνονται στα συνολικά ποσά που δηλώνονται στους κωδικούς 301-302 του υποπίνακα 4Α, δίπλα από την ένδειξη «Αθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κτλ.».

Καταργήθηκαν οι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος για τις αμοιβές, τα επιδόματα και τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών: Ανεργοι, με συνολικά ετήσια εισοδήματα που ξεπερνούν τα 30.000 ευρώ. Βουλευτές και δικαστές. Ερασιτέχνες αθλητές και διαιτητές. Δημόσιοι υπάλληλοι αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία. Μουσικοί. Διπλωματικοί υπάλληλοι.

Ολα τα ποσά εισοδημάτων που εισπράττουν οι παραπάνω κατηγορίες, για τα οποία καταργήθηκε η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, φορολογούνται πλέον με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, δηλαδή με συντελεστές φόρου από 18% έως 45%. Πρέπει, γι' αυτό, να δηλώνονται στους κωδικούς 301-302 του υποπίνακα 4Α, δίπλα από την ένδειξη «Αθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κτλ.».

Πώς και πότε υποβάλλεται η δήλωση

Από φέτος η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες, ενώ οι προθεσμίες αρχίζουν να εκπνέουν από την 1η Μαρτίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ολοκληρώνονται στις 31 Μαΐου για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Η υποβολή των δηλώσεων των υπόχρεων μέχρι και την 1η Μαρτίου 2011 πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, με αρχή για το ψηφίο 1 την 1η Μαρτίου 2011 και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες μέρες ως ακολούθως:

α)Μέχρι την 1η Μαρτίου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β)Μέχρι τις 2 Μαρτίου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο
γ)Μέχρι τις 3 Μαρτίου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο
δ)Μέχρι τις 4 Μαρτίου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο
ε)Μέχρι τις 8 Μαρτίου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο
στ)Μέχρι τις 9 Μαρτίου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο
ζ)Μέχρι τις 10 Μαρτίου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η)Μέχρι τις 11 Μαρτίου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ)Μέχρι τις 14 Μαρτίου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι)Μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια)Μέχρι τις 16 Μαρτίου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.

Μισθωτοί – συνταξιούχοι

Οι δηλώσεις που σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί-συντάξεις), αμοιβές αξιωματικών εμπορικών πλοίων, αλλοδαπής, κατοίκων εξωτερικού είναι:
α) Μέχρι τις 3 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 5 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 9 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 11 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 13 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 17 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 19 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 23 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 25 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 27 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 31 Μαΐου 2011 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπό¬χρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.

Ο φορολογούμενος που υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω Διαδικτύου, στην υπηρεσία ΤΑΧΙSNET (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr, τηλ. 210-4802552 210-4802552 210-4802552 210-4802552 ) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

online-pressblog
hassapis-peter

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...