[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ανησυχία για την "τρύπα" στα έσοδα
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 Posted by STEVENIKO

Στα 20,104 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το δεκάμηνο Ιανουάριος - Οκτώβριος 2011 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ο νέος στόχος (με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2012) για το έλλειμμα του δεκαμήνου προέβλεπε ότι θα διαμορφωθεί στα 20,362 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι το έλλειμμα ανέρχονταν σε 18,081 δισ. ευρώ.

Ανησυχία για την  τρύπα  στα έσοδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 1,103 δισ ευρώ ενώ οι συνολικές δαπάνες παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,360 δισ ευρώ.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39,230 δισ. ευρώ και εμφανίζονται μειωμένα κατά 4,1% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010.

Η υστέρηση των εσόδων οφείλεται σύμφωνα με το υπουργείο κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης και της μείωσης των εισοδημάτων, στις καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την απεργία του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, στη μετάθεση, λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες είσπραξης ορισμένων εσόδων από την εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου στο απομένον δίμηνο του έτους και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι η υστέρηση των εσόδων θα αντιμετωπισθεί στο τελευταίο δίμηνο του έτους με την απόδοση των φορολογικών ρυθμίσεων που περιέχονται στους εφαρμοστικούς νόμους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011 - 2015.

Σε ότι αφορά τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 38,1% ή κατά 521 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το δεκάμηνο του 2010.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3,121 δισ. ευρώ ή 5,7% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

  • στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2,483 δισ. ευρώ ή 19,5% σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2010
  • στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 2,4% ή 970 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επιχορηγήσεων για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2,767 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2010 που υπερέβη την μείωση κατά 1,796 δισ. ευρώ των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών.
Βασικοί αποδέκτες των αυξημένων επιχορηγήσεων ήταν:
  • Τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1,838 δισ. ευρώ. (κυρίως ο ΟΓΑ κατά 380 εκατ. ευρώ και το ΙΚΑ κατά 1,348 δισ. ευρώ.) εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές.
  • Ο ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 313 εκατ. ευρώ.
  • Τα νοσοκομεία κατά 794 εκατ. ευρώ (700 εκατ. ευρώ για την πληρωμή προμηθειών του έτους 2011 και 94 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).
Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρουσιάζουν μείωση κατά 37,4% ή 2,260 δισ. ευρώ.


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Ανησυχία για την "τρύπα" στα έσοδα"

Leave a reply