[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
«Ψαλιδίζεται» το εκλογικό επίδομα- Πώς και σε ποιους θα μοιραστεί
Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 Posted by STEVENIKO

«Μαχαίρι» στο εκλογικό επίδομα των υπαλλήλων και των δικαστικών λειτουργών που θα πάρουν μέρος στην προετοιμασία και τη διενέργεια των εκλογών, βάζει η κυβέρνηση.


Το συνολικό ποσό που θα «μοιραστούν» όλοι ανεξαιρέτως οι εμπλεκόμενοι στην εκλογική διαδικασία, όπως προκύπτει από σχετική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάσου Γιαννίτση, ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό δεν θα καλύψει μόνον τις εκλογικές αποζημιώσεις των δικαστικών αντιπροσώπων και των υπαλλήλων που μετέχουν της εκλογικής διαδικασίας, αλλά και τα οδοιπορικά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται τη σχετική απόφαση, τα 20 εκατ. ευρώ, που δεσμεύονται από τον σχετικό για τις εκλογές κωδικό του υπουργείου Εσωτερικών, θα χρησιμοπιοιηθούν για «τη χορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των εφόρων αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, αντιπροσώπων δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012»..

Ήδη, ο υπουργός Εσωτερικών έχει κάνει γνωστό ότι οι δικαιούχοι εκλογικού επιδόματος μεταξύ των υπαλλήλων των υπηρεσιών που εποπτεύονται από το υπουργείο Εσωτερικών, έχει μειωθεί κατά 45% συγκριτικά με τις εκλογική αναμέτρηση του 2009. Ανάλογη αναμένεται να είναι και η μείωση για τους υπαλλήλους των δήμων, παρότι έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται ισχυρές αντιδράσεις από την ΠΟΕ-ΟΤΑ, η οποία απειλεί ότι θα μποϋκοτάρει τη διενέργεια των εκλογών.

Δραστική αναμένεται να είναι και η περικοπή στο ύψος του επιδόματος, το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην εκλογική αναμέτρηση του 2009 για τους δικαστικούς αντιπροσώπους έφθασε ως και τα 1.800 ευρώ. Το ύψος του επιδόματος που θα δοθεί τελικά στον περιορισμένο αριθμό - σε σχέση με το 2009 -, υπαλλήλων εκτιμάται ότι θα κυμανθεί γύρω στα 500 ευρώ.

Στόχος, πάντως, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, παρότι αναγνωρίζει ότι το εκλογικό επίδομα καλύπτει ζωτικές ανάγκες των υπαλλήλων σε μία περίοδο συνεχών περικοπών στους μισθούς τους, είναι να λάβουν επίδομα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται πραγματικά με τη προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών. Κι αυτό γιατί το σύνολο των εκλογικών δαπανών, που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προυπολογισμό, έχουν μειωθεί σε σχέση με το 2009 κατά 25% και κυμαίνονται σε 50 εκτ. ευρώ.

Εκτός από τους περίπου 20.000 δικαστικούς αντιπροσώπους, που θα είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια των εκλογών και, ως εκ τούτου, θα λάβουν εκλογικό επίδομα και τα οδοιπορικά για την μετακίνησή τους, καθορίσθηκαν και τα ειδικά εκλογικά συνεργεία, που θα εργαστούν για την εκλογική προετοιμασία και μετάδοση των αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, στα ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν οι κατωτέρω:

Στο υπουργείο Εσωτερικών


α) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν αποσπασθεί σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 755.
Οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια, πλήν της αναρρωτικής άδειας και άδειας άνευ αποδοχών, θα συμπεριληφθούν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέξουν πραγματική εκλογική εργασία.
β) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Εθνικό Τυπογραφείο, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 264.
γ) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 5.
δ) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 13.
ε) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 5.
στ) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου της πρώην Νομαρχίας Αθηνών, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 14.
ζ) Πέντε (5) υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τρείς (3) υπάλληλοι του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:


Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν δύναται να υπερβαίνει τους 15.

Στις Περιφέρειες:


α) Ένας (1) Γενικός Διευθυντής, ο οποίος έχει την κύρια αρμοδιότητα για την εκλογική διαδικασία.
β) Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων που κρίνονται απαραίτητοι για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας.
γ) Υπάλληλοι, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής και των Αντιπεριφερειαρχών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και των οδηγών
που θα απασχοληθούν από τους οικείους Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες για την προώθηση εκλογικού και λοιπού υλικού.

Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων του προηγούμενου εδαφίου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, συμπεριλαμβανομένων των υπό στοιχεία (α) και (β), έχει ως ακολούθως:

1. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 24
2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 35
3. Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας - Θάσου 28
4. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 25
5. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 27
6. Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 26
7. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 115
8. Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς 23
9. Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας 25
10. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 31
11. Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 43
12. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 21
13. Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 13
14. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 15
15. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 37
16. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 20
17. Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 21
18. Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 17
19. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 43
20. Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης 16
21. Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 31
22. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 51
23. Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας - Σποράδων 34
24. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 35
25. Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 10
26. Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας 24
27. Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας-Ιθάκης 15
28. Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας 10
39. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 56
30. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 60
31. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 42
32. Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 23
33. Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας 44
34. Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 18
35. Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 37
36. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας 18
37. Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος 21
38. Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας 37
39. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας 28
40. Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας 30
41. Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 42
42. Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου - Λήμνου 27
43. Περιφερειακή Ενότητα Χίου 15
44. Περιφερειακές Ενότητες Σάμου - Ικαρίας 15
45. Περιφερειακές Ενότητες Νομού Κυκλάδων 22
46. Περιφερειακές Ενότητες Νομού Δωδεκανήσου 35
47. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 53
48. Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 17
49. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 20
50. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 31
51. Περιφέρεια Αττικής 510
δ) Από 4 υπαλλήλους για την υποστήριξη του γραφείου κάθε Περιφερειάρχη.

Με νεότερη απόφαση θα καθοριστεί ο τρόπος συγκρότησης των ειδικών εκλογικών συνεργείων στους Δήμους.


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "«Ψαλιδίζεται» το εκλογικό επίδομα- Πώς και σε ποιους θα μοιραστεί"

Leave a reply