[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Τελευταία προθεσμία για όσους χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία
Σάββατο 21 Απριλίου 2012 Posted by STEVENIKO

Μόλις μία εβδομάδα έχουν στη διάθεση τους όσοι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με βάση την τελευταία παράταση των ευνοϊκών διατάξεων που έφερε το υπουργείο Εργασίας.
«Κλειδί» της ρύθμισης είναι η υποχρέωση καταβολής του πρώτου διμήνου, κάτι που εκτιμάται ότι θα δώσει ανάσα στα ταμεία, ενώ κίνητρο αποτελεί ότι με την υπαγωγή στη ρύθμιση «παγώνουν» τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης έως το τέλος του επόμενου έτους.

Όλη η εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Παράταση ρυθμίσεων οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89Α/11-4-2012)».

Με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 23 του Ν. 4075/2012 δόθηκε παράταση στη προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στις ρυθμίσεις καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. α και β του Ν. 4038/2012, έως 30/4/2012. Συγκεκριμένα:

Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (παρ.α του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012).

- Υποβολή αίτησης έως 30/4/2012 με έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη.

- Υποβολή αίτησης μετά την 1/5/2012 χωρίς έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.

- Διακανονισμός οφειλόμενων έως 31/12/2011 εισφορών.

- Καταβολή των από 1/1/2012 και μετά ασφαλιστικών εισφορών χωρίς δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Στον προσωρινό διακανονισμό μπορούν να υπαχθούν - πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην εγκύκλιο 5/2012 της Υπηρεσίας μας - και ασφαλισμένοι που έχουν ήδη απολέσει τις ρυθμίσεις του Ν. 4038/2012 άρθρο 21 παρ. α και β, ή έχουν ενταχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση κατά το χρονικό διάστημα 1/4/2012-11/4/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4075/2012)

2. Δεδομένου ότι η προθεσμία ένταξης στο διακανονισμό με έκπτωση 40% λήγει την 30/4/2012 και το 1ο δίμηνο του 2012 έχει καταστεί απαιτητό, θα πρέπει να επισημαίνεται η υποχρέωση καταβολής του, για την ένταξη στο διακανονισμό.

3. Αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα μέχρι την 31/12/2013 (παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.4075/2012).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για το ποσό προκαταβολής (1η δόση), το ποσό δόσης, τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, τη θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας, τη διαδικασία παρακολούθησης καταβολής των δόσεων, τη λήξη του διακανονισμού κ.λπ. - πέραν των προαναφερόμενων τροποποιήσεων - ισχύουν όσα ορίζονται στις αριθ. 21/2011 και 5/2012 εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.

Β. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4038/2012.

- Υποβολή αίτησης έως 30/4/2012.

- Κεφαλαιοποίηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών έως 31/12/2011.

- Ένταξη στη ρύθμιση ανεξαρτήτως ελαχίστου ποσού οφειλής και δόσης.

- Καταβολή των από 1/1/2012 και μετά ασφαλιστικών εισφορών.

- Καταβολή του εφάπαξ ποσού ή της πρώτης δόσης έως 31/5/2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν - πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην εγκύκλιο 7/2012 της Υπηρεσίας μας - και ασφαλισμένοι που έχουν ήδη απολέσει τις ρυθμίσεις του Ν. 4038/2012 άρθρο 21 παρ. α και β, ή έχουν ενταχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση κατά το χρονικό διάστημα 1/4/2012-11/4/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4075/2012).

2. Δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής του αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση λήγει την 30/4/2012 και το 1ο δίμηνο του 2012 έχει καταστεί απαιτητό, θα πρέπει να επισημαίνεται η υποχρέωση καταβολής του, για την ένταξη στη ρύθμιση.

3. Η προθεσμία 31/5/2012 για την εφάπαξ καταβολή ή την καταβολή της 1ης δόσης ισχύει μόνο για τους ασφαλισμένους που θα υποβάλλουν αίτηση μετά τη δημοσίευση του Ν. 4075/2012.


Πηγη

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Τελευταία προθεσμία για όσους χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία"

Leave a reply