[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Η Τρόικα βάζει το ΕΣΥ στο χειρουργείο και νομιμοποιεί το «φακελάκι»
Κυριακή 15 Απριλίου 2012 Posted by -

Η έκθεση της «τεχνικής βοήθειας για την υγειονομική περίθαλψη», με την επωνυμία σχέδιο Carone που έχει επιμεληθεί η τρόικα και έχει ήδη υποδείξει στην κυβέρνηση, περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές στην οργάνωση του συστήματος Υγείας στην Ελλάδα με προτάσεις για ένταξη όλων των πολιτών στον ΕΟΠΥΥ, συγχωνεύσεις νοσοκομείων, αλλαγή του συστήματος αμοιβών των γιατρών, ώστε να νομιμοποιηθεί το «φακελάκι» και να περιοριστούν οι λίστες αναμονής στα χειρουργεία.

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, στην έκθεση σημειώνεται ότι «με δεδομένες τη διαφθορά και τη δυσκολία εξεύρεσης υγειονομικού εξοπλισμού, καθώς και την ανάγκη να ελεγχθούν οι δαπάνες, είναι σημαντικό να υπάρξει συμφωνία (μεταξύ κυβέρνησης, φαρμακευτικών εταιρειών, γιατρών, φαρμακείων, χονδρεμπόρων και των οργανώσεων των ασθενών) σε έναν κώδικα καλής συμπεριφοράς (κανόνων και προτύπων) όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των μερών».

Η τρόικα εισηγείται να υπάρξει ένας συμβιβασμός συμφερόντων μεταξύ όλων των κρίκων της αλυσίδας της Υγείας (χωρίς να κοπούν οι αμοιβές και τα δώρα των γιατρών). Προτείνει, δε, στην κυβέρνηση να ζητήσει βοήθεια από τη Σουηδία, η οποία έχει πρόσφατα θεσμοθετήσει έναν τέτοιο κώδικα.

Ειδικότερα, για να μειωθούν οι λίστες αναμονής ειδικά στα χειρουργία, προτείνεται να επανεξεταστεί το σύστημα αμοιβής των γιατρών και να ενσωματωθεί σε αυτήν η συμμετοχή του ιδιώτη (φακελάκι) προκειμένου να νομιμοποιηθεί η συναλλαγή και εν τέλει να φορολογείται και ο γιατρός για το σύνολο των εισοδημάτων του.


Πηγη

-

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Η Τρόικα βάζει το ΕΣΥ στο χειρουργείο και νομιμοποιεί το «φακελάκι»"

Leave a reply