[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ελεγχοι-εξπρές για το κλείσιμο 200.000 εκκρεμών υποθέσεων
Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 Posted by STEVENIKO

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ


Με στόχο να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία 2,5 δισ. ευρώ, χιλιάδες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες ακόμη και ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να κλείσουν οριστικά τις εκκρεμότητές τους


Οι ΔΟΥ θα εκδίδουν εντολές ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις των επιχειρήσεων και αμέσως θα ξεκινά ο έλεγχος με συνοπτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις

Οι ΔΟΥ θα εκδίδουν εντολές ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις των επιχειρήσεων και αμέσως θα ξεκινά ο έλεγχος με συνοπτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις

Ελέγχους-εξπρές για το κλείσιμο 200.000 εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων εξαπολύει το υπουργείο Οικονομικών παρέχοντας ισχυρά κίνητρα στους φορολογούμενους για την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων. Στόχος είναι να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία 2,5 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, για να προλάβουν οι ελεγκτές να ελέγξουν τις ανοιχτές υποθέσεις παρατείνεται κατά ένα έτος, για το 2013, ο χρόνος παραγραφής των χρήσεων 2000-2006 που παραγράφονταν στο τέλος του έτους.

Χιλιάδες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες ακόμη και ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να κλείσουν οριστικά τις εκκρεμότητές τους με την εφορία που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος και ακινήτων όπως κληρονομιών, δωρεών, μεταβίβασης ακινήτων και ΦΜΑΠ. Για τη διενέργεια των νέων ελέγχων με συνοπτικές διαδικασίες θα ενεργοποιηθούν άμεσα περίπου 1.000 φοροελεγκτές των εφοριών και ελεγκτικών κέντρων οι οποίοι θα ασχοληθούν αποκλειστικά με τον έλεγχο των ανοιχτών υποθέσεων. Σύντομα τα τμήματα ελέγχων των ΔΟΥ θα ενισχυθούν με νέους και παλιούς ελεγκτές οι οποίοι σήμερα απασχολούνται σε άλλα τμήματα των εφοριών και θα κληθούν να συμβάλουν στους φοροελέγχους.

Η νέα διαδικασία ελέγχου θα παρέχει στις επιχειρήσεις έναν ευνοϊκότερο τρόπο συμβιβασμού και θα τους δίνει τη δυνατότητα να κλείσουν τις ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις τους εξοφλώντας τους φόρους τους σε πολλές μηνιαίες δόσεις. Θα προβλέπονται μειωμένες προσαυξήσεις φόρων και περισσότερες μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση των οφειλών που θα προκύπτουν. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 36. Σύμφωνα δε με εκτιμήσεις αρμοδίων παραγόντων του υπουργείου Οικονομικών, στην περίπτωση που κλείσουν όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, το Δημόσιο θα μπορούσε να βάλει στα ταμεία του μέχρι και 2,5 δισ. ευρώ.

Για τις ανέλεγκτες

Οι ΔΟΥ θα εκδίδουν εντολές ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις των επιχειρήσεων και αμέσως θα ξεκινά ο έλεγχος με συνοπτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις. Στις επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν παραβάσεις του ΚΒΣ θα προσδιορίζονται οι εμφανείς λογιστικές διαφορές, δηλαδή οι δαπάνες που δεν εκπίπτουν και οι επιτηδευματίες δεν τις είχαν συμπεριλάβει στη δήλωση της ανέλεγκτης χρονιάς.

Οι έλεγχοι θα είναι γρήγοροι. Για κάθε επιτηδευματία θα ολοκληρώνονται το αργότερο εντός 3 ημερών και θα γίνονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ορισμένα από τα κριτήρια θα είναι αυτά που χρησιμοποιούν οι ορκωτοί λογιστές για να εκδώσουν τα φορολογικά πιστοποιητικά στις ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ.

Οσοι δεν αποδεχθούν τα αποτελέσματα των συνοπτικών ελέγχων θα βρεθούν αντιμέτωποι με σαρωτικούς τακτικούς ελέγχους που συνεπάγονται μεγαλύτερες προσαυξήσεις φόρων, λιγότερες δόσεις και περισσότερα πρόστιμα.
Για φοροδιαφυγή και άλλες παραβάσεις

Πρώτοι θα ελεγχθούν οι επιτηδευματίες

Οι έλεγχοι-εξπρές θα αφορούν κατά προτεραιότητα επιτηδευματίες οι οποίοι:
 • Εχουν διαπράξει ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Β.Σ. ή για τους οποίους υπάρχουν στις ΔΟΥ δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή.
 • Δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών αντικειμένων.
 • Εχουν μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητάς τους.
 • Εχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή κατασχεθείσες φορολογικές ταμειακές μηχανές.
 • Εχουν δηλώσει απώλεια βιβλίων και στοιχείων.
 • Ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερου επαγγελματία και έχουν δηλώσει μεγάλα ποσά δαπανών.
 • Δεν έχουν προσδιορίσει τα καθαρά τους εισοδήματα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή δεν έλαβαν υπόψη τον προβλεπόμενο συντελεστή καθαρών κερδών, κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών εισοδημάτων τους.
 • Εμφανίζουν αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ των στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Εχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα που δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη.
 • Εμφανίζουν, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις τους, χαμηλό συντελεστή μεικτού και καθαρού κέρδους.
 • Εχουν κάνει χρήση αναπτυξιακών νόμων.
 • Είχαν στην κατοχή τους την 1η-1-2008 κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ.
 • Δεν απεδέχθησαν τα εκκαθαριστικά σημειώματα περαίωσης των ετών 2000-2009, που τους εστάλησαν στο πλαίσιο εφαρμογής των ρυθμίσεων του ν. 3888/2010.
 • Εντάχθηκαν στις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004 περί «αυτοπεραίωσης» ή «αυτοελέγχου», επελέγησαν για δειγματοληπτικό έλεγχο, αλλά δεν υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3888/2010 για την περαίωση των χρήσεων 2000-2009.
 • Εντάχθηκαν στις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004 περί «αυτοπεραίωσης» ή «αυτοελέγχου».
 • Εχουν δηλώσει πάρα πολύ μεγάλα ακαθάριστα εισοδήματα.

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Ελεγχοι-εξπρές για το κλείσιμο 200.000 εκκρεμών υποθέσεων"

Leave a reply