[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ανακοινώθηκε ο «γάμος» Εθνικής - Eurobank
Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 Posted by STEVENIKO


Δημόσια πρόταση εξαγοράς για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank υπέβαλέ την Παρασκευή η Εθνική, όπως ανακοινώθηκε από την τράπεζα.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΤΕ προσφέρει ως αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με νέα ονομαστική αξία 1 ευρώ ανά μετοχή, με σχέση 58 νέες μετοχές, έναντι κάθε 100 μετοχών της Eurobank.

«Εφόσον επιτευχθεί η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank, οι νυν μέτοχοι της ΕΤΕ και οι νυν μέτοχοι της Eurobank θα εκπροσωπούνται στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ κατά 75% και 25% αντίστοιχα», σημειώνει.


Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την αίρεση σειράς εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕ.

Μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Εθνική Τράπεζα σημειώνει πως προτίθεται να προβεί σε συγχώνευση με την Eurobank.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΕΤΕ, Γεώργιος Ζανιάς, επεσήµανε ότι η δηµόσια πρόταση που ανακοινώθηκε σήµερα, στοχεύει στη δηµιουργία ενός διευρυµένου τραπεζικού οµίλου στην Ελλάδα που θα διαδραµατίσει «τον καίριο ρόλο του πυλώνα σταθεροποίησης του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και θα παράσχει την απαραίτητη χρηµατοδότηση που θα στηρίξει την ελληνική οικονοµική ανάκαµψη».

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, επισημαίνει ότι η πρόταση αγοράς επιταχύνει την τάση ενοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δημιουργώντας ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Νικόλαος Νανόπουλος από τη μεριά του δήλωσε:

«Η δηµόσια πρόταση ανταλλαγής εντάσσεται στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας ενοποίησης του τραπεζικού συστήµατος στην Ελλάδα. Το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank θα αξιολογήσει περαιτέρω, µε εποικοδοµητικό πνεύµα, την προτεινόµενη επιχειρηµατική ενοποίηση µε γνώµονα τo συµφέρον όλων των ενδιαφεροµένων, συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων, των πελατών, των µετόχων και της ελληνικής οικονοµίας».

Ο ενιαίος Όμιλος

Η επωνυμία του ενιαίου ομίλου θα είναι Όμιλος ΕΤΕ. Ο διευρυμένος όμιλος ΕΤΕ, με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των ΕΤΕ και Eurobank για τη περίοδο που έληξε 31 Μαρτίου 2012, θα είχε συνολικό ενεργητικό 177,7 δισ., δάνεια προς πελάτες 109,7 δισ. και καταθέσεις 87,9 δισ.

Ο ενιαίος τραπεζικός όμιλος θα επωφεληθεί από ένα δίκτυο διανομής μέσω 925 υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα καθώς και από την βελτιωμένη παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με ισχυρές θέσεις σε βασικές περιφερειακές αγορές όπως η Τουρκία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σερβία.


Δυναμικό Συνεργειών

Εκτιμάται ότι ο ενιαίος όμιλος θα πετυχαίνει ετήσιες συνέργειες προ φόρων της τάξης των 570 - 630 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2015.

Οι βασικές πηγές συνεργειών περιλαμβάνουν:

-Τον συνδυασμό του εγχώριου και περιφερειακού δικτύου των δύο τραπεζών
-Την ενοποίηση υποδομών, συστημάτων και κεντρικών εργασιών
-Τη μείωση γενικών και διαχειριστικών εξόδων, τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς
-Τη βελτιστοποίηση της συλλογής καταθέσεων και της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ενιαίου ομίλου
-Την αύξηση του ποσοστού συναλλαγών με τους υπάρχοντες πελάτες μέσω της διευρυμένης γκάμας προϊόντων και χρηματοοικονομική ευρωστία του ενιαίου ομίλου.

Οι κύριοι Γεώργιος Ζανιάς και Αλέξανδρος Τουρκολιάς θα παραμείνουν ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αντίστοιχα στον νέο Όμιλο της ΕΤΕ. Η πρόθεση για τις υπόλοιπες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να κατανεμηθούν κατά τρόπο ανάλογο ανάμεσα στις δύο τράπεζες.

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών ΕΤΕ - Eurobank


Νωρίτερα, σε αναστολή διαπραγμάτευσης βρέθηκαν την Παρασκευή στο Χ.Α. οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank

Η είδηση ότι το deal έχει κλείσει πρωτοδημοσιεύτηκε στο blog «Κουρδιστό Πορτοκάλι» από όπου και αναπαρήχθη σε άλλα μέσα στο διαδίκτυο.

Η Eurobank βρέθηκε νωρίτερα να ενισχύεται έως και 9,17%. Η διαπραγμάτευσή της ανεστάλη με τη μετοχή στα 1,15 ευρώ (+5,50%), με την κεφαλαιοποίηση της τράπεζας να διαμορφώνεται σε 635,89 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το capital.gr, για τη μετοχή της ΕΤΕ, που βρέθηκε νωρίτερα στο +5,97%, η διαπραγμάτευση ανεστάλη με τη μετοχή στα 2,10 ευρώ (+4,48%), ενώ η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας διαμορφώνεται σε 2 δισ. ευρώ.


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Ανακοινώθηκε ο «γάμος» Εθνικής - Eurobank"

Leave a reply