[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Οι εγκύκλιοι για τις συντάξεις:Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας σε όλα τα ταμεία-Ποιοι γλυτώνουν, ποιοί εξαιρούνται
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO


Με 18 ερμηνευτικές εγκυκλίους, το υπουργείο Εργασίας καθόρισε τα νέα όρια συνταξιοδότησης, τα οποία θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2013 και θα είναι αυξημένα  κατά δύο έτη, σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων.Γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα είναι το 67ο, με ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη. Παράλληλα γενική προϋπόθεση συνταξιοδότησης θα είναι η 40ετία και το 62ο έτος ηλικίας, η κατώτατη σύνταξη θα έρχεται μετά από με 4.500 ημέρες εργασίας στο 67ο έτος της ηλικίας.

Εξαιρέσεις

Σύμφωνα με τη διάταξη του Μνημονίου, από την αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλά και την αύξηση των ετών ασφάλισης, εξαιρούνται:

1.    Οι μητέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.
2.    Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.
3.    Οι ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας (νόμος 4024/2011).
Από την αύξηση των ορίων ηλικίας γλιτώνουν μόνο όσοι έχουν τις προϋποθέσεις να 
αποχωρήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα έως και 31.12.2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται - με ή χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων - προκειμένου για συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις που ισχύουν έως 31.12.2012.

Ασφαλισμένοι πριν από 01.01.1993 (Παλιοί Ασφαλισμένοι)

Σαρωτικές αλλαγές φέρνει ο νέος νόμος (4093/2012) για τους παλαιούς ασφαλισμένους, που πρωτοασφαλίστηκαν μέχρι 31.1.2.1992 στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Ειδικότερα από 1.1.2013, καθορίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ως γενικό όριο ηλικίας το 67ο έτος και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη.

Επίσης, από 1.1.2013, ως γενική προϋπόθεση πλήρους συνταξιοδότησης καθορίζεται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από 1.1.2013 και εφεξής, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10, του ν.3863/2010, όπως διαμορφώνονται ως προς το χρόνο ασφάλισης και τα όρια ηλικίας από 1.1.2015 και εφεξής, προστιθέμενων, ταυτόχρονα, 2 ετών στα διαμορφούμενα όρια ηλικίας.

Ασφαλισμένοι από 01.01.1993 (Νέοι Ασφαλισμένοι)

1. Οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) από 01.01.2013 και μετά συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.

2. Οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31.12.2012 συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης και το 65° έτος της ηλικίας τους (ή το 60° έτος για μειωμένη σύνταξη), έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά την 01.01.2013.
3. Οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης ή το 65° έτος της ηλικίας τους (ή το 60° έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη), από 01.01.2013 και μετά, δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και ηλικία 67 ετών (ή ηλικία 62 ετών για μειωμένη σύνταξη).

4. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων) που μέχρι 31.12.2012 συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης, και ηλικία 55 ετών (ή ηλικία 50 ετών για μειωμένη σύνταξη), έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και συνταξιοδοτούνται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά την 01.01.2013.


5. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων) που συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης ή το 55° έτος της ηλικίας (ή το 50° για μειωμένη σύνταξη) από 01.01.2013 και μετά δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και ηλικία 67 ετών (ή 62 ετών για μειωμένη).

Για να δείτε αναλυτικά τις εγκυκλίους του υπουργείου Εργασίας για τα όρια ηλικίας που ισχύουν ανά ταμείο, κάντε κλικ στον αντίστοιχο τίτλο:

Ορια ηλικίας συνταξιοδότησης στο ΙKA

Ορια ηλικίας συνταξιοδότησης  στον ΟΑΕΕ
Ορια ηλικίας συνταξιοδότησης  στο ΕΤΑΑ

Ορια ηλικίας συνταξιοδότησης μισθωτών στο ΝΑΤ

Ορια ηλικίας συνταξιοδότησης  στον ΟΓΑ

Ορια ηλικίας συνταξιοδότησης  στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Μειώσεις και στα εφάπαξ

Στους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία κατά φορέα-τομέα πρόνοιας έως και 83%. Παράλληλα από 1.1.2014 θα καθοριστεί η νέα τεχνική βάση με την οποία θα υπολογίζεται το εφάπαξ βοήθημα σε όλους τους φορείς – τομείς πρόνοιας.STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Οι εγκύκλιοι για τις συντάξεις:Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας σε όλα τα ταμεία-Ποιοι γλυτώνουν, ποιοί εξαιρούνται"

Leave a reply