[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Nέα ρύθμιση χρεών στα ταμεία μέχρι το τέλος του 2013
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO

Νέα νομοθετική ρύθμιση για τον διακανονισμό των οφειλών των επιχειρήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 προωθεί το υπουργείο Εργασίας. 


Η δραματική οικονομική κατάσταση των ταμείων, κυρίως του ΙΚΑ και το ΟΑΕΕ, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές (είτε γιατί μειώθηκαν οι μισθοί, είτε γιατί αυξήθηκε η ανεργία είτε γιατί οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν) οδηγεί την ηγεσία του υπουργείου στην απόφαση για νέα ρύθμιση, με ευνοϊκούς όρους, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με το ΙΚΑ, με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται η τακτοποίηση των οφειλών προς το ταμεία, με μία εκ των παρακάτω δυνατοτήτων:

Α) Ένταξη των οφειλών σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, με μηνιαία καταβολή ποσού, έναντι των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-7-2012, έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής και καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-8-2012 και εφεξής.

Η ισχύς του προσωρινού διακανονισμού ορίζεται μέχρι την 31-12-2013.

Η υπολογισθείσα, σύμφωνα με τα παραπάνω, μηνιαία καταβολή που θα καταβάλλεται έναντι της κεφαλαιοποιημένης, την 31.7.2012, οφειλής θα επιφέρει σημαντική μείωση, τόσο της κύριας οφειλής όσο και των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών που αναλογούν σε αυτή.

Β) Εξόφληση των οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-7-2012, με απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-8-2012 και εφεξής. Στη περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:

1) εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού 100% .
2) ρύθμιση από 7 έως και 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75% .

Όσοι εργοδότες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις ως άνω ρυθμίσεις μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του ν.3863/2010.


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Nέα ρύθμιση χρεών στα ταμεία μέχρι το τέλος του 2013 "

Leave a reply