[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Το Παρακαταθηκών και Δανείων δεν δέχεται ΔΕΗ χωρίς τέλος
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 Posted by STEVENIKO

Αρνητική γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο

Όχι είπε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στην κατάθεση του ποσού εξόφλησης των λογαριασμών της ΔΕΗ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χωρίς το τέλος ακινήτου. Σχετικό ερώτημα είχε απευθύνει το Ταμείο, καθώς ένας από τους τρόπους που είχαν εξεταστεί από πολίτες που δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να καταβάλουν το τέλος, ήταν η κατάθεση του «καθαρού» ποσού στο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ' Τμήματος του ΝΣΚ (435/ 18 -10-2011), οι καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών διαφορών, ενώ το τέλος ακινήτων «ανεξαρτήτως του οργάνου στο οποίο έχει ανατεθεί η είσπραξή του, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα δημόσιο έσοδο, ώστε η οποιαδήποτε διαφορά ως προς την οφειλή και την καταβολή του να αποτελεί φορολογική-διοικητική διαφορά».

Η απόφαση αναφέρει ακόμη ότι το κατά πόσο η οφειλή είναι νόμιμη θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.

Στους λογαριασμούς που αποστέλλει ήδη η ΔΕΗ, οι οποίοι είναι «φορτωμένοι» με το τέλος, περιλαμβάνεται μήνυμα που αναφέρει:«Σύμφωνα με το Ν. 4021/11 η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών και στην περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος».STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Το Παρακαταθηκών και Δανείων δεν δέχεται ΔΕΗ χωρίς τέλος"

Leave a reply