[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Aυξάνεται το έλλειμμα του προϋπολογισμού
Κυριακή 20 Μαΐου 2012 Posted by STEVENIKO

Σε 9,098 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρώτο τετράμη­νο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, παρουσιά­ζοντας αύξηση 23% σε σχέση με πέρυσι. Υστέρηση έναντι των στόχων κατά 335 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν τα έσο­δα, που έφτασαν τα 14,654 δισ. ευρώ. Χαμηλότερα του στόχου, αλλά αυξημένες σε σχέση με πέρυσι οι δαπάνες, συγκράτηση ωστόσο παρουσιάζει το πρωτογενές έλλειμ­μα σε 1,679 δισ. ευρώ (έναντι 3,555 δισ. ευρώ πέρυσι).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 16,193 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 448 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 16,641 δισ. ευρώ για το ίδιο διάστημα. Το ύψος των κα­θαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 14,654 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση 335 εκατ., έναντι στόχου 14,989 δισ. ευρώ. Το υπουργείο Οικονομι­κών αποδίδει την υστέρηση στην απόκλιση των εισπράξε­ων ΦΠΑ (κατά 435 εκατ. ευρώ σε σχέση μ ε τον στόχο) λό­γω του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης και σε ορισμέ­να μη φορολογικά έσοδα.

Σύμφωνα πάντως με το υπουργείο, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στη συλλογή ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και στις εισπράξεις από το ειδικό τέλος ακινήτων. Τα έσο­δα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώ­θηκαν σε 1,539 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 1,652 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο τετράμηνο του 2012 ανήλθαν στα 25,291 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2,359 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 27,650 δισ. ευρώ του συμπληρωματικού προϋπο­λογισμού 2012. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το υπουρ­γείο, αντανακλά τον περιορισμό των δαπανών του τακτι­κού προϋπολογισμού (είναι μειωμένες 1,429 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο). Αυτό οφείλεται στον περιορισμό των πρωτογενών δαπανών κατά 924 εκατ. ευρώ, ενώ και οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα είναι 127 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου.

Επίσης και η δαπάνη για τόκους σε καθαρή βάση είναι κατά 328 εκατ. ευρώ χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσί­ων Επενδύσεων περιορίστηκαν κατά 929 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού.


Πηγη

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Aυξάνεται το έλλειμμα του προϋπολογισμού"

Leave a reply