[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Πρόταση συγχώνευσης κατέθεσε η Εθνική στην Alpha Bank
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011 Posted by STEVENIKO

Ραγδαίες αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο μετά την πρόταση συγχώνευσης που κατέθεσε η Εθνική τράπεζα στην Alpha Bank και την οποία συζητά αυτή την ώρα το διοικητικό συμβούλιο της δεύτερης। Η πρόταση της Εθνικής αναφέρει ότι οι μέτοχοι της Alpha θα πάρουν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha, ήτοι σχέση ανταλλαγής 0,727 μετοχές της Εθνικής για κάθε μια μετοχή της Alpha.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής εμπεριέχει υπερτίμημα ύψους 23,4% επί της τιμής κλεισίματος της Alpha κατά την 17 Ιανουαρίου 2011, την προηγούμενη δηλαδή της υποβολής της πρότασής μας, premium ύψους 18,5% επί της σχέσης ανταλλαγής Alpha/Έθνική κατά την 17 Φεβρουαρίου 2011, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και premium ύψους 23,7% ως προς τη μέση σχέση ανταλλαγής των τελευταίων 12 μηνών προ της 17ης Ιανουαρίου 2011.

H πρόταση δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της Alpha και της Εθνικής να επωφεληθούν από τη σημαντική αξία, η οποία, κατά την εκτίμηση της Εθνικής, θα προκύψει κατά την υλοποίηση της προτεινόμενης συγχώνευσης.

H σχετική συμμετοχή των μετόχων της Εθνικής και της Alpha στην ενωμένη οντότητα θα είναι περίπου 71% και 29%, αντίστοιχα, ενώ η άμεσες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα διαμορφωθούν σε 0,9% και 12%, αντίστοιχα.

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν από το μεσημέρι οδήγησαν σε άνοδο τον γενικό δείκτη και σε αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των δύο τραπεζών με την Alpha Bank να βρίσκεται στα 4,88 με άνοδο 6,32% και με την ΕΤΕ να βρίσκεται στα 7,64 ευρώ, με άνοδο 2,14%.

Σημειώνεται ότι είναι η τρίτη φορά που γίνεται προσπάθεια συγχώνευσης των δύο τραπεζών και η δημιουργία ενός Εθνικού Πρωταθλητή στο χώρο που θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο και στην Ευρώπη.

Επειδή όλα΄αυτά γίνονται “Παρασκευή” και επειδή οι μετοχές της Alpha Bank έχουν πάρει την ανηφόρα, είναι πολύ πιθανόν να ολοκληρωθεί η πρόταση φιλικής συγχώνευσης Εθνικής -Alpha Bank σε λίγο.

Αυτή τη στιγμή συνεδριάζει το Δ.Σ. της τελευταίας.


antinews

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...