[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ανυπολόγιστες ζημιές στο χώρο των εκδόσεων
Κυριακή 10 Απριλίου 2011 Posted by STEVENIKO

Υπέρογκες ζημίες και διόγκωση των δανείων ήταν ο αντίκτυπος της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας το 2010 στους μεγαλύτερους εκδοτικούς ομίλους της χώρας, Μάλιστα η αρνητική εικόνα των ισολογισμών των εισηγμένων του χώρου ξεπέρασε ακόμα και την πιο απαισιόδοξη εκτίμηση, με τα διαφημιστικά έσοδα να πέφτουν σχεδόν κατακόρυφα και η “αιμορραγία” από την μείωση της κυκλοφορίας των εντύπων να παραμένει αμείωτη.

Οι διοικήσεις των εταιρειών επέλεξαν ως γραμμή άμυνας την μείωση των δαπανών ωστόσο δεν κατάφεραν να καλύψουν την “μαύρη τρύπα” στα έσοδα, με την τελική εικόνα αρκετών εισηγμένων να επιβάλλει επιτακτικά την ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης, αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή ή συγχωνεύσεων.

Η “ασφυξία” που πλήττει έντονα πλέον τον κλάδο αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά και στις πρόσφατες αποφάσεις της διοίκησης του Χρηματιστηρίου σύμφωνα με τις οποίες σύσσωμες σχεδόν οι εισηγμένες μεταφέρθηκαν στην κατηγορία της “επιτήρησης”, εξέλιξη πρωτοφανής στην ιστορία του χρηματιστηρίου, δεδομένου ότι ποτέ έως σήμερα ένας κλάδος τόσο μαζικά δεν είχε περάσει το “κατώφλι” της επιτήρησης.

Συγκεκριμένα, ήδη από σήμερα Παρασκευή οι μετοχές των Τεχνικών Εκδόσεων, ΔΟΛ, Τηλέτυπου, Πήγασου και Τεγόπουλου διαπραγματεύονται υπό το καθεστώς επιτήρησης.
Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά το γεγονός ότι οι διοικήσεις των εισηγμένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εμφανίζονται απαισιόδοξες και για την φετινή χρονιά εκτιμώντας πως η συνεχιζόμενη μείωση των πωλήσεων και των διαφημιστικών εσόδων σε συνδιασμό με τις την περιορισμένη διάθεση των τραπεζών για χορήγηση πιστώσεων θα επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση στον κλάδο.

ΔΟΛ

Η συνεχιζόμενη μείωση της κυκλοφορίας των εντύπων, ο δραματικός περιορισμός της διαφημιστικής δαπάνης και ο οξύς ανταγωνισμός σε επίπεδο προωθητικών ενεργειών επηρέασαν αρνητικά τις εργασίες και τα αποτελέσματα του ομίλου. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2010 ανήλθε σε 201,1 εκατ. ευρώ έναντι 255,8 εκατ. ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας μείωση κατά 21% και οφείλεται στη μείωση των πωλήσεων που κατέγραψαν όλοι οι τομείς δραστηριότητας του ομίλου.
Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 32% σημείωσαν οι πωλήσεις του τομέα λοιπών δραστηριοτήτων που συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που απαρτίζεται από παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών, κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, κυρίως λόγω της αναστολής της δραστηριότητας και της θέσης σε εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας Ελληνικά Γράμματα ΑΕ. Τα έσοδα του τουριστικού τομέα υπέστησαν μείωση κατά 29% και του εκτυπωτικού τομέα κατά 14%.

Οι πωλήσεις του εκδοτικού τομέα επίσης παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά 19%. Οι εφημερίδες του ΔΟΛ, “ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”, “ΤΑ ΝΕΑ” και η “ΕΞΕΔΡΑ”, καθώς και τα περιοδικά που εκδίδει ο όμιλος στο σύνολο τους σε επίπεδο εσόδων υπέστησαν τις σοβαρές πτωτικές πιέσεις που επικράτησαν στην αγορά κατά τη χρήση 2010.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημία 32,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,5 εκατ. ευρώ το 2009. Οι λειτουργικές ζημίες του ομίλου κυρίως οφείλονται στις αντίστοιχες ζημίες της μητρικής εταιρείας ΔΟΛ ΑΕ και στη μη διανομή μερίσματος από τη συγγενή εταιρεία Τηλέτυπος ΑΕ.

Την ίδια στιγμή τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημία 43,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 16,3 εκατ. ευρώ το 2009 και τα αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημία 47,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 18,8. εκατ. ευρώ.

Στις λειτουργικές δραστηριότητες εμφάνισε εκροές ύψους 27,2 εκατ. ευρώ από αρνητικές ροές το 2009 ύψους 1,26 εκατ. ευρώ, ενώ στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες εμφάνισε θετικό αποτέλεσμα ύψους 12,2 εκατ. ευρώ αρνητικές 4,5 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένο και το ταμείο με 13,8 εκατ. ευρώ από 6,13 εκατ. ευρώ το 2009. Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου αυξήθηκαν στα 224 εκατ. ευρώ από 192,2 εκατ. ευρώ το 2009 με τον συνολικό τραπεζικό δανεισμό να αυξάνετα κατά 18,4 εκατ. ευρώ φθάνοντας στα 128,3 εκατ. ευρώ δηλαδή 52% του συνολικού παθητικού του ομίλου, με το δείκτη ξένα/ίδια κεφάλαια να διαμορφώνεται στο 8,99:1.

Εντός της χρήσης 2010 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις χρήσεις 2000-2005 καθώς και ο προσωρινός έλεγχος για τη χρήση 2006. Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψε φόρος εισοδήματος 2.475 χιλ. ευρώ και προσαυξήσεις 2.124 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία ήδη είχε διενεργήσει προβλέψεις ύψους 1.225 χιλ. ευρώ και η διαφορά ύψους 3.374 ευρώ επιβάρυνε τα μετά από φόρους αποτελέσματα της χρήσεως 2010.

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων συρρικνώθηκε στα 21,7 εκατ. ευρώ(από 69,8 εκατ. ευρώ) την στιγμή που ζημίες υπενθυμίζουμε έφθασαν στα 47 εκατ. ευρώ, με την διοίκηση να έχει ανακοινώσει προ ολίγων ημέρων ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, για την κεφαλαιακή και ταμειακή ενίσχυση της εταιρείας.

Η αποτίμηση της εταιρείας στο χρηματιστηριακό ταμπλό διαμορφώνεται στα 33 εκατ. ευρώ. Για το έτος 2011, η διοίκηση εκτιμά ότι η παρατεταμένη ύφεση στην αγορά αυξάνει τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς και το χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων και ο όμιλος προσπαθεί να λάβει πρόσθετα μέτρα για τον έλεγχο και την είσπραξη των επί πιστώσει πωλήσεων, ενώ ενδέχεται να αυξηθούν και οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.


ΠΗΓΑΣΟΣ

Ζημιογόνο το καθαρό αποτελέσματα και του 2010 για τον όμιλο της Πήγασος που είδε τις ζημίες να διευρύνονται στα 31 εκατ. ευρώ από ζημίες 13,54 εκατ. ευρώ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 29% περίπου σε 162,5 εκατ. ευρώ το 2010 από 227,9 εκατ. ευρώ το 2009 εξαιτίας της πτώσης των εσόδων τόσο από κυκλοφορία όσο και από διαφήμιση κατά 30% περίπου. Παράλληλα, σημειώθηκε μείωση και του κόστους πωλήσεων κατά 21% περίπου από 162,1 εκατ. ευρώ το 2009 σε 128,6 εκατ. ευρώ το 2010. Έτσι, το μεικτό κέρδος μειώθηκε από 65,7 εκατ. ευρώ το 2009 σε 33,9 εκατ. ευρώ το 2010.

Όσον αφορά στα έξοδα διάθεσης, ακολούθησαν και αυτά την ίδια πτωτική πορεία με το κόστος πωλήσεων και μειώθηκαν κατά 32% από 59,1 εκατ. ευρώ το 2009 σε 40,1 εκατ. ευρώ το 2010. Αντίθετα, τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά 10% περίπου από 16,3 εκατ. ευρώ το 2009 σε 17,9 εκατ. ευρώ το 2010. Οι ζημιές προ φόρων διευρύνθηκαν σε 33,5 εκατ. ευρώ από 15,5 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν αρνητικά ύψους 21 εκατ. ευρώ από ζημίες ύψους 1,85 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές εμφανίστηκαν αρνητικές ύψους 17 εκατ. ευρώ από αρνητικές το 2009 ύψους 13,1 εκατ. ευρώ, με το κονδύλι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα κατεβλημένα να διαμορφώνεται στα 7,3 εκατ. ευρώ από 6,8 εκατ. ευρώ το 2009. Στο ταμείο τα διαθέσιμα ενισχύθηκαν στα 31,7 εκατ. ευρώ από 13,9 εκατ. ευρώ το 2009.

Οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίστηκαν στα 202,4 εκατ. ευρώ από 235,4 εκατ. ευρώ το 2009 με τις συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να ανέρχονται σε 148,4 εκατ. ευρώ, το 15% των οποίων αφορά το λογαριασμό των προμηθευτών και το 76% τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Στα βραχυπρόθεσμα δάνεια περιλαμβάνονται και 25,6 εκατ. ευρώ που αφορούν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση.

Η συνολική καθαρή θέση περιορίστηκε στα 66,3 εκατ. ευρώ (από 97,6 εκατ. ευρώ το 2009) με τις ζημίες στο καθαρό αποτέλεσμα να αποτελούν το 46,8% της καθαρής θέσης.

Όσον αφορά τις προοπτικές του τρέχοντος έτους η διοίκηση αναφέρει πως “ τα μηνύματα που έρχονται από την διαφημιστική αγορά δεν είναι αισιόδοξα και δείχνουν πως η ανάκαμψη θα είναι αργή με ότι αυτό συνεπάγεται για ολόκληρη την αγορά και όχι μόνο”. Στο ταμπλό η εταιρεία έχει χρηματιστηριακή αξία 22 εκατ. ευρώ.


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


Σημαντική διεύρυνση των ζημιών και μείωση στα υπόλοιπα βασικά του μεγέθη εμφάνισε ο όμιλος της Καθημερινής στη χρήση του 2010, απόρροια φυσικά της οικονομικής ύφεσης που έπληξε μεγάλες κατηγορίες διαφημιζόμενων στον τύπο (αυτοκινητοβιομηχανίες, τράπεζες κλπ), με αποτέλεσμα τα διαφημιστικά έσοδα να μειωθούν δραστικά και να υπάρχει σημαντική πίεση στις πωλήσεις διαφημιστικού χώρου.
Στο πλαίσιο αυτό ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε μείωση έναντι της προηγούμενης χρήσης σε ποσοστό 9,16% και διαμορφώθηκε στα 82,4 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα μείωση παρουσίασε και ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας σε ποσοστό 8,90% φθάνοντας τα 69,2 εκατ. ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών από πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών το 2010 αυξήθηκε κατά 4,31% φθάνοντας στα 32,46 εκατ. ευρώ έναντι 31,12 εκατ. ευρώ το 2009.
Επιπλέον ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 1,8 εκατ. ευρώ από την κυκλοφορία μέσα στη χρήση 2010 νέων περιοδικών.
Μείωση κατά 25,19% σημείωσαν τα διαφημιστικά έσοδα ανερχόμενα σε 17,71 εκατ. ευρώ έναντι διαφημιστικών εσόδων 23,67 εκατ. ευρώ το 2009.
Σημαντική πτώση σημείωσαν τα έσοδα από εκτυπώσεις τρίτων που ανήλθαν σε 10,93 εκατ. ευρώ έναντι 14,82 εκατ. ευρώ αυτών της χρήσης του 2009,
εμφανίζοντας μείωση κατά 26,24%. Αυξημένες κατά 22,30% έναντι της χρήσης 2009 ήταν και οι πωλήσεις των προσφορών ανερχόμενες σε 6,69 εκατ. ευρώ έναντι 5,47 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από πωλήσεις υποπροϊόντων και λοιπών πωλήσεων ανήλθαν

Τα EBITDA το 2010 από το σύνολο των δραστηριοτήτων εμφανίστηκαν αρνητικά ύψους 2,7 εκατ. ευρώ από θετικά ύψους 3,26 εκατ. ευρώ. Στα προ φόρων ενοποιημένα αποτελέσματα παρατηρήθηκε σημαντική διεύρυνση των ζημιών στα 5,82 εκατ.ευρώ έναντι ζημιών ύψους 2 εκατ. ευρώ το 2009. Η μητρική εταιρεία παρουσίασε ζημιές ύψους 7,48 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 4,18 εκατ. το2009. Σημειώνεται ότι το 2010 από την αποτίμηση του πλοίου της θυγατρικής εταιρίας «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΕΠΝ», σε εύλογες αξίες, προέκυψε υποτίμηση συνολικού ποσού 1,87 εκατ. ευρώ και επιβάρυνε τα αποτελέσματα του ομίλου.

Ειδικότερα στον τομέα εκδόσεις εκτυπώσεις εμφανίζονται ζημιές 8,05 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,39 εκατ. ευρω το 2009. Οι διακοπείσες δραστηριότητες (Ραδιόφωνο) εμφανίζουν κέρδη 5,99 εκατ. ευρώ ενώ εμφάνιζαν ζημίες 0,47 εκατ. ευρώ τη χρήση 2009. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην πώληση της εταιρείας «ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε.» η οποία αναγνώρισε ζημία 160,2 χιλ. ευρώ στη μητρική εταιρεία και κέρδη 5,98 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου.

Ο ναυτιλιακός τομέας εμφανίζει ζημίες 2,96 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,94 εκατ.ευρώ τη χρήση του 2009.Εμφάνισε επίσης μέσω της θυγατρικής του ομίλου «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν.» εμφάνισε αύξηση του τζίρου κατά 8,84% και διαμορφώθηκε σε 8,00 εκατ. ευρώ έναντι 7,35 εκατ. ευρώ κατά την περσινή χρήση.

Στις λειτουργικές δραστηριότητες εμφάνισε εκροές 1,34 ευρώ από εκροές 1,26 εκατ .ευρώ το 2009, με τα ταμειακά διαθέσιμα να διαμορφώνονται στα 27,7 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου αυξήθηκαν ελαφρώς στα 76,2 εκατ. ευρώ, με τον τραπεζικό δανεισμό του ομίλου να ανέρχεται στα 35,86 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2010 από 35,10 εκατ. ευρώ το 2009.

Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού δανεισμού οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση των επενδύσεων της μητρικής εταιρίας σύμφωνα με τον αναπτυξιακό νόμο, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ καθώς και στην αγορά από θυγατρική εταιρία βιομηχανικού κτιρίου συνολικής αξίας 4 εκατ. ευρώ. Οι απαιτήσεις από πελάτες περιορίστηκαν στα 30 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 110 εκατ. ευρώ με την αποτίμηση της στο ταμπλό να φθάνει τα 78 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία απασχολεί 372 άτομα (από 420 το 2009) και σε επίπεδο ομίλου αριθμεί 462 άτομα (550 το 2009). Τέλος, σημειώνεται πως η θυγατρική εταιρία "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν” στις 21/4/2010, υλοποιώντας το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της, παρήγγειλε σε ναυπηγεία της Νοτίου Κορέας την κατασκευή δύο δεξαμενοπλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Η παράδοση των πλοίων μεταφορικής ικανότητας 115.000 τόννων έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο και Αύγουστο του 2012. Το συμφωνηθέν τίμημα θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 108.900.000 δολλαρίων HΠΑ, το οποίο θα καλυφθεί κατά 40% εξ ιδίων διαθεσίμων και κατά 60% μέσω τραπεζικού δανεισμού.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σημαντική διεύρυνση των ζημιών το 2010 και για την Ναυτεμπορική που έφθασαν τα 1,24 εκατ. ευρώ από 224 χιλ. ευρώ, με τις πωλήσεις να υποχωρούν στα 14,7 εκατ. ευρώ από 17,3 εκατ. ευρώ.

Τα έξοδα διοίκησης περιορίστηκαν στα 1,9 εκατ. ευρώ από 2,1 εκατ. ευρώ γεγονός που οφείλεται στην μείωση δαπανών για αμοιβές. Τα EBITDA εμφανίστηκαν αρνητικά ύψους 455 χιλ. ευρώ από τα θετικά 644 χιλ. ευρώ.

Θετικές οι λειτουργικές ταμιακές ροές αλλά περιορισμένες στις 19 χιλ. ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ στο ταμείο διαθέτει 1,26 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις ενισχύθηκαν ελαφρώς στα 7,56 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως η εταιρεία προχώρησε σε λήψη τραπεζικού μακροπρόθεσμου δανείου για κεφάλαιο κίνησης ύψους 800 χιλ. ευρώ, διάρκειας τριών ετών.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 22,3 εκατ. ευρώ, με την χρηματιστηριακή της αξία στο ταμπλό να διαμορφώνεται στα 8 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις προοπτικές του 2011 η διοίκηση εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική εκτιμώντας πως η συρρίκνωση της διαφημιστικής δαπάνης και η πτώση της αναγνωσιμότητας θα συνεχιστούν και στη διάρκεια της φετινής χρονιάς, καθώς ο κλάδος εισέρχεται σε περίοδο σοβαρής ύφεσης και η αγορά δεν δείχνει σημάδια ανάκαμψης.
Η εξέλιξη αυτή όπως εκτιμάται τα επηρεάσει τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και για το λόγο αυτό προαναγγέλει πως θα εφαρμόσει πρόγραμμα περιστολής δαπανών.

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τον “κώδωνα” της ανησυχίας για την πορεία της εταιρείας κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης χτυπά στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου η Τεγόπουλος τονίζοντας χαρακτηριστικά πως “η οικονομική κρίση δεν επιτρέπει θετικές προβλέψεις όσον αφορά την γενική πορεία της εταιρείας το 2011”. Προβλέπει μάλιστα ότι θα συνεχιστεί η πτώση της κυκλοφορίας των εφημερίδων καθώς επίσης και η μείωση των διαφημιστικών εσόδων, εκτιμώντας παράλληλα πως θα συνεχιστεί ο έντονος ανταγωνισμός ιδίως στις κυριακάτικες εκδόσεις με τις μεγάλες κυκλοφοριακές αποκλίσεις και την εναλλαγή των θέσεων στην κορυφή της κυκλοφορίας.

Υπό το πρίσμα αυτό η διοίκηση αναφέρει πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε αφενός η κυκλοφορία να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα για την “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” και αφετέρου να υποστεί την ελάχιστη δυνατή μείωση των διαφημιστικών εσόδων της.

Επιπλέον για την βελτίωση της ρευστότητας και τη συνέχιση της δραστηριότητας της
εταιρείας, διοίκηση εκφράζει την πρόθεση της εντός του 2011, να ενισχύσει κεφαλαιακά την εταιρεία ή να προσφύγει σε περαιτέρω δανεισμό ή να αξιοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της
εταιρείας.

Επιπροσθέτα διευκρινίζει πως για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η εταιρεία δικαιούται να εισπράξει 5 εκατ. ευρώ από την έκδοση ομολογιών, του ομολογιακού δανείου που έχει συνάψει με την Τράπεζα Πειραιώς, ποσού 25 εκατ .ευρώ, ενώ προαναγγέλει πως για την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας θα προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με τους κυριότερους προμηθευτές για την επίτευξη μειώσεων του κόστους παραγωγής και λειτουργίας.

Το 2010 συνεχίστηκε η πτώση της κυκλοφορίας των εφημερίδων κατά 22% σε σύγκριση με το 2009 και η συγκεκριμένα η πτώση της “Ελευθεροτυπίας” και της “ Σαββατιάτικης Ελευθεροτυπίας” διαμορφώθηκε 19,27%, ενώ της “ Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας” διαμορφώθηκε στο 21,92%.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις είναι μειωμένες έναντι του 2009 κατά 23,52%, με τις ζημίες στο καθαρό αποτελέσμα να διευρύνονται στα 31,3 εκατ. ευρώ από ζημίες ύψους 15,8 εκατ. ευρώ το 2009. Αρνητικά και τα EBITDA ύψους 20,7 εκατ. ευρώ από αρνητικά EBITDA ύψους 16,5 εκατ. ευρώ.

Το 55% περίπου των εσόδων είναι μετρητοίς εφόσον προέρχεται από λιανικές πωλήσεις μέσω πρακτορείου ΑΡΓΟΣ ., ενώ το υπόλοιπο 45% που προέρχεται από πωλήσεις σε διαφημιστικές εταιρείες και εκτυπώσεις τρίτων, ρευστοποιείται σε διάστημα κατά μέσο όρο 6 μηνών.

Οι αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές διατηρήθηκαν και το 2010 και έφθασαν στα 18 εκατ. ευρώ από αρνητικές 26,2 εκατ. ευρώ, με τους χρεωστικούς τόκους να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά 89,3% στις 689 χιλ. ευρώ. Στο ταμείο διαθέτει 1,6 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 75,2 εκατ. ευρώ, με τις τραπεζικές υποχρεώσεις να ανέρχονται στα 46,5 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των ιδίων της κεφαλαίων στο τέλος του 2010 συρρικνώθηκε στα 30,1 εκατ. ευρώ. Με την κεφαλαιοποίηση της στο ταμπλό να διαμορφώνεται στα 14,2 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σημειώνεται πως στις 31/12/2010 υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους 47,5 εκατ. ευρώ επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας, για εξασφάλιση ομολογιακών δανείων το ύψος των οποίων στο τέλος του 2010 ανέρχονταν στα 35 εκατ. ευρώ.

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ

Με γερές ζημίες ύψους 27,5 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε το 2010 για τον Τηλέτυπο, έναντι ζημιών 1,6 εκατ. ευρώ το 2009. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 19,5% σε 112,1 εκατ. ευρώ και τα EBITDA περιορίστηκαν στα 63,5 εκατ. ευρώ από 88,3 εκατ. ευρώ.

Οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές διατηρήθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 56,2 εκατ. ευρώ από θετικές 59,2 εκατ. ευρώ το 2009, με τα διαθέσιμα στο ταμείο να φθάνουν τα 42,1 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο ιδιών κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν στα 74,5 εκατ. ευρώ από 102 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ σε επίπεδο μητρικής έφθασαν τα 75,2 εκατ. ευρώ από 79,7 εκατ. ευρώ το 2009. H μείωση των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται στις ζημίες χρήσεως 2010 ύψους 4,5 εκατ.ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου ανέβηκαν στα 200 εκατ. ευρώ από 178 εκατ. ευρώ το 2009. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 148 εκατ. ευρώ από 112 εκατ. ευρώ το 2009. Το 43% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορά το λογαριασμό των προμηθευτών και το 39% αφορά τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Οι μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν κυρίως ομολογιακό δάνειο ύψους 50 εκατ. ευρώ ευρώ που σύνηψε η εταιρεία στις 4.12.2009.

Το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού για το 2010 ανήλθε σε 107,9 εκατ. ευρώ από 88,5 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανήλθε σε 96,7 εκατ. ευρώ από 77 εκατ. ευρώ το 2009.

Η εταιρεία αποτιμάται στο χρηματιστηριακό ταμπλό στα 65 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά το 2010 η διοίκηση του Mega Channel μεταξύ των στόχων που έχει θέσει είναι η μείωση του συνολικού κόστους της εταιρείας τουλάχιστον 20%, βασιζόμενη και στην εκτίμηση πως οι προοπτικές διαγράφονται δυσμενείς χωρίς να είναι δυνατή η εκτίμηση της ετήσιας διαφημιστικής συρρίκνωσης. Παρόλο αυτά θεωτεί σίγουρη την πτωτική πορεία των ρυθμών ανάπτυξης στην διαφημιστική αγορά.

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύρυνση των ζημιών και πτώση του τζίρου το 2010 και για τον όμιλο των Αττικών Εκδόσεων. Οι ζημιές στο καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκαν στα 2,25 εκατ.ευρώ από 1,11 εκατ. ευρώ το 2009, με τις πωλήσεις να συρρικνώνονται στα 63,7 εκατ. ευρώ από 75 εκατ. ευρώ την παρελθούσα χρήση.

Τα EBITDA υποχώρησαν στις 24 χιλ. ευρώ από 2,18 εκατ. ευρώ. το 2009 λόγω της μείωσης του λειτουργικού αποτελέσματος του συνόλου των εταιρειών του ομίλου ως συνέπεια της σημαντικής μείωσης των διαφημιστικών εσόδων και της μείωσης των εσόδων κυκλοφορίας.

Αρνητικές οι λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 51 χιλ. ευρώ από θετικές ύψους 5,66 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 9,75 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στα 44 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας όπως αναφέρεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2010 βρίσκεται ήδη σε διαπραγμάτευση με την Τράπεζα Πειραιώς με σκοπό την σύναψη νέου ομολογιακού δανείου προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει το υφιστάμενο.
Η εκτιμώμενη ως θετική έκβαση της συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες διαθέσιμες μη χρησιμοποιημένες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, εκτιμάται από την διοίκηση πως υπερκαλύπτουν την οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.

Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας διαμορφώνεται στα 9 εκατ. ευρώ. Πάντως όσον αφορά τις προοπτικές του 2011 η διοίκηση εκφράζει ιδιαίτερες επιφυλάξεις εκτιμώντας πως μετά την ιδιαίτερα μεγάλη πτώση το 2010 , αναμένεται περαιτέρω πτώση των διαφημιστικών εσόδων τουλάχιστον κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σημαντική επιδείνωση στα οικονομικά της μεγέθη είδε το 2010 ο όμιλος των Τεχνικών Εκδόσεων με τις πωλήσεις να υποχωρούν στα 7,1 εκατ. ευρώ από 8,7 εκατ. ευρώ το 2009.

Ο κλάδος του αυτοκινήτου, που κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται με τα έντυπά της η εταιρία, δέχτηκε ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα από την οικονομική ύφεση στην χώρα το 2010. Η πτώση πωλήσεων καινούριων αυτοκινήτων, καθ όλη την διάρκεια του 2009 σε σχέση με προηγούμενα έτη, συνεχίστηκε σε πολύ ποιο έντονο ρυθμό κατά το 2010 και τα νέα φορολογικά μέτρα επηρέασαν περαιτέρω αρνητικά τη ζήτηση στην αγορά.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της διαφημιστικής δαπάνης, γεγονός που οδήγησε στη μείωση του κύκλου εργασιών της εταιρίας από διαφημιστικά έσοδα σε ποσοστό περίπου 23,31% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σημαντική πτώση παρουσίασε και η πώληση των περιοδικών, όπου το ποσοστό μείωσης έφθασε στο 16,77%.
Το πρόγραμμα περιστολή των δαπανών που εφάρμοσε η διοίκηση οδήγησε σε μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 12,84% για τον όμιλο στα 4, 3 εκατ. εθρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και κατά 13,21% για την εταιρία στα 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Επίσης τα έξοδα διάθεσης εμφανίζουν μείωση της τάξεως του 12,18% για τον όμιλο στα 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το 2009. Τα έξοδα διοίκησης εμφανίζονται επίσης μειωμένα κατά 2,14% για τον όμιλο, στις 898 χιλ. ευρώ.Παρ όλα αυτά, οι μειώσεις των δαπανών δεν κάλυψαν την μείωση του κύκλου εργασιών, τα αποτελέσματα προ φόρων και τα EBITDA. Στο καθαρό αποτέλεσμα οι ζημίες διευρύνθηκαν στις 682 χιλ. ευρώ και τα EBITDA γύρισαν αρνητικά στις 482 χιλ. ευρώ από θετικά 126 χιλ. ευρώ το 2009.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν θετικές αλλά περιορίστηκαν στις 70 χιλ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στις 100.000 τεμ.

Ελαφρώς αυξημένες οι συνολικές υποχρεώσεις στα 4 εκατ. ευρώ, με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων να περιορίζεται στα 1,2 εκατ .ευρώ. Η εταιρεία αποτιμάται στο χρηματιστηριακό ταμπλο στα 3 εκατ. ευρώ.

Για την τρέχουσα χρήση του 2011 η διοίκηση δίνει ένα σχετικό τόνο αισιοδοξίας προβλέποντας τόνωση της αγοράς του αυτοκινήτου, που βασίζεται κυρίως στο μέτρο της απόσυρσης που αναμένεται να δώσει ώθηση στις πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων. Συνεπώς, εκτιμάται ότι η διαφημιστική δαπάνη των μεγάλων εισαγωγέων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς επίσης το ίδιο ενδέχεται να συμβεί με τις πωλήσεις τευχών περιοδικών. Σε κάθε περίπτωση όμως παραδέχεται πως η παρατεταμένη κρίση δημιουργεί έλλειψη ρευστότητας με αρνητικό αντίκτυπο στις ταμειακές ροές και με δεδομένη την περιορισμένη διάθεση των τραπεζών για χορήγηση πιστώσεων προσανατολίζεται στην αυστηρή πολιτική περιστολής δαπανών που θα αφορά την μείωση του μηχανικού κόστους έκδοσης των περιοδικών, με περαιτέρω μείωση του τιράζ και των τυπογραφικών τους, μείωση στο κόστος του περιεχομένου, τόσο όσον αφορά το κόστος μισθοδοσίας του έμμισθου προσωπικού, καθώς και το κόστος
εξωτερικών συνεργατών.

ALTER CHANNEL

Σε δυσμενή θέση βρίσκεται και η Ελεύθερη Τηλεόραση η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές με στρατηγικό επενδυτή. Ωστόσο λόγω του ότι οι συζητήσεις με τους πιστωτές της βρίσκονται σε εξέλιξη η εταιρεία( η μετοχή της οποίας βρίσκεται υπό το καθεστώς της προσωρινής αναστολής ) έχει ανακοινώσει ότι θα δημοσιεύσει οικονομικά ετήσια μεγέθη στις 8 Απριλίου. Υπενθυμίζεται πάντως πως στο 9μηνο του 2010 είχε εμφανίζει ζημίες ύψους 19,8 εκατ.ευρώ, μείωση του κύκλου εργασιών στα 57,4 εκατ. ευρώ και EBITDA ύψους 42,3 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις είχαν διαμορφωθεί στα 512,6 εκατ. ευρώ και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων είχε μειωθεί στα 40 εκατ. ευρώ.

newscode

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...