[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ένα βήμα από το γερμανικό δημόσιο ο ΟΤΕ
Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 Posted by STEVENIKO

Κανένα ίχνος από δημόσιο δεν θέλει να αφήσει στον ΟΤΕ η κυβέρνηση στο πλαίσιο της εφαρµογής του οδικού χάρτη για αντιµετώπιση της κρίσης που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, όπου εντάσσεται πλέον η πώληση και νέου πακέτου µετοχών του Δηµοσίου στη γερµανική Deutsche Telekom (D.T.).

Η πώληση επιπλέον ποσοστού 10% στους Γερµανούς με βάση την προβλεπόμενη συµφωνία του Δηµοσίου µε την D.T. με τίμημα περίπου 400 εκατ. ευρώ θα σηµατοδοτήσει το πέρασµα του ελέγχου του ΟΤΕ και φυσικά στο γερµανικό Δηµόσιο, που είναι βασικός µέτοχος της D.T.


"Μετά την πώληση του 10%, άγνωστο παραµένει πώς θα συνεχιστούν οι επενδύσεις τηλεπικοινωνιακής υποδοµής στα µη προσοδοφόρα τµήµατα της ελληνικής περιφέρειας", επισηµαίνουν στελέχη από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό των µετοχών του Δηµοσίου στον ΟΤΕ που θα δοθεί στους Γερµανούς (αν θα είναι 5% ή 10%) θεωρείται κλειδί για τις ανατροπές που θα επέλθουν στη διαχείριση του οργανισµού. Σηµειώνεται ότι µε βάση τη συµφωνία που υπέγραψε η Ν.Δ. το 2008 µε την D.T., η ελληνική πλευρά έχει την επιλογή της διάθεσης επιπλέον µετοχών έως 10% του ΟΤΕ µέχρι τα τέλη Δεκεµβρίου 2011.

Ο υπολογισµός της τιµής πώλησης γίνεται µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των τιµών και των όγκων των τελευταίων 20 συνεδριάσεων πριν από την ανακοίνωση πώλησης, συν κάποιο υπερτίµηµα. Το υπερτίµηµα αυτό θα ήταν 20% εάν η σχετική συµφωνία είχε γίνει έως τα τέλη του περασµένου Νοεµβρίου!

Επειδή όµως αυτό δεν συνέβη, το υπερτίµηµα πλέον µειώνεται στο 15% της τιµής, που θα υπολογιστεί επίσης µε τον ίδιο τρόπο. Βέβαια, στα τρέχοντα επίπεδα της µετοχής, η οποία το τελευταίο διάστηµα κινείται µεταξύ 6-7 ευρώ, ακόµη και µε την προσθήκη του υπερτιµήµατος του 15%, η τιµή που θα διαµορφωθεί (περίπου 400 εκατ. ευρώ για το 10% των µετοχών του Δηµοσίου) θα απέχει... έτη φωτός από τα 27,5 ευρώ, που πούλησε η Ν.Δ. στους Γερµανούς.

Τα Γερμανικά σχέδια

Από την πλευρά της D.T. υπάρχει επιθυµία για ενεργοποίηση της συµφωνίας και αύξηση του ποσοστού της στο µετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ. Οι Γερµανοί θεωρούν ότι προχωρώντας στην αγορά του 10%:

Θα αυξήσουν τη συµµετοχή της εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ µε σχετικά µικρό κόστος. Θα αυξηθεί και η βαρύτητα της συµµετοχής τους στη διοίκηση, ενώ θα µπει τέλος στο σοβαρό ενδεχόµενο να υποχρεωθεί (αναµένεται η απόφαση της Κοµισιόν) σε δηµόσια προσφορά για το ποσοστό που κατέχουν περίπου 104.000 µικροµέτοχοι του ΟΤΕ, στην τιµή των 27,5 ευρώ!

dealnews

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...