[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Πόσο μειώνονται μισθοί και συντάξεις από 1η Γενάρη [Πίνακες]
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 Posted by STEVENIKO


Διπλό μαχαίρι βάζει το υπουργείο Οικονομικών στους μισθούς των εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα από την 1η Ιανουαρίου καθώς έκτακτη εισφορά και αυξημένη παρακράτηση φόρου θα κόψουν σημαντικά το ύψος των καθαρών αποδοχών τους.

Το πρώτο και σημαντικότερο ψαλίδισμα στους μισθούς προέρχεται από τη μείωση του αφορολόγητου στα 5.000 ευρώ που έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη παρακράτηση φόρου στις μεικτές αποδοχές. Το δεύτερο χτύπημα στους μισθούς έρχεται από την έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Οι μειώσεις για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, οι μισθοι στον ιδιωτικό τομέα θα μειωθούν το μήνα από 14,1 ευρώ (σε όσους λαμβάνουν 500 ευρώ το μήνα) μέχρι 128,1 ευρώ για όσους λαμβάνουν πάνω από 3571 ευρώ το μήνα.

Ετήσιο εισόδημα Μηνιαίες αποδοχές Μείωση χωρίς παιδί Μείωση με 1 παιδί Μείωση με 2 παιδιά
5000 357,1 0 0 0
7000 500 14,1 0 0
9000 643 21,1 21,1 0
10000 714 21,1 21,1 7
12000 857 21,1 21,1 7
15000 1071 31,7 31,7 31,7
20000 1428 38 38 38
25000 1785 62,6 58,4 58,4
30000 2142,9 101,3 73,2 73,2
35000 2500 110,5 82,3 82,3
40000 2857,1 114 85,8 85,8
45000 3214,3 121 92,9 92,9
50000 3571,4 128,1 99,9 99,9

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα με ετήσιο εισόδημα 35000 ευρώ ή 2500 ευρώ το μήνα θα χάσει 60,47 ευρώ από την αυξημένη παρακράτηση φόρου και άλλα 50 ευρώ από την έκτακτη εισφορά 2% (35000 ευρώ x 2% = 700 / 14 = 50 ευρώ). Συνολικά δηλαδή θα χάσει 110,5 ευρώ το μήνα.

Χειρότερα για τους μισθωτούς και συνταξιούχους του δημοσίου

Οι μειώσεις θα είναι ακόμα χειρότερες στους εργαζομένους του δημοσίου, αλλά και στους συνταξιούχους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Για παράδειγμα, άγαμος μισθωτός του δημόσιου τομέα, με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ τον μήνα, δώρο Χριστουγέννων 450 ευρώ, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας από 190 ευρώ με ετήσιες αποδοχές 19.800 ευρώ, έχει σύμφωνα με την νέα φορολογική κλίμακα φόρο εισοδήματος 2.370 ευρώ. Η μηνιαία παρακράτηση φόρου από τον μισθό του θα είναι 194,54 ευρώ (2.370 - 1,5% διά 12) ενώ μέχρι τώρα ήταν (1.632 - 1,5% διά 12) 133,96 ευρώ. Επομένως, ο μισθός του από τον Ιανουάριο θα μειωθεί κατά 60,58 ευρώ. Και αυτό μόνο από την παρακράτηση φόρου αφού θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση από την έκτακτη εισφορά.

Ετήσιο εισόδημα Μηνιαίες αποδοχές Μείωση χωρίς παιδί Μείωση με 1 παιδί Μείωση με 2 παιδιά
5000 416,7 0 0 0
7000 583,3 16,4 0 0
9000 750 24,6 16,4 0
10000 833 24,6
24,6 8,2
12000 1000 24,6 24,6 24,6
15000 1250
36,9 36,9 36,9
20000 1666,7 44,3 44,3 44,3
25000 2083,3 73,1 68,1 68,1
30000 2500 118,2 85,4 85,4
35000 2916,7 128,9 96 96
40000 3333
133
100,1
100,1
45000 3750 141,2
108,4
108,4
50000 4166,7 149 116,6 116,6

Να σημειωθεί ότι ο παραπάνω πίνακας ισχύει και για τους συνταξιούχους του δημοσίου.

Πως υπολογίζεται η μηνιαία παρακράτηση

Για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τη νέα κλίμακα, όπως φαίνεται στους παραπάνω δύο πίνακες, οι μηνιαίες αποδοχές (δηλαδή οι ακαθάριστες αποδοχές μείον τις ασφαλιστικές εισφορές σε Ταμεία κύριας ασφάλισης) πολλαπλασιάζονται επί 14 για να προκύψει το ετήσιο εισόδημα. Στο ετήσιο εισόδημα υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος, αντίστοιχα με την κλίμακα. Για το παράδειγμα του μισθωτού με τα 350000 ευρώ εισόδημα, αντιστοιχούν 7070 ευρώ φόρου. Από αυτό αφαιρείται το 1,5% και και το υπόλοιπο διαιρείται δια του 14 για να προκύψει η μηνιαία παρακράτηση. Επιπρόσθετα στο ετήσιο εισόδημα εφαρμόζεται έκτακτη εισφορά 1% για ποσά από 12000 έως 20000 και 2% για 20000 ευρώ και πάνω.

Οι ευνοικές ρυθμίσεις

Μικρότεροι μείωση θα δουν στις αποδοχές τους νέοι έως τριάντα ετών και συνταξιούχοι άνω των 65, άτομα με
ειδικές ανάγκες ή συνταξιούχοι ανεξαρτήτως ηλικίας που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Για όλους αυτούς το αφορολόγητο όριο θα είναι στα 9.000 ευρώ.STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Πόσο μειώνονται μισθοί και συντάξεις από 1η Γενάρη [Πίνακες]"

Leave a reply