[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Μέχρι και 60 δόσεις τα ληξιπρόθεσμα χρέη
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011 Posted by STEVENIKO

Νέα ρύθμιση όλων των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο σε δόσεις που θα μπορούν να φθάσουν μέχρι τις 60, προωθεί το υπουργείο Οικονομικών.

Μέχρι και 60 δόσεις τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Νέα ρύθμιση όλων των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο σε δόσεις που θα μπορούν να φθάσουν μέχρι τις 60, προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Οι σχετικές διατάξεις για τη νέα ρύθμιση θα περιληφθούν σε δεύτερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την επόμενη εβδομάδα. Ειδικότερα, στη ρύθμιση θα υπαχθούν οφειλές από φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, τέλη ταξινόμησης, λοιπά τέλη, εισφορές και φόρους που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ. και μέσω των Τελωνείων, εφόσον οι οφειλές αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ακόμη και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες.

Ανεξόφλητα
Στην ίδια ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν ανεξόφλητα υπόλοιπα οφειλών που είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση, η οποία προέβλεπε εξόφληση μέχρι και σε 35 μηνιαίες δόσεις. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης εξετάζεται να μειωθεί από τα 500 ευρώ που προέβλεπε η προηγούμενη ρύθμιση στα 300 ευρώ ή και χαμηλότερα! Στόχος της νέας ρύθμισης είναι να αυξηθεί η ροή εισπράξεων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, το σύνολο των οποίων υπερβαίνει αυτή τη στιγμή τα 42 δισ. ευρώ. Επίσης με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου:

  • Θα απαλλάσσονται από το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων.
  • Θα παρέχεται η δυνατότητα λήψης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου οι οποίοι επιλέγουν να εκποιήσουν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους για να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Μέχρι και 60 δόσεις τα ληξιπρόθεσμα χρέη"

Leave a reply