[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Μπλόκο από το ΣτΕ στην εργασιακή εφεδρεία
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 Posted by STEVENIKO

Απόφαση-σταθμό για τους δικαστικούς υπαλλήλους έβγαλε χτες το Συμβούλιο της Επικρατείας, ανοίγοντας ουσιαστικά «παράθυρο» για τον περιορισμό της εργασιακής εφεδρείας στο δημόσιο.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου του ΣτΕ υπό την προεδρία της αντιπροέδρου του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Μαίρης Σάρπ, οι κενές οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων δεν μπορούν να καταργηθούν γιατί, αφενός, ο νόμος δεν τους καλύπτει και, αφετέρου, η κατάργησή τους «θα δυσχαίρενε, αν δεν ματαίωνε» την απονομή της Δικαιοσύνης. Επομένως, με την απόφαση αυτή, κανένας από τους 5.600 δικαστικούς υπαλλήλους δεν πρόκειται να μπει σε εφεδρεία. .

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, οι διατάξεις του νόμου 4024/2011 που αφορά την εργασιακή εφεδρεία, το ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, κλπ, δεν προβλέπουν ρητά την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, γράφουν οι σύμβουλοι της Επικρατείας, η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 4024/2011 εντάσσει στην εργασιακή εφεδρεία και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των δήμων και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, χρησιμοποιώντας τον όρο «μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι», που δεν καλύπτει τις υπόλοιπες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, «εξ ου και γίνεται ειδική αναφορά στις κατηγορίες αυτές στο επόμενο εδάφιο της ίδιας παραγράφου». Επιπλέον, επισημαίνουν, ο όρος «πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι», που χρησιμοποιεί το άρθρο 33 του επίμαχου νόμου, δεν καλύπτει τους δικαστικούς υπαλλήλους.

Το ίδιο συμβαίνει και με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ίδιου νόμου που, σύμφωνα με το ΣτΕ, ούτε εκείνες αφορούν τους δικαστικούς υπαλλήλους, «εφ' όσον σε αυτές δεν γίνεται ρητή αναφορά στους εν λόγω υπαλλήλους, ούτε αναφορά στις υπηρεσίες των γραμματειών των δικαστηρίων».

Επομένως, καταλήγει η απόφαση-σταθμός του ΣτΕ, ο νόμος 4024/2011 που τέθηκε σε ισχύ από τις 27 Νοεμβρίου, δεν κατήργησε ποτέ τις κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων!

Τέλος, το ΣτΕ δικαιολογεί την απόφαση του λέγοντας, με απλά λόγια, ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να μπουμ στο καθεστώς της εφεδρείας αφού η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων θα δυσχαίρενε την απονομή της Δικαιοσύνης.

«Η μη υπαγωγή δε των δικαστικών υπαλλήλων στις ρυθμίσεις περί καταργήσεως οργανικών θέσεων του άρθρου 33 του νέου αυτού νόμου, δικαιολογείται πλήρως από το γεγονός ότι ο ίδιος ο νομοθέτης έχει, ήδη, διαπιστώσει μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης, λόγω της συσσώρευσης μεγάλου όγκου υποθέσεων, και έχει λάβει με προγενέστερους νόμους διάφορα μέτρα για να επιτύχει την επιτάχυνση της απονομής της. Η θέσπιση, όμως, μέτρων, όπως η κατάργηση των (ήδη πολλών) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, θα δυσχέραινε πολύ, αν δεν ματαίωνε, την επίτευξη του παραπάνω σκοπού του νομοθέτη», αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση.

Για όλους αυτούς τους λόγους, καταλήγei στην απόφαση του το υπηρεσιακό συμβούλιο, και αφού έλαβε υπόψη «αφενός τον πολύ μεγάλο αριθμό κενών οργανικών θέσεων του κλάδου δακτυλογράφων στην γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό του κλάδου γραμματέων, αφ' ετέρου δε τις υπηρεσιακές ανάγκες στον τομέα της καθαρογραφής αποφάσεων του δικαστηρίου και λοιπών κειμένων, κρίνει ότι το αίτημα μετατάξεως της υπαλλήλου δεν πρέπει να γίνει δεκτό».


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Μπλόκο από το ΣτΕ στην εργασιακή εφεδρεία"

Leave a reply