[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Πέντε τρόποι για να γλυτώσετε από τα τεκμήρια φωτιά
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011 Posted by STEVENIKO

Τουλάχιστον πέντε τρόπους δίνει το φορολογικό σύστημα για να αποφύγει κάποιος τα νέα αυξημένα τεκμήρια, σε περιπτώσεις βέβαια που η διαφορά μεταξύ δηλωμένων εισοδημάτων και τεκμαρτών εισοδημάτων είναι μέσα σε λογικά πλαίσια.
Τα δάνεια από συγγενείς, τα τραπεζικά δάνεια, η πώληση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και γονική παροχή ή δωρεά χρηματικών ποσών ή ανάλωση κεφαλαίων παλαιοτέρων ετών, μπορεί να αποτελέσουν σωτηρία για πολλούς από τους φορολογούμενους προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή της διαφοράς με βάση τη φορολογική τους δήλωση.
Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν:

1. Αποταμιεύσεις, δηλαδή ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών. Μπορείτε να ανατρέξετε στις προηγούμενες δηλώσεις και να συγκεντρώσετε τα ποσά που σας περισσεύουν. Ειδικότερα για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2011 και μετά ισχύουν τα εξής:

  • Για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με την κλίμακα φορολογίας ή σε αυτοτελή φορολογία με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. τόκοι καταθέσεων ή ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου) ή νόμιμα έχουν απαλλαγεί της φορολογίας (π.χ. υπεραξία από την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων), καθώς και από τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγματος, δάνεια, δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, π.χ. αποζημίωση αγροτικών ζημιών λόγω καταστροφής της καλλιέργειας, εκπίπτουν οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

2. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων, καθώς τα ποσά που εισπράχθηκαν από πωλήσεις αυτοκινήτων, ακινήτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή των τεκμηρίων. Από τα ποσά αυτά ωστόσο θα πρέπει να αφαιρεθούν οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Οσοι επικαλεστούν ποσά από την πώληση περιουσιακών στοιχείων πρέπει να συνυποβάλουν με τη φορολογική δήλωση κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσομένους. Tα ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 που βρίσκεται στην τρίτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης (του εντύπου Ε1).

3. Δάνεια, γονικές παροχές ή δωρεές καθώς και τα ποσά που προέρχονται από δάνεια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων. Σε κάθε περίπτωση το δάνειο θα πρέπει να έχει ληφθεί πριν γίνει η συγκεκριμένη δαπάνη, ενώ η δήλωση για τον φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011. Σημειώνεται ότι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 10% αν γίνονται σε συγγενείς πρώτου βαθμού και 20% για τους υπόλοιπους.

4. Κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια και λαχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων εφόσον επισυναφθεί σχετική βεβαίωση από τον ΟΠΑΠ ή τη Διεύθυνση Λαχείων. Η εφορία δεν αναγνωρίζει τα κέρδη από καζίνο.

Σε περίπτωση που τίποτε από τα παραπάνω δεν ισχύει υπάρχει πάντα η δυνατότητα, ειδικά για άνεργους, φυλακισμένους, στρατευμένους και ορφανούς ανήλικους, προσφυγής στην οικεία ΔΟΥ προκειμένου να αποδειχθεί με χαρτιά η ανυπαρξία εισοδημάτων ώστε ο φορολογούμενος να απαλλαγεί από τα πρόσθετα κριτήρια.

Πηγη

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Πέντε τρόποι για να γλυτώσετε από τα τεκμήρια φωτιά"

Leave a reply