[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Πολλοί θέλουν, μόνο 4 μπορούν να είναι υποψήφιοι στο ΠΑΣΟΚ
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012 Posted by STEVENIKO

Ο πληθωρισμός των -κατά δήλωσή τους- εν δυνάμει υποψηφίων στο ΠΑΣΟΚ καλά κρατεί αλλά το καταστατικό του κόμματος είναι απολύτως σαφές και δεν επιτρέπει πρακτικά και ουσιαστικά περισσότερους από 4 υποψήφιους κατά μέγιστο αριθμό στη διαδικασία αυτή. Ιδιαίτερα αν διεξαχθεί με διαδικασίες εξπρές.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του καταστατικού για να αναδειχθεί κάποιος ως υποψήφιος πρόεδρος πρέπει να έχει προταθεί τουλάχιστον από το 1/4 των μελών του Εθνικού Συμβουλίου ή το 1/3 των Περιφερειακών Επιτροπών του Κινήματος ή το 10% τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του Κινήματος. Κάθε Μέλος προτείνει μόνον έναν (1) υποψήφιο.
Αρα, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά μόνον τρεις, άντε τέσσερις υπό προϋποθέσεις μπορούν αυτή τη στιγμή να πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται προκειμένου να αναδειχθούν ως υποψήφιοι και να μπει το όνομά τους στο σχετικό ψηφοδέλτιο.

Αναλυτικά, τι προβλέπει το καταστατικό για την εκλογή πρέδρου και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου:

Αρθρο 41 Πρόεδρος

  1. Ο Πρόεδρος του Κινήματος εκφράζει και εκπροσωπεί το Κίνημα σε όλες του τις εκδηλώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Προεδρεύει στο Πολιτικό Συμβούλιο, εισηγείται σε αυτό καθώς και στο Εθνικό Συμβούλιο και στο Συνέδριο πάνω στις ιδεολογικές και πολιτικές κατευθύνσεις του Κινήματος. Όταν η έγκαιρη σύγκληση του Πολιτικού Συμβουλίου είναι δύσκολη, παίρνει θέση σε επείγοντα ή επίκαιρα θέματα.
  2. Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητές του στα πλαίσια των αποφάσεων του Συνεδρίου και του Εθνικού και του Πολιτικού Συμβουλίου.
  3. Ο Πρόεδρος εκλέγεται άμεσα από τα Μέλη και από τους Φίλους του Κινήματος κάθε τέσσερα (4) χρόνια και ένα τουλάχιστον μήνα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Η διαδικασία εκλογής ρυθμίζεται με Κανονισμό του Εθνικού Συμβουλίου.
  4. Η προκήρυξη της εκλογής του Προέδρου γίνεται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, που αποφασίζει και για την κατάρτιση της λίστας των υποψηφίων Προέδρων και τη διενέργεια της εκλογής εντός 30 ημερών.
  5. Υποψήφιος Πρόεδρος αναδεικνύεται όποιος προταθεί από το 1/4 τουλάχιστον των μελών του Εθνικού Συμβουλίου ή το 1/3 των Περιφερειακών Επιτροπών του Κινήματος ή το 10% τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του Κινήματος. Κάθε Μέλος προτείνει μόνον έναν (1) υποψήφιο.
  6. Για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται κατά την πρώτη ψηφοφορία το ½ + 1 των εγκύρων ψηφοδελτίων. Στα έγκυρα ψηφοδέλτια υπολογίζονται και τα λευκά. Σε περίπτωση μη εκλογής Προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων. Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται Πρόεδρος ο πρώτος σε ψήφους.
  7. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι μόνο δύο, γίνεται μία μόνο ψηφοφορία και ο πρώτος σε ψήφους εκλέγεται Πρόεδρος. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι μόνος ένας, εκλέγεται εφόσον λάβει το 50%+1 των εγκύρων ψηφοδελτίων.

Αρθρο 37 Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου

1. Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου είναι:

- ο Πρόεδρος ,
- οι διατελέσαντες Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι και Γραμματείς του Κινήματος,
- οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές ,
- οι Γραμματείς των Περιφερειακών Επιτροπών και της Διατομεακής Επιτροπής,
- ο Γραμματέας της Νεολαίας και η Συντονιστική Γραμματεία της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ,
-οι Πρόεδροι τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών, συνεταιριστικών οργανώσεων, επιμελητηρίων, της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και ένα μέλος τριτοβάθμιου αθλητικού οργάνου.
- οι Πρόεδροι του ΙΣΤΑΜΕ και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης,
- ίσος αριθμός μελών εκλεγόμενων από το Συνέδριο με τον αριθμό των κάθε φορά μετεχόντων λόγω θέσης ή ιδιότητας, και πάντως όχι μικρότερος των εκατόν πενήντα (150).

2. Στο Εθνικό Συμβούλιο εκλέγονται τουλάχιστον επτά (7) μέλη από τις Οργανώσεις του Ελληνισμού της Διασποράς, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές χώρες, καθώς και τουλάχιστον τρία (3) μέλη που είναι αλλοδαποί πολίτες και προέρχονται από διαφορετικές χώρες.
3. Με απόφαση του Προέδρου ή του Πολιτικού Συμβουλίου καλούνται να συμμετάσχουν στις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου εκπρόσωποι πιστοποιημένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ανεξάρτητες προσωπικότητες.


Πηγη

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Πολλοί θέλουν, μόνο 4 μπορούν να είναι υποψήφιοι στο ΠΑΣΟΚ"

Leave a reply