[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Δηλώστε μόνο όσα σας πλήρωσε ο εργοδότης σας!
Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2012 Posted by STEVENIKO

Νομιμοποιείται η μη καταβολή δεδουλευμένων...


Ειδική ρύθμιση για να μη φορολογηθούν οι μισθοσυντήρητοι για μισθούς που δεν έχουν καν εισπράξει, φέρνει το υπουργείο Οικονομικών, επισφραγίζοντας ουσιαστικά στην πράξη την μη καταβολή δεδουλευμένων σε επιχειρήσεις που επικαλούνται προβλήματα λόγω ύφεσης.

Ενώ δηλαδή η κυβέρνηση επιχειρεί παντί τρόπω να εισπράξει από επιχειρήσεις και επαγγελματίες όσα δεν εισέπραξε ποτέ, νομοθετεί για το πώς θα δηλώσουν οι μισθωτοί στην εφορία τα ποσά που δεν εισέπραξαν!

Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το πολυνομοσχέδιο που ετοίμασε στο υπουργικό συμβούλιο, το υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει πως «ενόψει της ύφεσης που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αυτές αδυνατούν να καταβάλλουν εγκαίρως δεδουλευμένες αποδοχές σε μισθωτούς τους οποίους απασχολούν. Με τη ρύθμιση της παραγράφου 11, δίνεται η δυνατότητα στους μισθωτούς που εισπράττουν καθυστερημένα και σε έτος μεταγενέστερο δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται, να δηλώσουν τις ανωτέρω δεδουλευμένες αποδοχές στο έτος στις οποίες αυτές εισπράττονται και όχι στο έτος που αφορούν (2011) για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν είχαν αποκτήσει δικαίωμα είσπραξης».

Με άλλα λόγια, το υπουργείο Οικονομικών δίνει οδηγίες στους πολίτες να μην δηλώσουν το 2012 χρήματα που δεν εισέπραξαν το 2011, παρότι τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις εκδίδουν βεβαίωση αποδοχών που υποβάλλεται στην εφορία και οι οποίες περιλαμβάνουν κανονικά τους μισθούς, σαν να είχαν καταβληθεί. Συνήθως ο φορολογούμενος μισθοσυντήρητος κατέθετε δική του υπεύθυνη δήλωση για τα πραγματικά ποσά που εισέπραξε, με την επιφύλαξη να δηλώσει και τα επιπλέον με πρόσθετη δήλωση, ώστε να φορολογηθεί με νέα εκκαθάριση –αν και εφόσον τα λάβει βέβαια.

Στην πράξη όμως, όσα ποσά καταβληθούν τελικώς στο 2012 αντί το 2011, θα υπολογίζονται με τις οδηγίες του υπουργείου σαν πρόσθετα εισοδήματα του 2012. Αυτό σημαίνει δηλαδή πως οι «τυχεροί» που θα τα εισπράξουν αναδρομικά, θα φορολογηθούν αθροιστικά και με υψηλότερο κλιμάκιο από αυτό που θα τους αναλογούσε αν γινόταν κανονικά η καταβολή.

Τελικά ίσως χάσουν...


Έτσι θα τους πιάνει μεγαλύτερος φορολογικός συντελεστής και στο τέλος θα πληρώσουν περισσότερο φόρο το 2012, που ίσως υπερκαλύπτει και το «όφελος» από την φοροαπαλλαγή του 2011!

Συγκεκριμένα το σχετικό εδάφιο του πολυνομοσχεδίου ορίζει ότι: «Ειδικά, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγενέστερο από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται και εφόσον δεν έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στο δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση.»

Θέτει δηλαδή το υπουργείο και πάλι τον όρο, να αναγράφεται στο ετήσιο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας το πραγματικό ποσόν που εισέπραξε ο φορολογούμενος. Αυτό δημιουργεί προβλήματα ιδιαίτερα σε όσους υποβάλλουν δηλώσεις μέσω ίντερνετ -που από το 2012 ενδεχομένως να καταστούν σχεδόν υποχρεωτικές για όλους (μέσω ΚΕΠ, λογιστή κλπ).

Με άλλη διάταξη πάντως, το υπουργείο Οικονομικών δίνει το δικαίωμα στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. να χορηγεί διευκολύνσεις σε μισθοσυντήρητους υπαλλήλους του δημοσίου και συνταξιούχους που, μετά και τις περικοπές μισθών που υπέστησαν, βρέθηκαν να χρωστάνε και λεφτά στο κράτος. Για όσους χρωστούν «από καταλογισμό αποδοχών, συντάξεων και λοιπών βοηθημάτων που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως», θα τους δίδεται διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε δόσεις, που δεν υπερβαίνουν όμως τις σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζονται μόνο μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης.

Για όλους τους υπόλοιπους οφειλέτες το υπουργείο Οικονομικών θα προσφέρει ρύθμιση με δόσεις των 100 ευρώ κατ’ ελάχιστον και μεγάλες εκπτώσεις σε πρόστιμα και προσαυξήσεις υπερημερίας. Θα φτάνουν έως τις 60 δόσεις ή θα φτάνουν αθροιστικά και έως τις 80 για όσους έχουν ήδη μπει σε παλαιότερη ρύθμιση και τώρα θελήσουν να κάνουν αίτηση για να συνεχίσουν με την καινούργια και τους νέους όρους.


Πηγη


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Δηλώστε μόνο όσα σας πλήρωσε ο εργοδότης σας!"

Leave a reply