[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Εισπράκτορες «ράμπο» χτυπάνε την πόρτα 1.000 μεγαλοφειλετών
Τρίτη 6 Μαρτίου 2012 Posted by STEVENIKO

Εισπράκτορες «ράμπο» χτυπάνε την πόρτα 1.000 μεγαλοφειλετώνΚυνηγητό άνευ προηγουμένου στους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου, ξεκινά το υπουργείο Οικονομικών, υπό την πίεση της Τρόικα που έχει θέσει συγκεκριμένους και πολύ υψηλούς στόχους για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Με απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Παντελή Οικονόμου, περίπου 1.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, μπαίνουν στο στόχαστρο της νεοσυσταθείσας Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, η οποία θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, δηλαδή από κατασχέσεις έως και αυτόφωρη διαδικασία, προκειμένου να εισπράξει τα οφειλόμενα. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα κι αν αυτοί οι οφειλέτες μειώσουν τα χρέη τους κάτω από τα 5 εκατομμύρια, θα παραμείνουν στο στόχαστρο της Μονάδας για δύο χρόνια ακόμα, ως «ομάδα υψηλού κινδύνου».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μνημονίου, που καλείται να κάνει πράξη το υπουργείο Οικονομικών, το πλαίσιο για την αντιμετώπιση των οφειλετών του Δημοσίου έχει γίνει πολύ πιο αυστηρό και είναι ενδεικτικό αφενός ότι απαλείφθηκε η πρόβλεψη για αναστολή της ποινικής διώξεως και η δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων, αφετέρου ότι οι ρυθμίσεις θα αφορούν, πλέον, μόνο σε μικροοφειλέτες (έως 10.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και έως 75.000 ευρώ για επιχειρήσεις) και υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την οικονομική τους επιφάνεια. Κατά τα άλλα η κυβέρνηση:

  • κατά την διάρκεια των ετών τα οποία καλύπτονται από το πρόγραμμα οικονομικού διακανονισμού, δεσμεύεται να μη θεσπίσει νέες φορολογικές αμνηστίες ούτε να παρατείνει τις υφιστάμενες για την είσπραξη φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
  • θα προσδιορίσει τις «επιστροφές φόρων σε ληξιπρόθεσμες οφειλές», θα θέσει αρχές για την διεκπεραίωσή τους και θα δημοσιεύει στο διαδίκτυο μηνιαία στοιχεία για αυτές τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με χρονική υστέρηση 20 ημερών μετά το τέλος εκάστου μήνα.
  • θα εντείνει του ελέγχους επί των μεγάλης οικονομικής επιφάνειας φορολογουμένων, των φυσικών προσώπων υψηλού πλούτου και των ελευθέρων επαγγελματιών.
  • θα επισπεύσει την επίλυση θεμάτων φορολογικών ληξιπρόθεσμων οφειλών και θα ενσωματώσει επιτυχέστερα εργαλεία/μεθόδους κατά του ξεπλύματος χρημάτων εντός της στρατηγικής. Η πρόοδος θα παρακολουθείται από ποσοτικούς δείκτες σύμφωνα με στόχους τιθέμενους βάσει του σχεδίου κατά της φοροδιαφυγής (βασικοί δείκτες απόδοσης).


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Εισπράκτορες «ράμπο» χτυπάνε την πόρτα 1.000 μεγαλοφειλετών"

Leave a reply