[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
"Σταύρωση" διαρκείας για τους συνταξιούχους
Τρίτη 17 Απριλίου 2012 Posted by STEVENIKO

Aπό μια έως και πέντε συντάξεις ετησίως έχουν ήδη χάσει οι Έλληνες συνταξιούχοι από την αρχή της εφαρμογής του πρώτου μνημονίου, με τις περικοπές των δώρων και τις ειδικές εισφορές ενώ το ψαλίδι ξαναβγαίνει στις 22 Απριλίου για τις κύριες συντάξεις του Μαϊου άνω των 1300 και τις επικουρικές άνω των 200 ευρώ .

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, ορίζεται ότι οι μειώσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις συντάξεις του Μαΐου και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από την αρχή του τρέχοντος έτους.

Η παρακράτηση θα εφαρμοστεί σε συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ (αφού πρώτα αφαιρεθούν οι προηγούμενες περικοπές της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) και της επιπλέον εισφοράς), ενώ για τη μείωση υπολογίζεται το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 κύριας σύνταξης.

Χαμένοι είναι 380.000 ασφαλισμένοι -κυρίως του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα- που παίρνουν κύρια σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ. Επιπλέον μειωμένη σύνταξη θα πάρουν 71.538 ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ.

Στην επικουρική ασφάλιση οι περικοπές είναι τριών «ταχυτήτων» και αφορούν ποσά συντάξεων άνω των 200 ευρώ. Το ποσοστό της μείωσης κυμαίνεται από 10% έως 20%, ανάλογα με το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης.

Οπως διευκρινίζει το υπουργείο, η αναδρομική παρακράτηση θα γίνει σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, δηλαδή μία δόση για κάθε μήνα του υπολοίπου του 2012. Πάντως οι νέες κρατήσεις 12% για τις συντάξεις άνω των 1300 ευρώ αφορούν έναν στους 6 συνταξιούχους ( 451.000) ενώ η κλιμακωτή παρακράτηση στις επικουρικές συντάξεις αφορά έναν στους 2 έλληνες συνταξιούχους .

Τα ντεσού της εγκυκλίου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο : Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει μία κύρια σύνταξη, το ποσό αυτής -μετά και τη μείωση- δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300 ευρώ (εννοείται για κύρια σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ).

•Αν στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις ως ποσό σύνταξης νοείται το άθροισμα αυτών των συντάξεων. Η μείωση γίνεται από τον φορέα (Δημόσιο ή ασφαλιστικό ταμείο) που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό κύριας σύνταξης.

Παράδειγμα

Ενδεικτικά αναφέρεται το εξής παράδειγμα: συνταξιούχος του Δημοσίου (1.200 ευρώ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (800 ευρώ). Η μείωση κατά 12% θα υπολογιστεί επί του ποσού του αθροίσματος των δύο κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Δηλαδή η περικοπή θα υπολογιστεί επί του ποσού των 700 ευρώ (2.000 - 1.300 ευρώ).

Άρα, 700 ευρώ Χ 12% = 84 ευρώ μείωση. Η μείωση θα υπολογιστεί στη μεγαλύτερη σύνταξη, δηλαδή αυτή του Δημοσίου.

Τέλος, στην εγκύκλιο προβλέπεται πως «ισχύουν τα ανάλογα και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του ΟΣΕ και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955».

Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη ειδική εισφορά επιβλήθηκε με το νόμο 3865/2010 σε όσους παίρνουν κύρια σύνταξη πάνω από 1.700 ευρώ, δηλαδή σε 162.000 συνταξιούχους . Οι συντάξεις μπήκαν στο στόχαστρο άλλες τρεις φορές , τον Αύγουστο , και τον Νοέμβριο του 2011 καθώς και τον Ιανουάριο του 2012 . Η μεγαλύτερη σφαγή έγινε στους “ μικρούς” σε ηλικία συνταξιούχους άνω των 1000 ευρώ που υπέστησαν μείωση 40% .

Για παράδειγμα συνταξιούχος του δημοσίου 54 ετών που εισέπραττε σύνταξη 1.800 ευρώ με τις περικοπές φθάνει να παίρνει πλέον 1184 ευρώ μηνιαίως . Χάνει λοιπόν το 34,2 % της σύνταξής του , 616 ευρώ το μήνα και 7392 το χρόνο , δηλ. 4 συντάξεις ενώ αν υπολογιστεί και το “ψαλιδισμένο” δώρο καθώς και άλλα 408 από την εισφορά υπέρ του ταμείου πρόνοιας η απώλεια φθάνει τις 5 ,5 συντάξεις .STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for ""Σταύρωση" διαρκείας για τους συνταξιούχους"

Leave a reply