[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Καταθέσεις: Από την Ελβετία προς... εξωτικούς προορισμούς
Πέμπτη 5 Απριλίου 2012 Posted by STEVENIKO

Μπορεί να είναι σχεδόν καθημερινή η κατάθεση ερωτήσεων βουλευτών για την πορεία σύναψης συμφωνίας Ελλάδας-Ελβετίας σχετικά με την φορολόγηση των καταθέσεων που έφυγαν από τη χώρα και τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των καταθετών, φαίνεται όμως ότι από το 2008 είχε ξεκινήσει μεταφορά ελληνικών καταθέσεων από την Ελβετία σε χώρες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας.

Στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη δείχνουν ότι «από την κατανομή προς την Ελλάδα του παρακρατηθέντος φόρου στην Ελβετία σχετικά με τόκους που προέκυψαν από αποταμιεύσεις φορολογικών κατοίκων Ελλάδα, κατά το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009) εισέρρευσε το ποσό των 5.935.362,84 ευρώ.

Το αντίστοιχο ποσό για το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008) ανήλθε σε 9.928.558,82 ευρώ».

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν σύμφωνα με τον κ. Σαχινίδη «τάση κατεύθυνσης των αποταμιευτικών καταθέσεων προς χώρες/εδάφη, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας».

Ο υπουργός Οικονομικών στην έγγραφη απάντησή του επισημαίνει τον όρο που προβλέπεται σε αντίστοιχες συμφωνίες που υπέγραψε η Ελβετία με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και προβλέπει ότι ο κάτοχος αποταμιεύσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποφύγει την πληρωμή ποσού επί των καταθέσεων του, εφόσον εξουσιοδοτήσει ρητά το ελβετικό πιστωτικό ίδρυμα να γνωστοποιήσει τα σχετικά με αυτόν στοιχεία στη χώρα κατοικίας του.

Επιπλέον , ο κ. Σαχινίδης σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει επιφυλάξεις για συμφωνίες τέτοιου τύπου, ιδίως ενόψει της διαπραγμάτευσης της Επιτροπής με την Ελβετία για μια νέα διευρυμένη συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αποταμιεύσεις φυσικών προσώπων.STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Καταθέσεις: Από την Ελβετία προς... εξωτικούς προορισμούς"

Leave a reply