[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Η συγκυβέρνηση γονάτισε τον λαό αλλά το έλλειμμα έμεινε στα ύψη!
Σάββατο 12 Μαΐου 2012 Posted by STEVENIKO

Η υστέρηση αυτή οφείλεται στην απόκλιση των εισπράξεων ΦΠΑ


Σε 9,09 δισ. ευρώ ανήλθε το δημοσιονομικό έλλειμμα στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2012. Το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε στα 1,68 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 16,19 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου (16,64 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 14,6 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2012, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 335 εκατ. έναντι του στόχου (14,98 δισ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η υστέρηση αυτή οφείλεται αφενός στην απόκλιση των εισπράξεων ΦΠΑ (κατά 435 εκατ. ευρώ) έναντι του στόχου, λόγω του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης και αφετέρου στην υστέρηση ορισμένων μη φορολογικών εσόδων ειδικού χαρακτήρα.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο τετράμηνο του 2012 ανήλθαν στα 25,2 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2,35 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (27,65 δισ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως το σημαντικό περιορισμό των δαπανών τακτικού προϋπολογισμού (μειωμένες 1,43 δισ. ευρώ σε σχέση με το στόχο) που είναι αποτέλεσμα του αυστηρού ελέγχου των πρωτογενών δαπανών ύψους 16,32 δισ. ευρώ (924 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου).

Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα (127 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και η δαπάνη για τόκους σε καθαρή βάση ( 328 εκατ. ευρώ χαμηλότερη από το στόχο) κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προβλέψεις του συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού έως το Απρίλιο 2012 παρουσίασαν αύξηση της τάξης των 2,81 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, που είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα των σημαντικά υψηλότερων πληρωμών, για τόκους ( σε καθαρή βάση) κατά 3,6 δισ. ευρώ ως μέρος της ανταλλαγής ομολόγων (PSI).

Οι συνολικές πρωτογενείς δαπάνες (χωρίς τόκους) του τακτικού προϋπολογισμού έως τον Απρίλιο 2012 είναι μειωμένες κατά 786 εκατ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2011 που προέκυψε μετά τον εξορθολογισμό κυρίως της μισθολογικής δαπάνης αλλά και των αποδιδόμενων εσόδων τρίτων.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1,53 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 1,65 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες του Προγράμματος περιορίστηκαν κατά 929 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο (1.8 δισ. ευρώ) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου, φτάνοντας τα επίπεδα των 956 εκατ. ευρώ.


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Η συγκυβέρνηση γονάτισε τον λαό αλλά το έλλειμμα έμεινε στα ύψη!"

Leave a reply