[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Έμεινες άνεργος; Πρόσεξε τι θα δηλώσεις για να μην πληρώσεις φόρο
Παρασκευή 18 Μαΐου 2012 Posted by STEVENIKO

Έχασες τη δουλειά σου μέσα στο 2011; Πρόσεξε στη συμπλήρωση της φορολογικής σου δήλωσης.


Έχασες τη δουλειά σου μέσα στο 2011; Πρόσεξε στη συμπλήρωση της φορολογικής σου δήλωσης. Αν κάνεις λάθος, κινδυνεύεις να πληρώσεις φόρο ακόμη και για το επίδομα ανεργίας. Κινδυνεύεις να πληρώσεις εισφορά αλληλεγγύης για την αποζημίωση απόλυσης ή να επιβαρυνθείς με τεκμήρια. Ιδού οι αναλυτικές οδηγίες:

Επίδομα ΟΑΕΔ: Το επίδομα που ενδεχομένως εισπράξατε μέσα στο 2011, θα πρέπει να δηλωθεί στο κωδικό 661 (ή 662 αν το έχει εισπράξει η σύζυγος). Δεν φορολογείται ως εισόδημα υπό μια βασική προϋπόθεση. Τα εισοδήματα από άλλες πηγές (πχ ενοίκια) να μην υπερβαίνουν συνολικά τα 30.000 ευρώ. Αν υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ τότε το εισόδημα που θα δηλωθεί στον συγκεκριμένο κωδικό, θα προστεθεί στα υπόλοιπα εισοδήματα και θα φορολογηθεί κανονικά.

Αποζημίωση απόλυσης: ΠΡΟΣΟΧΗ-ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό που εισπράξατε από την αποζημίωση απόλυσης θα πρέπει να δηλωθεί στον κωδικό 657. Με αυτό τον τρόπο, θα καταφέρετε να γλιτώσετε την εισφορά αλληλεγγύης η οποία ως γνωστόν θα εισπραχτεί φέτος μέσω του εκκαθαριστικού. Αν δεν δηλώσετε την αποζημίωσή σας στον συγκεκριμένο κωδικό, θα πληρώσετε εισφορά και επί της αποζημίωσης. Οι οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών για το συγκεκριμένο κωδικό είναι οι εξής: «Γράψτε τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2011, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και απαλλάσσονται σύμφωνα με την παρ.2 του αρ. 29 του ν.3986/2011 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα στους κωδικούς αυτούς αναγράφονται: το εξωιδρυματικό επίδομα, το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών και γενικά προσώπων που βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%, οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης (παρ.1, αρ.14 ΚΦΕ), τα εφάπαξ της περ. γ' της παρ.4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (εφάπαξ ταμείου πρόνοιας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς), οι αμοιβές των υπαλλήλων της ΕΕ για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 2ου εδ. του άρθρου 13 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της ΕΕ της 8-4-1965 ( όπως ισχύει σήμερα) καθώς και οι αμοιβές των προσώπων που αναφέρονται στην ΠΟΛ 1014/22-2-2010».

Τεκμήρια: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπολογίσετε τα τεκμήρια διαβίωσης και να δείτε αν πέφτε μέσα σε αυτά ή όχι. Στη συνέχεια θα πρέπει να δείτε αν τα εισοδήματά σας επαρκούν για τη κάλυψη των τεκμηρίων. Σημειωτέον ότι λαμβάνονται υπόψη τα οικογενειακά εισοδήματα, δηλαδή προστίθεται και το όποιο εισόδημα της συζύγου. Επίσης, τόσο το επίδομα του ΟΑΕΔ όσο και η αποζημίωση απόλυσης, θα πρέπει να εμφανιστούν κανονικά στη φορολογική σας δήλωση καθώς θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε το τεκμήριο. Αν εξακολουθείτε να έχετε πρόβλημα τότε:

1. Θα προσπαθήσετε να επικαλεστείτε εισοδήματα προηγούμενων ετών για να γλιτώσετε

2. Τελευταίο καταφύγιο είναι η αμφισβήτηση των τεκμηρίων. Αυτό όμως προϋποθέτει επίσκεψη στην εφορία γι' αυτό καλό είναι να μην φτάσετε σε αυτό το σημείο.


Πηγη


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Έμεινες άνεργος; Πρόσεξε τι θα δηλώσεις για να μην πληρώσεις φόρο"

Leave a reply