[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Το νέο λεξικό της ευρωπαϊκής οικονομίας
Σάββατο 26 Μαΐου 2012 Posted by STEVENIKO

Nέες (ευρω)λέξεις έχουν μπει πλέον στο λεξιλόγιό μας. Τις ακούμε καθημερινά συνυφασμένες τις περισσότερες φορές με την ευημερία μας αλλά και ως διαφορές «αγκάθια» μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών. Πόσοι όμως από εμάς τις καταλαβαίνουμε; Το iefimerida.gr εξηγεί τους όρους που πρέπει να γνωρίζουμε.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων:

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) ανήκει στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Δανείζεται χρήματα από τις αγορές κεφαλαίων και στη συνέχεια τα δανείζει με χαμηλά επιτόκια σε προγράμματα που βελτιώνουν τις υποδομές, την προμήθεια ενέργειας ή τα περιβαλλοντικά πρότυπα τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε γειτονικές ή αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες (εξαιρουμένης της Γερμανίας) συμφωνούν προκειμένου να αυξηθεί με μερικά τρισεκατομμύρια ακόμα η ικανότητά της να χρηματοδοτεί επενδύσεις.

Ευρωομόλογο (eurobonds):

Το ευρωομόλογο ή αλλιώς «ομόλογο σταθεροποίησης» είναι αξιόχρεο που προτείνεται να εκδοθεί από κοινού από τις 17 χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. Πρόκειται για ένα επενδυτικό προϊόν με το οποίο ο αγοραστής δανείζει ένα συγκεκριμένο ποσό στον εκδότη του ευρωομολόγου -σε αυτήν την περίπτωση σε όλες τις χώρες του ευρώ- για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με ένα προσυμφωνημένο επιτόκιο.

Το ευρωομόλογο θεωρείται το αποτελεσματικότερο όπλο απέναντι στην εξάπλωση της ελληνικής κρίσης σε άλλα κράτη μέλοητης ευρωζώνης και η εκδοσή του αποτελεί μία από τις πιο κεντρικές διαφορές αντιμετώπισης της κρίσης μεταξύ Γερμανίας και άλλων χωρών της ευρωζώνης.

Σχέδιο για εγγύηση των καταθέσεων πανευρωπαϊκά:

Πρόκειται για ένα σχέδιο που σκοπό έχει να προστατέψει τις καταθέσεις των πολιτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και έχει στόχο να αποτρέψει τις μαζικές αναλήψεις από τις τράπεζες και τον κίνδυνο κατάρρευσης των εθνικών τραπεζικών συστημάτων.

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας:

Είναι ο μηχανισμός που θα αντικαταστήσει τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και είναι ένα από τα βασικά όπλα για την αντιμετώπιση της κρίσης μιας και ο σκοπός του είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους μέχρι και ένα τρισ. Ευρώ Ακόμα, εξετάζεται η πιθανότητα να τροφοδοτείται απευθείας από την ΕΚΤ αντί να βασίζεται στα κεφάλαια από τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα συμβάλει έτσι ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη ομαλότητα και σταθερότητα της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ιδιαιτέρως της ευρωζώνης

Όμόλογα έργου (project bonds):

Τα ομόλογα έργου τα οποία είχαν προταθεί για πρώτη φορά το 2010 - προβλέπει ότι 230 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα διατεθούν για την αντιστάθμιση του οικονομικού κινδύνου σε ό,τι αφορά τον δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την υλοποίηση έργων υποδομής σε τομείς, όπως η ενέργεια, οι επικοινωνίες και οι μεταφορές. Τα χρήματα αυτά προβλέπεται να διανεμηθούν έως το 2013. Κεφάλαια για την αναβάθμιση υποδομών μέσω ευρωπαϊκών ομολόγων ανάπτυξης είναι έτοιμη να διαθέσει η Ε.Ε.


Πηγη

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Το νέο λεξικό της ευρωπαϊκής οικονομίας"

Leave a reply