[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Καταβολή αποζημιώσεων
Κυριακή 13 Μαΐου 2012 Posted by STEVENIKO

Δύο χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής άρχισε να καταβάλλει αποζημιώσεις στους πελάτες ασφαλι­στικών εταιρειών που έχουν «βαρέσει κανόνι».

Οι πρώτοι που έλαβαν χρήματα είναι οι ασφα­λισμένοι της VDV Leben, η άδεια της οποίας ανακλήθηκε πέρυσι.

Καταρχάς, θα διατεθούν 17 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στα χρήματα τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από τις εισφορές των ασφαλιστικών εταιρειών. Με αυτά, θα κα­λυφθούν κατά 60% οι απαιτήσεις των 8.000 δι­καιούχων.

Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι θα λάβουν μέχρι 7.000 ευρώ ως έναντι των συνολικών απαιτήσεων που προκύπτουν ανά συμβόλαιο. Όσα συμβόλαια προβλέπουν υψηλότερα ποσά, η ημερομηνία καταβολής της διαφοράς θα ανα­κοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.

Η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και ξεχω­ριστή, καθώς η εταιρεία δεν είχε περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα όλες οι απαιτήσεις να καλυφθούν από τους πόρους του Εγγυητικού. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Κεφαλαίου, με την τμηματική καταβολή διασφαλίζεται η αποπληρωμή όλων και για το σύνολο των οφειλομένων.

Ωστόσο χρήματα θα πάρουν μόνο όσοι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά τους, ενώ οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή των δη­λωθέντων στοιχείων του δικαιούχου θα πρέπει να κοινοποιείται με δική του υποχρέωση εγκαί­ρως στο Εγγυητικό.


Πηγη

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Καταβολή αποζημιώσεων"

Leave a reply