[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Πως θα ρυθμίσετε τις οφειλές σας με τα ασφαλιστικά ταμεία
Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO

Νέα δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία πλην του ΟΓΑ και του ΝΑΤ δίνει ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής και Ασφάλισης και Πρόνοιας Ιωάννης Βρούτσης με τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή. Η ρύθμιση αφορά συσσωρευμένες οφειλές μέχρι την 31 Ιουλίου 2012. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση με αίτησή τους μέχρι την 31.12.2012.

Ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος αναφέρει ότι προσδοκά από την ρύθμιση αυτή να ενταχθούν περισσότερες από 110.000 επιχειρήσεις, που μπήκαν στην προηγούμενη ρύθμιση και να ρυθμιστεί ποσό που να αγγίζει το 1 με 1,5 δισ. ευρώ.

Η ευνοϊκή ρύθμιση προβλέπει έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών για εφάπαξ καταβολή ή έως έξι διμηνιαίες δόσεις και 75% σε περίπτωση εξόφλησης από επτά έως δέκα δόσεις, ενώ για αποπληρωμή σε περισσότερες δόσεις η έκπτωση είναι 40% επί των πρόσθετων τελών. Για όσους ενταχθούν στην ρύθμιση αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης έως την 31/12/2013. Οι ευεργετικές διατάξεις θα ισχύουν μόνο εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από την 1 Αυγούστου. Η μη καταβολή δυο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από την ρύθμιση.

Σύμφωνα με την τροπολογία: «Ειδικά για τους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με συνολικό ποσό οφειλής άνω των 500.000 ευρώ και μέσο όρο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του δευτέρου τριμήνου του 2012, μικρότερο των 5.000 ευρώ, το ποσό της μηνιαίας καταβολής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της κεφαλαιοποιημένης την 31.07.2012 οφειλής».

Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε όλες τις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών:

α) διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών,
β) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων,

γ) δεν ανακαλούνται:

i) οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής

ii) οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής, ενώ τα αποδιδόμενα ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση.

Οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ δεν είναι δυνατόν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης σε περίπτωση που πριν από την υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών έχουν ήδη υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης στον οικείο φορέα.

Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία καταργούνται από την 1η Σεπτεμβρίου 2012, οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (0,75%) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (0,35%). Η ετήσια απώλεια εσόδων από την κατάργηση των εργοδοτικών αυτών εισφορών στον ΟΑΕΔ ανέρχεται στα 247 εκατ. ευρώ.

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Πως θα ρυθμίσετε τις οφειλές σας με τα ασφαλιστικά ταμεία "

Leave a reply