[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΙΚΑ: Δικαίωμα αυτασφάλισης για συνταξιοδότηση απολυμένων
Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO

Η ρύθμιση αφορά ασφαλισμένους που έχουν απολυθεί από 15/07/2010 έως και 31/12/2012 και είναι ηλικίας από 55 έως 64 ετών.

Χρήση του δικαιώματος για αυτασφάλιση, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος θα μπορούν να κάνουν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που έχουν απολυθεί στο χρονικό διάστημα από 15/07/2010 έως και 31/12/2012, είναι ηλικίας από 55 έως 64 ετών και παραμένουν άνεργοι.

Σύμφωνα με το νόμο, οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που είναι ηλικίας 55 έως 64 ετών και έχουν απολυθεί δικαιούνται να προχωρήσουν σε αυτασφάλιση, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης.

Ο εργοδότης που τους απέλυσε έχει την υποχρέωση να συμμετέχει στο κόστος της αυτασφάλισης με ποσοστό:

α) 50% για ασφαλισμένους ηλικίας 55 έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος και

β) 80% για ασφαλισμένους 60 έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα ομοίως μέχρι τη συμπλήρωση τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος.

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται:

• Οι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του δημοσίου, καθώς και όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος.

• Οι απολυόμενοι από επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α),

• Οι κατ΄ οίκον εργαζόμενοι

• Οι απολυόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους και

• Οι απολυόμενοι των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α΄ βαθμού.Πηγη

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "ΙΚΑ: Δικαίωμα αυτασφάλισης για συνταξιοδότηση απολυμένων "

Leave a reply