[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Η ανταγωνιστικότητα δεν θα σώσει το ευρώ
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO


Μετά τις εκλογές του 2002 στη Γερμανία, η κυβέρνησή προχώρησε σε μια σειρά από οικονομικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως στους τομείς της εργασίας και της κοινωνικής πρόνοιας. Η γερμανική οικονομία συνέχισε να λιμνάζει μέχρι περίπου το 2005, αλλά κατόπιν γνώρισε μια σταθερή ανάκαμψη που διακόπηκε από την ύφεση του 2009. Αυτά είναι τα γεγονότα. Αλλά η ιστορία  που ακούει όλη η Ευρώπη είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν προκαλέσει ένα νέο γερμανικό οικονομικό θαύμα.

Το επιχείρημα είναι μια λογική πλάνη του τύπου: μετά από αυτό, ως εκ τούτου, λόγω αυτού. Πρώτα οι μεταρρυθμίσεις, μετά η ανάπτυξη, ως εκ τούτου, αιτιότητα, ως εκ τούτου, καθολική εφαρμογή. Κάθε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να έχει πεισθεί από την πλάνη του επιχειρήματος. Και τώρα εφαρμόζουν τη λανθασμένη λογική τους στη Γαλλία.

Την προηγούμενη εβδομάδα μια έκθεση από τον Louis Gallois, πρώην πρόεδρο της EADS, πρότεινε μέτρα που θα καταστήσουν την Γαλλία πιο ανταγωνιστική. Η έκθεση και η συζήτηση που ξεκίνησε  αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη σύγχυση σχετικά με τη φύση των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχει ήδη μια τριπλή λάθος διάγνωση - σχετικά με τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων στη Γερμανία - σχετικά με το είδος των   μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται τώρα η Γαλλία και η Ιταλία και η Ισπανία - και για την εστίαση στην ανταγωνιστικότητα.

Η πρώτη από τις τρεις πλάνες αφορά τη Γερμανία. Καθ' όλη τη μεταπολεμική περίοδο, η οικονομία της Γερμανίας ανθίζει έντονα σε σταθερούς μηχανισμούς συναλλαγματικών ισοτιμιών. Πρώτο οικονομικό θαύμα κατά τη διάρκεια της εποχής Bretton-Woods της δεκαετίας του 1950 και του 1960, όπου κατάφερε να υποτιμήσει τη πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία της έναντι των άλλων μελών του συστήματος. Δεν πρέπει να αποτελεί καμία έκπληξη ότι η Γερμανία ευημερεί και στην ευρωζώνη γιατί κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η ανάκαμψη που ακολούθησε την οικονομική κρίση στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας προκλήθηκε από μια μακρά περίοδο συγκράτησης των μισθών.

Υπάρχει άραγε σύνδεση μεταξύ μεταρρυθμίσεων και συγκράτησης των μισθών; Αν συνέβαινε αυτό, θα μπορούσε κανείς να δημιουργήσει αιτιότητα μεταξύ των μεταρρυθμίσεων πριν από 10 χρόνια και την επακόλουθη αύξηση της οικονομικής απόδοσης. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, πρέπει κανείς να εξετάσει τη σχέση παζάρι μεταξύ μισθολογικών πολιτικών και ανεργίας, καθώς και σε άλλους παράγοντες. Ενώ τα γερμανικά συνδικάτα αποδέχτηκαν χαμηλότερους μισθούς για να αποφύγουν απώλειες θέσεων εργασίας, η φύση της σχέσης πληθωρισμού και ανεργίας - η λεγόμενη καμπύλη Phillips - έχει αποδειχθεί διαχρονικά σταθερή.

Τα Γερμανικά συνδικάτα και οι ργοδότες κινούνται κατά μήκος της καμπύλης σε μια θέση όπου οι μισθοί ήταν χαμηλότεροι και η απασχόληση υψηλότερα, αλλά οι μεταρρυθμίσεις δεν αλλάζουν τη φύση της σχέσης ουσιαστικά.

Δεύτερον, για να διορθώσετε τα οικονομικά προβλήματα της Γαλλίας, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα σαφές και στοχευμένο πρόγραμμα. Γαλλία και Ισπανία υποφέρουν από υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων. Το πρόβλημα είναι κατανοητό. Προκαλείται από μια κατακερματισμένη αγορά εργασίας, η οποία προστατεύει τους εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου χρόνου εργασίας, αλλά κάνει διακρίσεις κατά των υπολοίπων και των νέων. Με την ανεργία των νέων στο 52 τοις εκατό στην Ισπανία, αυτό θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα για την οικονομική μεταρρύθμιση. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει διάκριση μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο και σαφώς καθορισμένο σκοπό - όπως η εισαγωγή της ενιαίας σύμβασης εργασίας, ή μια μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος - από τις μεταρρυθμίσεις με αναπόδεικτα αποτελέσματα. Θα πρέπει επίσης να διαχωρίσει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις από αυτές που προκύπτουν από μια καθαρή δεξιά ιδεολογία.

Τέλος, γιατί αυτή η έμφαση στην ανταγωνιστικότητα; Επιχειρηματίες μιλούν ασταμάτητα γι 'αυτό, αλλά αποτελεί μια λιγότερο χρήσιμη έννοια σε μακροοικονομική κλίμακα. Συγχέει δύο έννοιες: μακροοικονομική ανταγωνιστικότητα, όπως αυτή εκφράζεται από την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, και συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής, ή TFP, δείκτης για τον τεχνολογικό δυναμισμό μιας χώρας. Η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος είναι  κέρδος εάν το επιτύχουμε χωρίς να το κάνει και κανείς άλλος. Μόλις το υποστηρίζουμε ως μια πολιτική για όλους στην ευρωζώνη, θα καταλήξουμε σε ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Δεν μπορούν όλοι να χαμηλώνουν μισθούς την ίδια στιγμή. Αν λέμε ότι η ευρωζώνη θα πρέπει να μειώσει το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο επίπεδο της Γερμανίας, γιατί πιστεύουμε ότι η Γερμανία δεν θα κάνει το ίδιο;

Έτσι μένει το TFP που είδαμε παραπάνω. Αυτό θα ήταν μια χαρά, αλλά τότε θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθεί κανείς σε αυτό ειδικά, και όχι μέσα από την νεφελώδη έννοια της ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, μπορεί να μην ξέρουμε τόσο καλά το TFP όσο νομίζουμε.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορεί να είναι χρήσιμες, αλλά κανείς δεν πρέπει να θεωρήσει ότι θα μπορούσαν να λύσουν αυτή την κρίση που είναι τελικά κρίση ισοζυγίου πληρωμών. Θα πρέπει να επιλύσουμε αυτή την κρίση πρώτα - αντί να αναζητήσουμε καταφύγιο στην παλιά συζήτηση για θεσμικές μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και οι δύο είναι χρήσιμες άσχετο, αλλά είναι άσχετες για την επίλυση αυτής της κρίσης.


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Η ανταγωνιστικότητα δεν θα σώσει το ευρώ "

Leave a reply