[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ
Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Το τελευταίο δώρο Χριστουγέννων θα είναι αυτό που θα λάβουν τον Δεκέμβριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των ειδικών μισθολογίων (στρατιωτικοί, δικαστικοί, γιατροί του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακοί) καθώς και εργαζόμενοι των ΔΕΚΟ και των ΟΤΑ. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 καταργείται ό,τι είχε απομείνει από τον 13ο και 14ο μισθό στον δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα, από την Πρωτοχρονιά, το ενιαίο μισθολόγιο επεκτείνεται στις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ και αυτόματα παύουν να ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όλες οι διατάξεις νόμων που ισχύουν για τους δημόσιους οργανισμούς, με τις απώλειες να φθάνουν έως και το 25%.

Επίσης περικόπτονται αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012 οι αποδοχές όσων αμείβονται με τα ειδικά μισθολόγια και «ψαλιδίζεται» εκ νέου ο μισθός του γενικού γραμματέα υπουργείου που αποτελεί το πλαφόν των ανώτατων αμοιβών για κάθε δημόσιο υπάλληλο. Με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, που δημοσιεύει σήμερα η «Η» σε ειδικό ένθετο 8 σελίδων ενεργοποιούνται οι μισθολογικές αλλαγές στο Δημόσιο, που προβλέπονται στο ν.4093/2012.
Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ
Ειδικότερα:
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2013 καταργούνται τα επιδόματα εορτών και αδείας, για λειτουργούς υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΚΟ και των ΟΤΑ, καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Το δώρο Χριστουγέννων για το 2012 θα καταβληθεί κανονικά.

  • Αναστέλλεται από 31-10-2012 έως και 31-12-2016 η χορήγηση του κινήτρου επίτευξης στόχων και δημοσιονομικών στόχων. Για το ίδιο διάστημα «παγώνουν» οι έξτρα μειώσεις στους μισθούς των υπαλλήλων που δικαιούνταν τα συγκεκριμένα επιδόματα (πρόκειται κυρίως για εφοριακούς και τελωνειακούς) και η υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31-10-2012.

  • Στο ενιαίο μισθολόγιο εντάσσονται από 1-1-2013 το προσωπικό των ΝΠΙΔ, που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, καθώς και των μη εισηγμένων ΔΕΚΟ. Αν προκύπτει μείωση έως 25% αυτή γίνεται απευθείας, ενώ αν προκύπτει μείωση παραπάνω από 25%, η υπερβάλλουσα προβλεπόμενη μείωση συνεχίζει να καταβάλλεται έως τις 31-12-2016.

  • Μειώνεται κατά 50% η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.
  • Ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μειώνεται εκ νέου από την 1-1-2013 στα 3.450 ευρώ , ποσό στο οποίο προστίθενται 1.000 ευρώ για το επίδομα θέσης ευθύνης και 300 ευρώ για έξοδα παράστασης ή συνολικά 4.750 ευρώ (από 5.000 ευρώ). Αντίστοιχα από 1-1-2013 ο βασικός μισθός Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου διαμορφώνεται σε 3.000 ευρώ (συν 950 ευρώ για το επίδομα θέσης ευθύνης και 100 ευρώ για έξοδα παράστασης, σύνολο 4.050 ευρώ).
  • Με κοινή απόφαση των υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών θα ορίζεται το σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης και το μισθολόγιο που εφαρμόζεται για το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
  • Μειώνονται κατά 20%, από 1.1.2013 οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι αμοιβές εν γένει, που καταβάλλονται στους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ), καθώς και στους διοικητές, υποδιοικητές, στους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και στα μέλη του Δ.Σ. των ΝΠΔΔ (π.χ. νοσοκομεία κ.λπ.) και των ΝΠΙΔ.
  • Καταργείται από την 1-1-2013 το χρονοεπίδομα που προβλέπεται για τους δικηγόρους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ με σχέση έμμισθης εντολής.
  • Καταργείται από την 1-1-2013 η προβλεπόμενη προσαύξηση αποδοχών σε όσους υπαλλήλους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό.
Δώρα
Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. (συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005) και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013. Επισημαίνεται ότι το δώρο Χριστουγέννων για το έτος 2012 καταβάλλεται κανονικά, όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

βΜε τις διατάξεις της περ. 2, ορίζεται ότι από 31.10.2012 και μέχρι 31.12.2016, αναστέλλεται, για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4024/2011, αναφορικά με τη χορήγηση του Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ).

Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται για τους ως άνω υπαλλήλους και η εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση της υπερβάλλουσας μείωσης, που τυχόν έχει προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω νόμου. Κατόπιν αυτών, η ανωτέρω υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31-10-2012. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για τους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ της περ. 12 της παρούσας, από 1-1-2013, οπότε και εντάσσονται στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011.

Συνεπώς την 1-11-2012 θα πρέπει να περικοπεί το ένα τρίτο της τυχόν υπάρχουσας υπερβάλλουσας διαφοράς που καταβάλλεται στους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου.
Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ
Δημοτικοί σύμβουλοι
Με τις διατάξεις της περ. 3, η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, η οποία αποσυνδέεται πλέον από αυτήν των δημάρχων και των περιφερειαρχών αντίστοιχα, μειώνεται, από 1-1-2013, κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012.

Επιτροπές

Με τις διατάξεις της περ. 4, από 1.1.2013 τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών των δήμων, των επιτροπών ποιότητας ζωής και των λοιπών επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων των δήμων, καθώς και των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν.3852/2010 (Επιτροπές Περιφερειακού Συμβουλίου) δεν λαμβάνουν πλέον αποζημίωση για τη συμμετοχή τους

στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων.
Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ

Εξοδα παράστασης

Με τις διατάξεις της περ. 5, ορίζεται ότι από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ

Γενικοί Γραμματείς

Με τις διατάξεις της περ. 6, μειώνονται εκ νέου οι αποδοχές των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και των Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων. Η μείωση των αποδοχών των ανωτέρω επιφέρει αυτόματα μείωση και της αντιμισθίας, που καταβάλλεται στους Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, στους Δημάρχους, Αντιδημάρχους, καθώς και στους υπαλλήλους ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθμού. Ειδικότερα, ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραγράφου ΙΑ του διατακτικού της αριθμ. 2/57332/0022/27-7-2012 (ΦΕΚ 358 ΥΟΔΔ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 €). Το επίδομα θέσης ευθύνης το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση παραμένει στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000 €) και τα έξοδα παράστασης στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €).
Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ

Ο βασικός μισθός του Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου της παραγράφου 1 Β της ανωτέρω απόφασης, διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €). Το επίδομα θέσης ευθύνης το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση παραμένει στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα ευρώ (950 €) και τα έξοδα παράστασης στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €). Κατόπιν αυτών ο πίνακας της αριθμ. 2/59298/0022/7-8-2012 (ΑΔΑ : Β4ΓΩΗ- ΧΟΩ) εγκυκλίου μας, με τις αποδοχές όλων των ανωτέρω διαμορφώνεται από 1-1-2013.

Επισημαίνεται ότι, λόγω της μείωσης των αποδοχών των υπαλλήλων των ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθμού, μειώνονται ανάλογα και οι αποδοχές των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των Περιφερειών (πρώην ΝΑ), καθώς και των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων.

Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ

Από 1-1-2013, το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ), ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (4.750 €) μηνιαίως. Επισημαίνεται ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και αμοιβές όλων των υπαγομένων στις διατάξεις του ανωτέρω ορίου δεν μπορούν πλέον να υπερβαίνουν το ως άνω ποσό. Σχετικές με το ανώτατο όριο αποδοχών είναι και οι διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 4092/2012 (ΦΕΚ 220 Α'), Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α') και του Κεφαλαίου Β' του ν.3429/2005, καθώς και στις θυγατρικές τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :
αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεγεί από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, ενεργούντων ως μετόχων, μόνα ή από κοινού,

ββ) το Δημόσιο είναι πλειοψηφών μέτοχος και

Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ

γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από το μέτοχο της μειοψηφίας, οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στα αιρετά όργανα ΟΤΑ, τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους αντιπροέδρους και διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό τους, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις συνολικές αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (από 1-9-2012 5.000 € και από 1-1-2013 4.750 €), όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Το ανωτέρω όριο δύναται να αυξάνεται μέχρι των μηνιαίων αποδοχών του Πρωθυπουργού (από 1-9-2012 ύψους 5.780,60 €) με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου καταργείται από τις 8-11-2012 η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί και ισχύει και συνεπώς δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα για την αύξηση του πλαφόν που προβλέπεται από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου (αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείου) με κοινές υπουργικές αποφάσεις, για τους προέδρους και αντιπροέδρους των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, για το διοικητή και τον πρόεδρο ΝΠΔΔ ή τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο ΝΠΙΔ.

Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ

Κατόπιν αυτών, από τις 8-11-2012 και εφεξής κανείς από τους ανωτέρω αναφερόμενους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Προεδρία της Δημοκρατίας
Με τις διατάξεις της περ. 7, η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4024/2011 αντικαθίσταται, από 1.1.2013 και, εφεξής για τους υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αποκλειστική εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου, μη εφαρμοζομένων πλέον των μισθολογικών ρυθμίσεων του π.δ. 351/1991 (Α' 121).

Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ

Επιπλέον, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι, από 1-1-2013, το σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης και το μισθολόγιο που εφαρμόζεται για το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της Υπηρεσίας αυτής, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.
Διοικητές - Μέλη Δ.Σ.

Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ

Με τις διατάξεις της περ. 8, ορίζεται ότι οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι αμοιβές εν γένει, που καταβάλλονται στους Προέδρους, Αντιπροέδρους και τα μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ), καθώς και στους Διοικητές, Υποδιοικητές, στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και στα μέλη του Δ.Σ. των ΝΠΔΔ (π.χ. Νοσοκομεία κ.λ.π.) και των Ν.Π.Ι.Δ. της περίπτωσης 12 της παρούσας υποπαραγράφου, με την επιφύλαξη της παρ. 5 (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των δήμων και περιφερειών) στις 31-12-2012, μειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), από 1.1.2013.

Προκειμένου να αποφευχθούν παρανοήσεις σχετικά με το τι ισχύει στα Ν.Π.Ι.Δ., τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις 5 και 8 της υποπαραγράφου Γ1 έχουν ως ακολούθως:

Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ

Α) Στην περίπτωση των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μόνοι τους ή περισσότεροι από κοινού κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου (π.χ. κοινωφελείς επιχειρήσεις, αναπτυξιακές ανώνυμες Ο.Τ.Α. κλπ), οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από 1.1.2013.

Β) Στην περίπτωση των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των υπολοίπων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, καθώς και των ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005, που περιλαμβάνονται στην περίπτωση 12, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι αμοιβές εν γένει μειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από 1.1.2013
.
Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ

Δικηγόροι
Με τις διατάξεις της περ. 9, το χρονοεπίδομα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του διατακτικού της αριθμ. 2/17132/0022/28.2.2012 (498 Β'), κοινής υπουργικής απόφασης, για τους δικηγόρους του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με σχέση έμμισθης εντολής, καταργείται από 1.1.2013. Η περικοπή του χρονοεπιδόματος δεν θα επηρεάσει τα ποσά υπερβάλλουσας αύξησης ή μείωσης που προέκυψαν από την εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 29 του ν.4024/2011.

Δικαστικοί λειτουργοί
Με τις διατάξεις της περ.13, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 29 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α' 297) και ο μηνιαίος βασικός μισθός του Πρωτοδίκη, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών όλων των άλλων βαθμών, καθορίζεται σε 1.778 €.

Εκπαίδευση στο εξωτερικό
Με τις διατάξεις της περ. 11, από 1.1.2013 καταργείται η προβλεπόμενη προσαύξηση αποδοχών σε όσους υπαλλήλους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό, από την ημερομηνία αυτή. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.

ΟΤΑ - ΔΕΚΟ
Με τις διατάξεις της περ. 12, προβλέπεται ότι οι διατάξεις που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 έχουν ανάλογη εφαρμογή, από 1-1-2013, και στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α').

Από την ημερομηνία αυτή παύουν να ισχύουν όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και όλες οι διατάξεις νόμων, οι υπουργικές, κανονιστικές εν γένει ή διαιτητικές αποφάσεις, καθώς και οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης κλπ, κατά το μέρος που ρυθμίζουν τις αποδοχές του προσωπικού των παραπάνω νομικών προσώπων.

Λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων μπορούν να ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες μπορούν να ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, για τους ανωτέρω παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, εκτός από αυτές της παραγράφου 2, σχετικά με το ανώτατο όριο . Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, σας επισημαίνουμε τα εξής: Μετά την ένταξη του προσωπικού των ανωτέρω φορέων στο Κεφάλαιο Δεύτερο του ν. 4024/2011 από 1/1/2013 σε βαθμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα πρέπει να γίνει υπολογισμός των αποδοχών που προκύπτουν από 1/1/2013 από την εφαρμογή του νόμου αυτού. Κατόπιν, θα γίνει σύγκριση των αποδοχών που προκύπτουν με τις αποδοχές που θα έχουν διαμορφωθεί στις 31/12/2012, κατ' εφαρμογή του αρ. 31 του ν. 4024/2011.
Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης που προκύπτει από τη σύγκριση αυτή θα εφαρμοστεί η παρ. 2 του άρθρου 29, δηλαδή, εάν προκύπτει μείωση αποδοχών που υπερβαίνει το 25%, τότε το 25% περικόπτεται άμεσα από 1/1/2013 και η τυχόν προκύπτουσα υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι την 31/12/2016, σύμφωνα με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Γ1, που εφαρμόζεται πλέον στο προσωπικό αυτό. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών, αυτή καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011.

1ο παράδειγμα εφαρμογής
Εστω ότι στις 31/12/2012 υπάλληλος θα λαμβάνει σύνολο αποδοχών (περιλαμβανομένης της υπερβάλλουσας μείωσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 4024/2011) ύφους 2.100 €. Με την ένταξη στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 οι αποδοχές του πρέπει να διαμορφωθούν στο ποσό των 1.700 €.

Επειδή το ύφος της μείωσης που πρέπει να εφαρμοστεί είναι μικρότερο από 25%, οι αποδοχές προσαρμόζονται αυτόματα από την 1/1/2013 στο ποσό των 1.700 €.

2ο παράδειγμα εφαρμογής
Εστω ότι ο υπάλληλος του προηγούμενου παραδείγματος πρέπει να λάβει 1.300 € με την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο. Η μείωση που πρέπει να διενεργηθεί στις αποδοχές του ανέρχεται στο 38,1%. Συνεπώς, στον υπάλληλο αυτό θα εφαρμοστεί μείωση 25% (ποσό 525 €), και θα του χορηγείται υπερβάλλουσα μείωση ύφους 275 €, η οποία εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύφος μέχρι τις 31/12/2016. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να λάβει τα επιδόματα του αρ. 19 του ν. 4024/2011 όσο ισχύει η αναστολή αυτών.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι, για το προσωπικό της εν λόγω περίπτωσης, θα εκδοθούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις τηςπαρ. 1 του άρθρου 15 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του ν. 4024/2011.

Τέλος, επισημαίνεται, για την αποφυγή παρερμηνειών, ότι για τις προϋποθέσεις υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και το ύφος της ωριαίας αμοιβής του ως άνω προσωπικού, από 1-1-2013, δεν έχουν πλέον εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας αλλά οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (υπερωριακή απασχόληση), σύμφωνα με τις οποίες για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού αυτού ισχύουν τα εξής:

Α) Για τα Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. που εποπτεύονται από το Δημόσιο, αρμόδιο όργανο για να εγκρίνει τις αποφάσεις είναι ο εποπτεύων υπουργός.

Β) Για τα Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. των Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού, αρμόδιο όργανο για να εγκρίνει τις αποφάσεις είναι ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης αντίστοιχα.

Γ) Για τις περιφερειακές ενώσεις δήμων, αρμόδιος είναι ο Περιφερειάρχης, ενώ για την Κ.Ε.Δ.Ε. ο υπουργός Εσωτερικών.

Όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18, με τις οποίες ορίζεται η καταβολή των επιδομάτων θέσης ευθύνης, σε περίπτωση αμφιβολίας για το ύφος του επιδόματος που δικαιούται ο υπάλληλος, αρμόδιο για την αντιστοίχιση της θέσης ευθύνης με την ανάλογη του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. είναι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ιατροδικαστές
Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.Ι) της περ.16, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 34 του ν.3205/2003 και ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ιατροδικαστή Δ' Τάξεως, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών όλων των άλλων βαθμών, καθορίζεται σε 1.023 €.

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ΙΙ) της περ.16, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 35 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:

α. Το ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας για την ανθυγιεινή και επικίνδυνη εργασία τους, καθώς και για την απασχόλησή τους πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο, κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθορίζεται για όλους τους Ιατροδικαστές σε 826 €.

β. Στους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η χορηγούμενη, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών, της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, πάγια αποζημίωση καθορίζεται κατά μήνα, για όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας, σε 292 €.

Πανεπιστημιακοί - ερευνητές
Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.Ι) της περ.17, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 36 του ν.3205/2003 και ο μηνιαίος βασικός μισθός του Λέκτορα, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των λοιπών μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, καθορίζεται σε 1.065 €.

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ΙΙ) της περ.17, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των περ.β', γ', δ' και στ' της παρ.2, καθώς και της παρ.4 του άρθρου 36 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:

α. Το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός των Πανεπιστημίων, καθορίζεται όπως φαίνεται στον πίνακα.

Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.

β. Η πάγια αποζημίωση, για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, καθορίζεται όπως φαίνεται στον πίνακα 14.

γ. Το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, καθορίζεται όπως φαίνεται.
δ. Τα έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Προέδρους Τμημάτων, καθορίζονται όπως φαίνεται στον πίνακα.

ε. Τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν.3205/2003, όπως επανακαθορίζονται κατά τα ανωτέρω, προσαυξάνονται κατά 70 € με τη συμπλήρωση εικοσιπέντε (25) ετών υπηρεσίας.

Γιατροί ΕΣΥ
Με τις διατάξεις της υποπερ.α. της περ.27, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 43 του ν.3205/2003 και καθορίζονται οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των κατηγοριών προσωπικού που εξομοιώνονται μισθολογικά με αυτούς (π.χ. ιατροί Δ.Υ. Ε.Σ.Υ.).

Διευκρινίζεται ότι το βασικό μισθό του Συντονιστή Διευθυντή δικαιούνται μόνο οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. που κατέχουν τον εν λόγω βαθμό.

Με τις διατάξεις της υποπερ.γ. της περ.27, αντικαθίσταται, από 1-8-2012, η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 44 του ν.3205/2003 και το επίδομα θέσης - ευθύνης που χορηγείται στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή και σε όσους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ασκούν χρέη Συντονιστή Διευθυντή (π.χ. οι μοναδικοί Διευθυντές που υπηρετούν σε τμήματα Νοσοκομείων, στα οποία προβλέπεται οργανική θέση Διευθυντή), νια όσο γρόνο ασκούν τα καθήκοντα των βαθιαών τους. καθορίζεται στο ποσό των 156 €. Σε περιπτώσεις νόμιμης αναπλήρωσης των Συντονιστών Διευθυντών και των Διευθυντών που ασκούν χρέη Συντονιστή Διευθυντή η καταβολή του επιδόματος αυτού είναι δυνατή μόνο στους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι το επίδομα θέσης - ευθύνης που ισούται με τα σαράντα εκατοστά (40/100) του αντίστοιχου επιδόματος του Συντονιστή Διευθυντή (δηλαδή, από 1-8-2012, ανέρχεται στο ποσό των 62,40 €) θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους Επιμελητές Α' που τους έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Αναπληρωτή Διευθυντή, καθώς και σε όσους Διευθυντές δεν ασκούν χρέη Συντονιστή Διευθυντή και, γενικότερα, δεν ασκούν τα καθήκοντα του βαθμού τους.

Με τις διατάξεις της υποπερ.δ. της περ.27, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. δ'της παρ.4 του άρθρου 45 του ν.3205/2003. Ειδικότερα, οι ενεργείς εφημερίες των Νοσοκομείων διακρίνονται, πλέον, σε δεκαεπτάωρες και εικοσιτετράωρες, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α' 43), το επίσημο καθημερινό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο. Επίσης, η προσαύξηση της ενεργού εφημερίας καθορίζεται στο ποσό των 30 € για όλες τις κατηγορίες των ιατρών ανεξαρτήτως βαθμού (τόσο νια τους Διευθυντές όσο και τους Συντονιστές Διευθυντές Β' & Γ' Ζώνης), που συμμετέχουν στα προγράμματα εφημεριών των νοσοκομείων.

Επιπλέον, ο συντελεστής του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης δ' της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν.3205/2003 διαμορφώνεται από 1-8-2012 σε 0,0042.

Με τη διάταξη της υποπερ.ε. της περ.27, αντικαθίσταται, από 1-8-2012, η διάταξη του πρώτου εδαφίου της περ.ε' της παρ.4 του άρθρου 45 του ν.3205/2003. Ειδικότερα, στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α' Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων, ως αποζημίωση εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό, ίσο με το 30% του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού του Συντονιστή Διευθυντή Ε.Σ.Υ., στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Επίσης, η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται και στους Διευθυντές τμημάτων των Νοσοκομείων της Α' Ζώνης όπου δεν υπηρετεί άλλος Διευθυντής, εφόσον απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εφημεριών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.Η) του άρθρου 4 του ν. 3754/2009. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, η ως άνω αποζημίωση δεν καταβάλλεται στους λοιπούς Διευθυντές των Νοσοκομείων της Α' Ζώνης, εκτός από αυτούς που νομίμως αναπληρώνουν ελλείποντες Συντονιστές Διευθυντές.

Συνεπώς, το μηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης διαμορφώνεται από 1-8-2012 σε 500,00 €.
Με τη διάταξη της υποπερ.στ. της περ.27, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ.7 του άρθρου 45 του ν.3205/2003. Ειδικότερα, οι ιατροί και οδοντίατροι των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ., όπως αναφέρονται στο άρθρο 43 του ν.3205/2003, συμμετέχουν σε μικτή εφημερία, αποτελούμενη από ενεργό 6ωρη εφημερία, μετά το πέρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται με εφημερία ετοιμότητας μέχρι τη συμπλήρωση του 17ωρου. Η αμοιβή της εφημερίας αυτής καθορίζεται συνολικά σε εβδομήντα εκατοστά (70/100) της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής της 17ωρης ενεργού εφημερίας.

Επίσης, επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο της περ.β' της παρ.4 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ανώτατο όριο ιατρών του Ε.Σ.Υ.) διαμορφώνεται, από 1-8-2012, στο ποσό των 4.536,31 €.

Κληρικοί
Με τις διατάξεις της υποπερ.Ι) της περ.29, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 48 του ν.3205/2003 και ο μηνιαίος βασικός μισθός του Τιτουλάριου Επίσκοπου και του Βοηθού Επίσκοπου, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των λοιπών βαθμίδων των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθορίζεται σε 1.089 €.

Μουσικοί
Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.Ι) της περ.30, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 49 του ν.3205/2003 και ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μουσικού, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των λοιπών μελών του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.), καθορίζεται σε 886 €.
Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ΙΙ) της περ.30, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των περ. γ' και δ' της παρ.3 του άρθρου 49 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:
α. Το ειδικό μουσικό επίδομα, καθορίζεται σε 396 €.
β. Το ειδικό επίδομα για τη διευκόλυνση αγοράς, συντήρησης και επισκευής οργάνων καθορίζεται σε 323 €.

Σε δόσεις οι περικοπές
Με τη διάταξη της περ.37, ορίζεται ότι ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών ή συντάξεων, που προκύπτουν από την (αναδρομική) εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ.Ι., καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η αριθμ. 2/83408/0022/14 -11-2012 (ΦΕΚ Β' 3017) (ΑΔΑ : Β4ΣΛΗ-19Ψ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΓΙ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)».

Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση των αποδοχών και συντάξεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων 13 έως 36 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) και αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1.8.2012 μέχρι την εφαρμογή του νόμου αυτού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μισθοδοσία ή σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου 2013, παρακρατούνται από τη μισθοδοσία ή σύνταξη των μηνών Ιανουαρίου έως Δεκεμβρίου 2013, ως εξής:

(α) για ποσά μέχρι εκατό ευρώ (€100) εφάπαξ,
(β) για ποσά μέχρι διακόσια πενήντα ευρώ (€250) σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(γ) για ποσά μέχρι πεντακόσια ευρώ (€500) σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(δ) για ποσά μέχρι επτακόσια πενήντα ευρώ (€750) σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(ε) για ποσά μέχρι χίλια ευρώ (€1.000) σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(στ) για ποσά μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(ζ) για ποσά μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(η) για ποσά μέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500) σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(θ) για ποσά μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) σε εννιά ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(ι) για ποσά μέχρι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(ια) για ποσά μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) σε έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(ιβ) για ποσά άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις καταληκτική ημερομηνία για την παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών είναι η 31-12-2013.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται σε αυτά που προκύπτουν από τις μεικτές αποδοχές ή τη μεικτή σύνταξη του υπαλλήλου, λειτουργού, στρατιωτικού ή συνταξιούχου, αφαιρουμένων των προβλεπομένων κρατήσεων (καθαρές αποδοχές). Τα οφειλόμενα ποσά που προκύπτουν από την ανωτέρω μείωση θα παρακρατούνται αναλογικά από τους οικείους κωδικούς που εκταμιεύθηκαν.
Στην περίπτωση που λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου μείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατηθούν συμψηφιστικά από τη σύνταξή του ή σε περίπτωση μεταβίβασης αυτής, από τη σύνταξη των μελών της οικογένειάς του. Η παρακράτηση γίνεται με πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Συντάξεων, ύστερα από σχετική βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών, για το ποσό που καταβλήθηκε.

Στην περίπτωση που λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, πλην της περίπτωσης της συνταξιοδότησης, και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου μείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα πρέπει να επιστραφούν εφάπαξ. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω αρνηθούν την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων, γίνεται σε αυτούς καταλογισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α).

Διπλωμάτες
Με τις διατάξεις της υποπερ.I) της περ.28, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 46 του ν.3205/2003 και ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ακολούθου Πρεσβείας, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των λοιπών βαθμών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, καθορίζεται σε 1.061 €. Με τη διάταξη της υποπερ.ΙΙ) της περ.28 το κίνητρο απόδοσης της παρ.3 του άρθρου 47 του ν.3205/2003 καθορίζεται, από 1-8-2012, σε 130 €. Με τις διατάξεις της υποπερ.IΙΙ) της περ.28, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 47 του ν.3205/2003.

Ενστολοι
Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.α. της περ.31, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 50 του ν.3205/2003 και ο μηνιαίος βασικός μισθός του βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των λοιπών βαθμών, καθορίζεται σε 875 €.

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.β. της περ.31, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.3 έως και 8.α του άρθρου 51 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:

α. Το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών (παρ.3 του άρθρου 51 του ν.3205/2003), καθορίζεται στο ποσό των 100 € για όλους τους στρατιωτικούς. Για τους εγγάμους χωρίς τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε 150 €.

Για εγγάμους ή διαζευγμένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή αγάμους οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ποσό του επιδόματος αυτού ορίζεται σε 200 €. Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν.3205/2003, τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας (τέκνα) λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον έναν εξ αυτών.

Στη βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών των μαθητών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Εφέδρων και των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το επίδομα εξομάλυνσης ορίζεται σε 100 €.

β. Το επίδομα ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια (παρ.4 του άρθρου 51 του ν.3205/2003):

1. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζεται, από 1-8-2012, κατά περίπτωση, ως εξής:
i. Για ανώτατους αξιωματικούς σε 250 € και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές σε 170 €.
ii. Για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες σε 130 €.

2. Για το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για το προσωπικό του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος καθορίζεται, από 1-8-2012 κατά περίπτωση ως εξής:
i. Για ανώτατους αξιωματικούς σε 225 € και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ή αντίστοιχους σε 155 €.

ii. Για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ή αντίστοιχους σε 115 €.

Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας και οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών).

γ. Το επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης (παρ.5 του άρθρου 51 του ν.3205/2003), καθορίζεται, από 1-8-2012, κατά βαθμό ως εξής:

i. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε 535 €.
ii. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της 1ης Στρατιάς, τον Αρχηγό Στόλου και τον Αρχηγό τακτικής Αεροπορίας, καθώς και για τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος σε 350 €.
iii. Για τον Αντιστράτηγο ή αντίστοιχο σε 285 €.
iν. Για τον Υποστράτηγο ή αντίστοιχο σε διακόσια δέκα ευρώ 210 €.
ν. Για τον Ταξίαρχο ή αντίστοιχο, σε εκατόν τριάντα τρία ευρώ 133 €.
vi. Για το Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε 95 €.
νii. Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντίστοιχους, με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε 43 €.
viii. Για τους κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε 32 €.
ix. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους Στρατιώτες, σε 26 €.
δ. Το επίδομα Ευθύνης Διοίκησης Διεύθυνσης (παρ.7 του άρθρου 51 του ν.3205/2003) καθορίζεται, από 1-8-2012, ως εξής:
i. Για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά, σε 95 €.
ii. Για το Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε 76 €.
iii. Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντίστοιχους, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στους βαθμούς αυτούς, σε 57 €.
iv. Για Κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε 38 €. ν. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους Στρατιώτες σε 28 €.
ε. Το επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων (περ.α' της παρ.8 του άρθρου 51 του ν.3205/2003) καθορίζεται, από 1-8-2012, σε 43 €.

Επίδομα ειδικών συνθηκών
Με τις διατάξεις της περ.32, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 51 του ν.3205/2003. Ειδικότερα, το επίδομα ειδικών συνθηκών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, καθορίζεται από την ανωτέρω ημερομηνία, μηνιαίως, σε ποσό ίσο με 65 €. Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας.

Επίδομα ετοιμότητας
Με τις διατάξεις της περ.33, το ωρομίσθιο που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Επιδόματος Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) (περ.β' της παρ.8 του άρθρου 51 του ν.3205/2003), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις αριθμ.8002/ 32/122-α/6-9-2007 (ΦΕΚ Β'1803) και αριθμ.2/ 2381/0022/5-5-2009 (ΦΕΚ Β' 928) Κ.Υ.Α., διαμορφώνεται, από 1-8-2012, σε δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60€).

Χρονοεπίδομα
Α. Με τη διάταξη της υποπερ.α' της περ.38, παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής χορήγησης του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας (πριν την 1-8-2012), λόνω αναννώρισης προϋπηρεσιών που προσφέρθηκαν ιαέγρι την 30-6-2011. στους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια που διορίστηκαν, προσλήφθηκαν, κατατάχθηκαν ή μετατάχθηκαν από 1-7-2011 και μέχρι 31-7-2012.
Επίσης ειδικά, όσοι από τους ανωτέρω μετατάχθηκαν ή παραιτήθηκαν από έναν φορέα και διορίστηκαν σε άλλο φορέα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. (π.χ. γιατροί του Ε.Σ.Υ. από ένα Νοσοκομείο σε άλλο Νοσοκομείο ή μέλη Δ.Ε.Π. από ένα Πανεπιστήμιο σε άλλο Πανεπιστήμιο κλπ) δικαιούνται το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, που ελάμβαναν στον προηγούμενο φορέα, από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στο νέο φορέα.

Β. Με τη διάταξη της υποπερ.β' της περ.38, επαναφέρονται σε ισγύ. από 1-8-2012. οι ανασταλείσες (από 1-7-2011) με την παρ.5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α'152) διατάξεις για τη χορήγηση επιπλέον ποσοστού στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας και για τη χορήγηση ή αύξηση του επιδόματος αυτού, λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας, στους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια. Επίσης, από 1-8-2012. επαναφέρονται σε ισχύ οι ανασταλείσες (από 1-7-2011) διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική προαγωγή ορισμένων κατηγοριών προσωπικού που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.
Σημειώνεται ότι, οι μέχρι 31-7-2012 ανασταλείσες διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση μισθολογικών προαγωγών σε ορισμένες κατηγορίες αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια (π.χ. στρατιωτικοί, δικαστικοί λειτουργοί κλπ) αναφέρονται ενδεικτικά στην αριθμ.2/55702/0022/ 28-7-2011 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 4ΑΣ2Η-41Η) επί των διατάξεων του άρθρου 38 του ν.3986/2011.

Επομένως, είναι δυνατή πλέον η αναδρομική χορήγηση επιπλέον (του δικαιούμενου κατά την 30-6-2011) ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας, με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας (από 1-7-2011 και εντεύθεν) και η ανάλογη χορήγηση ποσοστού του επιδόματος αυτού, λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Επίσης, είναι δυνατή η αναδρομική απονομή μισθολογικών προαγωγών, με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από 1-7-2011 και εντεύθεν.

Τα οικονομικά αποτελέσματα. όμως, από την κατά τα ανωτέρω χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και μισθολογικών προαγωγών δεν δύνανται να ανατρέχουν σε ημερομηνία προγενέστερη της 1-8-2012. Ο προσδιορισμός των σχετικών ποσών του εν λόγω επιδόματος και των μισθολογικών προαγωγών θα γίνει επί των νέων (μειωμένων) αποδοχών (π.χ. βασικός μισθός) που ισχύουν από 1-8-2012 και εντεύθεν.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια, κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2011 έως 31-7-2012. οι αρμόδιες Υπηρεσίες τους θα εκδώσουν τις τυχόν απαιτούμενες διοικητικές πράξεις χορήγησης επιπλέον ποσοστού στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας και μισθολογικών προαγωγών, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών διαφορών αποδοχών ενέργειας νια το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Αναδρομικά δικαστικών
Με τις διατάξεις της περ.39 μετατίθεται χρονικά η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν.3620/2007 (ΦΕΚ Α' 276), όπως ισχύει και περιγράφεται στην απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης με αριθμό 2/38031/0022/7.6.2010 (ΦΕΚ Β' 898). Ειδικότερα, η ανωτέρω καταβολή θα πραγματοποιηθεί ως εξής: α) η τέταρτη (4η) δόση τον Μάρτιο του 2013 (αντί την 1-11-2012), β) η πέμπτη (5η) δόση τον Μάρτιο του 2014, (αντί την 1-11-2013).

Επίσης, η 5η δόση για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2014, δηλαδή με τη σύνταξη του μηνός Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους (αντί με τη σύνταξη του μηνός Νοεμβρίου 2013).

imerisia

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ"

Leave a reply