[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Η κρίση,οι τοξικές χώρες και… η Ελλάδα
Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO


Μια οικονομική κρίση ξεσπάει όταν ένας μεγάλος όγκος των στοιχείων ενεργητικού στο οικονομικό σύστημα ξαφνικά γίνεται επικίνδυνος και οι επενδυτές θέλουν να ξεφορτωθούν τις μετοχές τους. Αυτά τα στοιχεία ενεργητικού γίνονται «τοξικά» – όχι απλά επικίνδυνα, εγκυμονώντας έναν κίνδυνο που δεν μπορεί να υπολογισθεί. Τα τοξικά στοιχεία ενεργητικού δεν συναλλάσσονται σύμφωνα με έναν κανονικό υπολογισμό επιστροφής του κινδύνου. Δεδομένου ότι ο κίνδυνος τους δεν μπορεί να υπολογιστεί, οι ιδιοκτήτες τους απλά θέλουν να τα πουλήσουν - μερικές φορές σε οποιαδήποτε τιμή.

Το 2007-2008, αυτό αφορούσε την κατηγορία των κινητών αξιών που βασίζονται σε στεγαστικά δάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες (RMBS, ή προερχόμενα από τιτλοποίηση ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια). Κατά τη διάρκεια της έκρηξης, τα χρεόγραφα αυτά πωλήθηκαν ως μηδενικού κινδύνου, με βάση την υπόθεση ότι οι τιμές των κατοικιών των ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να μειωθούν, δεδομένου ότι αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ πριν σε καιρό ειρήνης.

Αλλά αυτή η προϋπόθεση γκρεμίστηκε όταν ξεκίνησε το 2007 μια ευρεία μείωση στις πραγματικές τιμές ακινήτων και τα ποσοστά ζημίας για τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν ξαφνικά. Ως αποτέλεσμα, τα RMBS βρέθηκαν να είναι πολύ πιο επικίνδυνα από ό, τι αναμενόταν. Αρχικά, υπήρξε μικρή βάση για την ορθολογική ανατιμολόγησή τους, γιατί το συμβάν (μια πτώση τιμών των κατοικιών στις ΗΠΑ εν καιρώ ειρήνης) ήταν άνευ προηγουμένου. Επιπλέον, οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία κατέχουν μεγάλο όγκο των RMBS, ήταν ανέτοιμα για τον υπολογισμό του κινδύνου, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα είχαν χρεοκοπήσει αν είχαν αναγκαστεί να πουλήσουν τις συμμετοχές τους στις τιμές πώλησης που επικρατούσαν κατά την κορύφωση της κρίσης.

Η κρίση του ευρώ ακολούθησε ανάλογη πορεία. Μέχρι πρόσφατα, το δημόσιο χρέος θεωρούνταν ως το απόλυτα ασφαλές περιουσιακό στοιχείο. Πράγματι, η μηδενικού κινδύνου κατάσταση του ήταν ενσωματωμένη στο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός το οποίο επιτρέπει στις τράπεζες να κατέχουν μεγάλο όγκο δημόσιου χρέους οποιασδήποτε χώρας της ευρωζώνης, χωρίς να χρειάζεται να βάλουν στην άκρη κάποια κεφάλαια για την κάλυψη πιθανών ζημιών.

Όπως και με τα RMBS, η άποψη ότι το δημόσιο χρέος ήταν απολύτως ασφαλές ενισχύθηκε από το "γεγονός" ότι καμία προηγμένη χώρα, τουλάχιστον στην εποχή μετά το 1945, δεν είχε χρεωκοπήσει. Έτσι, οι επενδυτές θεώρησαν ότι δεν πρέπει να αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο του (εθνικού) δημόσιου χρέους των χωρών της ευρωζώνης.

Η de facto χρεωκοπία της Ελλάδας στις αρχές του τρέχοντος έτους έδωσε τέλος στον εφησυχασμό των επενδυτών. Τα κρατικά ομόλογα των περιφερειακών χωρών της ευρωζώνης έτσι έγιναν τοξικά. Δεδομένης της πρωτοφανούς φύσης της ελληνικής χρεοκοπίας, η αποτίμηση της αγοράς του περιφερειακού χρέους κυμαίνεται ευρέως, εξακολουθώντας να αναζητεί για "θεμελιώδη", όπως τα επίπεδα ελλείμματος και χρέους, που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την εξέλιξη των ασφαλίστρων κινδύνου διαχρονικά.

Επιπλέον, πολλές τράπεζες είχαν τόσο μεγάλο δημόσιο χρέος στους ισολογισμούς τους που θα είχαν χρεοκοπήσει σε περίπτωση πλήρους χρεωκοπίας. Αυτό οδήγησε σε ακραία αστάθεια το τραπεζικό σύστημα της ευρωζώνης.

Μια οικονομική κρίση τελειώνει όταν τα επισφαλή δάνεια είτε έχουν κοινωνικοποιηθεί, ή η αποτίμησή τους έχει σταθεροποιηθεί, και έχει μεταναστεύσει σε επενδυτές οι οποίοι είναι φερέγγυοι ώστε να αναλάβουν τον κίνδυνο. Αυτό συνέβη στις Η.Π.Α. Οι αρχές απέκτησαν μερικά από τα «τοξικά» περιουσιακά στοιχεία, τα οποία διαχρονικά έγιναν ευκολότερα να αξιολογηθούν, καθώς λίγα χρόνια δεδομένων σχετικά με τα ποσοστά παράβασης των ενυπόθηκων δανείων επέτρεψαν στους επενδυτές να βρουν τρόπους για τη μέτρηση του κινδύνου.

Οι τιμές αγοράς των περισσότερων RMBS ανέκαμψαν καθώς οι απώλειες που οφείλονται στους ιδιοκτήτες που εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους ήταν πολύ χαμηλότερες από ό,τι φοβούνταν στο απόγειο της κρίσης. Επιπλέον, οι συμμετοχές στα RMBS μεταβιβάστηκαν σε ιδρύματα που ήταν σε θέση να υποστηρίξουν και να διαχειριστούν το υπόλοιπο των κινδύνων. Σήμερα, τα RMBS δεν θεωρούνται πλέον τοξικά, επιτρέποντας στην αγορά να λειτουργήσει και πάλι κανονικά. Στο τέλος, οι αρχές των ΗΠΑ απέκτησαν και ένα μικρό κέρδος από τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτηθεί κατά την κορύφωση της κρίσης.

Αυτό το μοντέλο μπορεί να επαναληφθεί μόνο εν μέρει στη ζώνη του ευρώ, όπου και η κοινωνικοποίηση του χρέους και η επιστροφή στην κανονική εκτίμηση του κινδύνου φαίνεται πιο δύσκολη.

Η περιορισμένη ικανότητα για την κοινωνικοποίηση του χρέους αντανακλά τη ρήτρα μη διάσωσης της συνθήκης ΕΕ, η οποία αποκλείει εντελώς την αμοιβαιοποίηση σε επίπεδο (εθνικού) δημόσιου χρέους της ευρωζώνης. Επιπλέον, η δανειοδοτική ικανότητα του νέου ταμείου διάσωσης, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ορίζεται στα € 700 δισεκατομμύρια (905.600.000.000 δολάρια), που αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος του συνολικού δημόσιου χρέους των χωρών που ενδεχομένως χρειάζονται οικονομική βοήθεια.

Μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να εφαρμόσει πραγματική κοινωνικοποίηση του εθνικού χρέους στην ευρωζώνη. Όμως, η νομοθεσία της ΕΕ απαγορεύει ρητά κάθε μορφή χρηματοδότησης των ελλειμμάτων από την ΕΚΤ.

Η επιστροφή στην κανονική εκτίμηση κινδύνου είναι επίσης πιο δύσκολη στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επισήμως δηλώσει ότι η εκ των πραγμάτων χρεωκοπία στην Ελλάδα (ενορχηστρωμένη μέσω της αποκαλούμενης «συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα») παραμένει μια έκτακτη και μοναδική περίπτωση. Όμως, η υπόσχεση της επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς του ακίνδυνου δημόσιου χρέους δεν είναι συμβατή με τα συνεχιζόμενα όρια για την κοινωνικοποίηση του εθνικού χρέους. Πράγματι, ο κίνδυνος έχει γίνει πιο πυκνός καθώς οι τράπεζες στην περιφέρεια έχουν αυξήσει τις επενδύσεις τους σε ομόλογα των χωρών τους. Μια χρεοκοπία στην Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ μια απλή τιμή που θα συνδεθεί με κάποιο στατιστικό μοντέλο κινδύνου.

Οι διαφορές αυτές συνεπάγονται ότι η επιστροφή στις κανονικές συνθήκες της αγοράς θα είναι πιο αργή στην περίπτωση της κρίσης του ευρώ. Παρ 'όλα αυτά, η κρίση θα πρέπει να υποχωρήσει κάπως, επειδή τα περισσότερα ιδρύματα αποφυγής του κινδύνου έχουν πουλήσει πλέον τις συμμετοχές τους από το δημόσιο χρέος περιφερειακών χωρών. Εξάλλου, η ΕΚΤ έχει δηλώσει σαφώς ότι δεν θα επιτρέψει το ευρώ να διαλυθεί. Η εγγύηση έχει εξασφαλίσει τους επενδυτές έναντι στο μεγαλύτερο κίνδυνο.


Πηγή: banksnews

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Η κρίση,οι τοξικές χώρες και… η Ελλάδα "

Leave a reply