[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO


Αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις έρχονται κάτοχοι πιστωτικών καρτών οι οποίοι παρά το γεγονός ότι εξοφλούν εγκαίρως την πιστωτική τους κάρτα, τελικώς καλούνται να πληρώσουν τόκους κυριολεκτικά από το… πουθενά. Αιτία; Ο αλγόριθμος υπολογισμού των τόκων ο οποίος –όπως αποδεικνύεται στην πράξη- λειτουργεί εις βάρος των καταναλωτών.

Το παράδειγμα είναι αποκαλυπτικό: Κάτοχος πιστωτικής κάρτας παραλαμβάνει τον λογαριασμό με τον οποίο καλείται να πληρώσει 525 ευρώ. Πριν τη λήξη του λογαριασμού, πληρώνει στην τράπεζα τα 500 ευρώ και αφήνει για τον επόμενο λογαριασμό μια μικρή οφειλή της τάξεως των 25 ευρώ. Όταν όμως έρχεται ο επόμενος λογαριασμός, ο κάτοχος της κάρτας έκπληκτος διαπιστώνει ότι τον έχουν χρεώσει με τόκους…7 ευρώ. Τα επτά ευρώ σε χρέος 25 ευρώ, αντιστοιχούν σε… μηνιαίο επιτόκιο της τάξεως του 28%.
Ο κάτοχος της κάρτας επικοινωνεί με την τράπεζα διαμαρτυρόμενος για την επιβάρυνση. Και από την απάντηση της υπαλλήλου διαπιστώνει το εξής: αν δεν αποπληρωθεί το συνολικό ποσό που αναγράφεται στον λογαριασμό μέχρι και το τελευταίο λεπτό, ο κάτοχος της κάρτας φορτώνεται τους εξής τόκους:
  1. 1.Για το ποσό που πλήρωσε (στην συγκεκριμένη περίπτωση για τα 500 ευρώ) ο κάτοχος της κάρτας τοκίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού μέχρι και την ημερομηνία που πλήρωσε το ποσό στην τράπεζα.
  2. 2.Για το υπόλοιπο ποσό (στην προκειμένη περίπτωση για τα 25 ευρώ) τοκίζεται για ολόκληρη την περίοδο από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του επόμενου λογαριασμού.
Έτσι, όσοι νομίζετε ότι δεν θα επιβαρύνεστε με πολλούς τόκους επειδή πληρώνετε το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, πλανάστε. Για να γλιτώσετε από τις επιβαρύνσεις θα πρέπει να κάνετε δύο κινήσεις:
  1. Να επιβεβαιώσετε ότι και η δική σας τράπεζα ακολουθεί αυτή την πολιτική για τον υπολογισμό των τόκων
  2. Αν γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι δεν μπορείτε να πληρώσετε το συνολικό ποσό του χρέους που αναγράφεται στον λογαριασμό, να καταβάλλετε αυτό που μπορείτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όσο συντομότερο είναι το διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού μέχρι την καταβολή του ποσού, τόσο λιγότεροι θα είναι και οι τόκοι που θα πληρώσετε.
  3. Αν μπορείτε να πληρώσετε ολόκληρο το ποσό που αναγράφεται στον λογαριασμό, φροντίστε ώστε να μην αφήνετε ως υπόλοιπο ούτε ένα ευρώ. Θα έρθετε αντιμέτωποι με τόκους ακόμη και αν έχετε εξοφλήσει το 99,9% του ποσού που αναφέρεται στον λογαριασμό.

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...