[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Πώς θα παρακρατείται ο φόρος στους τόκους των καταθέσεων
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 Posted by STEVENIKO


Με συντελεστή 15% φορολογούνται πλέον οι τόκοι που προέρχονται από καταθέσεις, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και έχουν προκύψει από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, ανεξάρτητα εάν αφορούν σε περιόδους μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2012 που εφαρμόζονταν ο συντελεστής 10%.

Οι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων που πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά θα φορολογούνται με συντελεστή 15%, ακόμα και αν αφορούν συμβάσεις που είχαν υπογραφεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Ειδικά για τα ποσά των τόκων από προθεσμιακές καταθέσεις που εκτοκίσθηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2013 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4110/2013), επί των οποίων έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 10%, το επιπλέον ποσό φόρου (5%) που οφείλεται, θα εισπραχθεί από οποιονδήποτε λογαριασμό τραπεζικού προϊόντος του δικαιούχου.

Το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στους πιο πάνω τόκους με τον μειωμένο συντελεστή (10%) θα αποδοθεί από τις τράπεζες με ιδιαίτερη δήλωση μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Διαφορετικά, θα πρέπει ο δικαιούχος να καταβάλει ο ίδιος το επιπλέον οφειλόμενο ποσό φόρου εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην εφορία μέχρι το τέλος Μαρτίου, ενώ η τράπεζα υποχρεούται να του χορηγήσει βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το ποσό των τόκων που καταβλήθηκε και ο χρόνος εκτοκισμού αυτών. Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη ερμηνεύονται οι διατάξεις του τελευταίου φορολογικού νόμου, με τις οποίες, αυξήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2013 ο συντελεστής φόρου επί των τόκων καταθέσεων από 10% σε 15%.

Ειδικότερα:

1 Αυξάνεται από 10% σε 15% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων και από πράξεις REPOS. Ο νέος συντελεστής εφαρμόζεται, στα ποσά των τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

2 Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά τον χρόνο που γίνεται ο εκτοκισμός της κατάθεσης.

3 Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατάθεσης τοις μετρητοίς ή εγγύησης είναι ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί.

4 Τα ποσά των τόκων προθεσμιακών καταθέσεων που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, αλλά εκτοκίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, υπάγονται σε φορολόγηση με 15%, ανεξάρτητα αν αφορούν και τόκους της περιόδου 2012, στην οποία εφαρμοζόταν ο μειωμένος συντελεστής 10%, καθόσον χρόνος απόκτησης του εισοδήματος είναι ο χρόνος που οι τόκοι αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί, ήτοι ο χρόνος εκτοκισμού.

5 Για τον σκοπό αυτόν, η τράπεζα υποχρεούται να του χορηγήσει βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το ποσό των τόκων που καταβλήθηκε και ο χρόνος εκτοκισμού αυτών.

6 Όσον αφορά τα ποσά τόκων από προείσπραξη προθεσμιακών καταθέσεων καθώς και των τόκων με μηνιαία καταβολή που εκτοκίσθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, αυτά υπάγονται σε φορολόγηση με συντελεστή 10%, ανεξάρτητα αν αφορούν προθεσμιακές καταθέσεις που λήγουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

7 Αυξάνεται από 10% σε 15% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου από την 1η Ιανουαρίου 2013, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των τίτλων. Μάλιστα, ο νέος συντελεστής παρακράτησης καταλαμβάνει και τους τόκους τίτλων που έχουν ανανεωθεί και προκύπτουν από την ημερομηνία αυτή και μετά.

8 Αυξάνεται από 15% σε 20% ο συντελεστής παρακράτησης στα εισοδήματα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ο νέος συντελεστής εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

Πηγή:  moneypost

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Πώς θα παρακρατείται ο φόρος στους τόκους των καταθέσεων"

Leave a reply