[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Εκχωρείται η οικονομική πολιτική
Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 Posted by STEVENIKO

Σε πανευρωπαϊκή λιτότητα με περικοπές σε μισθούς και συντάξεις αλλά και ενιαία δημοσιονομική πολιτική, προβλέπει το κείμενο των συμπερασμάτων, που δόθηκε στη δημοσιότητα. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι χώρες που συμμετέχουν στο μηχανισμό, στην πραγματικότητα θα εκχωρήσουν το δικαίωμα σχεδιασμού και υλοποίησης εθνικής οικονομικής πολιτική αφού, θα πρέπει να μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τους τούς δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε. είτε με συνταγματική διάταξη είτε με νόμο πλαίσιο.

Η Κομισιόν θα γνωμοδοτεί για τους δημοσιονομικούς κανόνες, πριν αυτοί θεσπιστούν. “Η επιλογή των συγκεκριμένων δράσεων πολιτικής που απαιτούνται για την επίτευξη των κοινών στόχων εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα κάθε χώρας, αλλά πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σειρά πιθανών μέτρων που ακολουθεί”, υπογραμμίζεται στο κείμενο.

Το Σύμφωνο προβλέπει σύνδεση των μισθών με την παραγωγικότητα και τη λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν ότι η εξέλιξη του κόστους συμβαδίζει με την παραγωγικότητα, “τηρουμένων των εθνικών παραδόσεων όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο και τις εργασιακές σχέσεις”. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, επανεξέταση του τρόπου καθορισμού μισθών και ημερομισθίων, “μέριμνα ώστε οι μισθολογικές συμφωνίες στον δημόσιο τομέα να στηρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται στον ιδιωτικό τομέα”, άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, όπως του πτωχευτικού δικαίου και του εμπορικού κώδικα.

Συνδέει την ηλικία συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής και εισηγείται “μαχαίρι” στις προώρες συντάξεις και κίνητρα για την απασχόληση εργαζομένων άνω των 55 ετών. Για την προώθηση της απασχόλησης προτείνει αλλαγές στην αγορά εργασίας, με τη προαγωγή του συνδυασμού “Ευελιξίας και ασφάλειας”, δια βίου μάθηση και φοροελαφρύνσεις στους εργαζόμενους.

Όσον αφορά στις δεσμεύσεις για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη που μετέχουν στο σύμφωνο θα πρέπει να μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τους τούς δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε. είτε με συνταγματική διάταξη είτε με νόμο πλαίσιο. Η Κομισιόν θα γνωμοδοτεί για τους δημοσιονομικούς κανόνες, πριν αυτοί θεσπιστούν. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι θα δοθεί προσοχή στο συντονισμό της φορολογικής πολιτικής. Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να μετάσχουν σε συστηματικές συζητήσεις για θέματα φορολογικής πολιτικής.

Στα συμπεράσματα αναφέρεται ότι η άμεση φορολογία παραμένει εθνική αρμοδιότητα. Η Κομισιόν υπέβαλε νομοθετική πρόταση για κοινή ενιαία βάση φορολογίας των επιχειρήσεων.

simatoros

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...