[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΔΕΗ: αύξηση μέχρι 19% στα τιμολόγια ρεύματος
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 Posted by STEVENIKO

Υψηλότεροι θα είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ από την 1η του νέου χρόνου, καθώς αναμένεται αύξηση της τάξης του 19% στα τιμολόγια, όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση της επιχείρησης.

Ειδικότερα, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα, η ΔΕΗ προχώρησε σε διευκρινίσεις για τη διαμόρφωση των νέων τιμολογίων ρεύματος από την 1η Ιανουαρίου 2012, επισημαίνοντας τα εξής:

Η ΔΕΗ, όπως έχει υποχρέωση, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τα κοστολογικά στοιχεία της τριετίας 2010 – 2012, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καθορισμού των νέων τιμολογίων για το 2012.

Τα ισχύοντα για όλο το 2011 τιμολόγια καταρτίστηκαν στη βάση των ιδιαίτερα χαμηλών κοστολογικών δεδομένων και στοιχείων του έτους 2010.

Από τη σύγκριση των παραπάνω στοιχείων, προκύπτει αύξηση του κόστους από το 2010 στο 2011 της τάξης του 16% και από το 2011 στο 2012 της τάξης του 3%.

Επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω αυξήσεις αφορούν μόνο το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων (δηλ. το κόστος ενέργειας) και ως εκ τούτου, η συνολική επιβάρυνση του τελικού λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας – που συμπεριλαμβάνει και τις μονοπωλιακές αλλά και άλλες χρεώσεις – θα είναι σαφώς μικρότερη.

Παρά τη δραστική μείωση που επετεύχθη τόσο στις δαπάνες μισθοδοσίας (άνω του 15%), όσο και στο σύνολο των λειτουργικών δαπανών της ΔΕΗ (17% περίπου), η αύξηση στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων οφείλεται σε εξωγενείς και μη ελέγξιμους από την Επιχείρηση παράγοντες όπως είναι:

• η επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο,

• η αύξηση των τιμών στη Χονδρεμπορική Αγορά σε συνδυασμό με τις αυξημένες αγορές από το Σύστημα,

• η μειωμένη υδροηλεκτρική παραγωγή,

• η αύξηση της τιμής των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου,

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υπεύθυνα και έγκαιρα θα ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό σχετικά με τις όποιες αλλαγές στα τιμολόγια της, μετά την έγκρισή τους από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "ΔΕΗ: αύξηση μέχρι 19% στα τιμολόγια ρεύματος"

Leave a reply