[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Εξαιρέσεις & δόσεις για το χαράτσι στα ακίνητα
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011 Posted by STEVENIKO

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Οσοι έχουν λάβει ή θα λάβουν «φουσκωμένο» λογαριασμό λόγω λανθασμένων στοιχείων για το ακίνητό τους, πρώτα θα πληρώσουν το τέλος και στη συνέχεια θα πρέπει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του 2012 να υποβάλουν στους δήμους αίτηση διόρθωσης των στοιχείων

Εξαιρέσεις & δόσεις για το χαράτσι στα ακίνητα

Εξαιρέσεις από το τέλος των ακινήτων και μη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δυνατότητα διακανονισμού, πληρωμή του λανθασμένου τέλους και στη συνέχεια επιστροφή των χρημάτων και επιμήκυνση της προθεσμίας για τη διακοπή του ρεύματος, προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών.

Πάντως, περιέχει πολλές ασάφειες, παραπέμπει σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και επιφυλάσσει ταλαιπωρία για τους πολίτες. Σύμφωνα με τις βασικότερες αλλαγές:

  • Μειωμένο τέλος 50 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο θα καταβάλλουν όσοι παρουσιάζουν κάθε είδους αναπηρία σε ποσοστό άνω του 80%.
  • Για να απαλλαγούν από το τέλος οι άνεργοι θα πρέπει κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού να έχουν μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους.
  • Για να ανασταλεί η διακοπή ηλεκτροδότησης, όσοι δεν έχουν εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία ή έχουν ειδικούς λόγους υγείας θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην εφορία που ανήκουν και τριμελής επιτροπή θα κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Η επιτροπή θα αποφασίζει αν θα καταβάλλουν μειωμένο τέλος ή αν θα απαλλάσσονται πλήρως.

Ο λογαριασμός

  • Οσοι έχουν λάβει ή θα λάβουν «φουσκωμένο» λογαριασμό λόγω λανθασμένων στοιχείων για το ακίνητό τους, πρώτα θα πληρώσουν το τέλος και στη συνέχεια θα πρέπει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του 2012 να υποβάλουν στους δήμους αίτηση διόρθωσης των στοιχείων. Η διαφορά του ποσού θα συμψηφισθεί με το αντίστοιχο ποσό του τέλους του έτους 2012, ενώ αν προκύψει αρνητική διαφορά, το ποσό θα επιστρέφεται από τη ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Για όσους έχουν κάνει διακανονισμό για την πληρωμή του ρεύματος η ρύθμιση θα αφορά και το τέλος των ακινήτων, ενώ η ΔΕΗ ή ο εναλλακτικός πάροχος μπορούν σε ειδικές περιπτώσεις να προβαίνουν σε νέα ρύθμιση για το ποσό του τέλους.

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Εξαιρέσεις & δόσεις για το χαράτσι στα ακίνητα"

Leave a reply