[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Βροχή τα λουκέτα
Σάββατο 28 Απριλίου 2012 Posted by STEVENIKO

Μέχρι και χίλιες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρή­σεις αναμένεται να βάζουν λουκέτο κάθε εβδομάδα (!) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, λόγω της ζοφερής οι­κονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, εκτιμά η Ευρωπα­ϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεσή της. «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται στις μι­κρές και μεσαίες επιχειρή­σεις. Έξι στις δέκα είδαν τα έσοδά τους να μειώνονται κατακόρυφα το 2011, ενώ 150.000 θέσεις εργασίας έχουν ήδη χαθεί», σημειώνει χαρακτηριστικά η Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την άμεση λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για όλες αυτές τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και για τους αυτοαπασχολού­μενους και τις οικογενεια­κές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής οικο­νομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, το 2010 η Ελ­λάδα είχε 742.600 μικρές και πολύ μικρές επιχειρή­σεις που απασχολούσαν 2.512.493 εργαζομένους, ποσοστό μεγαλύτερο από το 85% των συνολικά εργα­ζομένων στη χώρα, ρεκόρ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊ­κή Ένωση.

Από τον Περασμένο Σεπτέμ­βριο η Ευρωπαϊκή Επιτρο­πή προσπαθεί μέσω της «ομάδας δράσης» για την Ελλάδα να βρει λύσεις ώστε να ξεπεραστεί η πιστωτική κρίση που πλήττει αυτές τις επιχειρήσεις στη χώρα μας. Τον περασμένο Μάρτιο δημιουργήθηκε ένα ειδικό ταμείο εγγυήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κεφάλαιο ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότη­ση των μικρών και μικρομε­σαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το οποίο μέσω ενισχύσεων της Ευρωπαϊ­κής Τράπεζας Επενδύσεων ενδέχεται να αγγίξει το 1 δισ. ευρώ.


Πηγη

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Βροχή τα λουκέτα"

Leave a reply