[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Κομισιόν: Υπάρχει περιθώριο αύξησης της φορολογίας!
Πέμπτη 5 Απριλίου 2012 Posted by STEVENIKO

Η μείωση των φοροαπαλλαγών, η βελτίωση του μηχανισμού συλλογής ΦΠΑ και η ενίσχυση της...

Κομισιόν: Υπάρχει περιθώριο αύξησης της φορολογίας!

φορολογικής διοίκησης είναι για την Ελλάδα επιλογές προτιμότερες από την αύξηση της φορολογίας» αναφέρεται στην πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωζώνη.

Εξετάζοντας κατά πόσο υπάρχει περιθώριο να αυξηθεί η φορολογία στην Ελλάδα, προκειμένου να επιτευχθεί η δημοσιονομική εξυγίανση, οι συντάκτες της έκθεσης εκτιμούν ότι η Ελλάδα είναι οριακή περίπτωση.

Η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα ήταν το 2011 στο 32,5%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη ήταν 39,5%, συνεπώς με την πρώτη ματιά υπάρχει περιθώριο να αυξηθεί η φορολογία.

Ειδικότερα, οι συντάκτες της έκθεσης συμπεραίνουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει περιθώριο να αυξηθεί η φορολογία στα ακίνητα και στην κατανάλωση, αντιθέτως, απορρίπτεται έντονα η αύξηση της φορολόγησης της εργασίας. Γενικότερα, η Κομισιόν θεωρεί πως η αύξηση της φορολογίας στο εισόδημα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων πλήττει περισσότερο την ανάπτυξη και, συνεπώς, θα πρέπει να αποφεύγεται όπου είναι δυνατό.

Η Ελλάδα συγκεκριμένα είναι μία από τις χώρες της Ευρωζώνης όπου η φορολόγηση της κατανάλωσης (έμμεση φορολογία) είναι χαμηλότερη απ’ ό,τι ο μέσος όρος.

Επιπλέον, σύμφωνα με ανάλυση του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα τα έσοδα από τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας είναι 0,6% του ΑΕΠ. Από την άλλη πλευρά, η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2009–2011 αυξήθηκε κατά 2,1%, ποσοστό που είναι μακράν το υψηλότερο στην Ευρωζώνη.

Την ίδια στιγμή, όμως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα (μαζί με τις Ισπανία και Πορτογαλία) αποτελεί περίπτωση, όπου ναι μεν το γενικό επίπεδο της φορολόγησης είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ωστόσο η φορολόγηση είναι υψηλότερη σε τουλάχιστον δύο από τις τρεις κύριες φορολογικές βάσεις: εισόδημα φυσικών προσώπων, ΦΠΑ και εισόδημα επιχειρήσεων.


Κάπως έτσι η Κομισιόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα «η περικοπή των φοροαπαλλαγών στην άμεση φορολογία, η βελτίωση του μηχανισμού συλλογής ΦΠΑ και η ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης θα ήταν προτιμότερες έναντι της αύξησης της φορολογίας με σκοπό τη δημιουργία περισσότερων εσόδων με σχετικά χαμηλό οικονομικό κόστος».

Οι προτάσεις της Επιτροπής για αποφυγή επιβολής νέων φόρων στην προσπάθεια της Ελλάδας να βγει από την κρίση, παραμένει άγνωστο αν θα ληφθούν υπόψη από την ελληνική κυβέρνηση, που θα κληθεί τους επόμενους μήνες να αποφασίσει με ποιον τρόπο θα εξοικονομήσει περίπου 12 δισ. ευρώ, ή 5,5% του ΑΕΠ, προκειμένου να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα τα έτη 2013–2014.


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Κομισιόν: Υπάρχει περιθώριο αύξησης της φορολογίας!"

Leave a reply