[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Στις βιώσιμες τράπεζες η παροχή εγγύησης από Τ.Χ.Σ.
Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Posted by STEVENIKO

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένουΕν αναμονή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των τραπεζών που είχαν ζημιές ρεκόρ, δημοσιεύτηκε σήμερα στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο Τ.Χ.Σ. να παράσχει βεβαίωση ή και να προκαταβάλει κεφάλαια στις τράπεζες.

Η βεβαίωση χορηγείται μόνο σε όσες τράπεζες κριθούν βιώσιμες από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι σήμερα το πρωί δεν είχαν εξασφαλίσει όλες οι τράπεζες την παραπάνω βεβαίωση

Το Ταμείο, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, χορηγεί σε τράπεζα, που έχει κριθεί ως βιώσιμη από την ΤτΕ και έχει υποβάλει αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης βεβαίωση με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για το ποσό που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος

Το Ταμείο χορηγεί τη βεβαίωση εφόσον:

α) το επιχειρησιακό σχέδιο του πιστωτικού ιδρύματος έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως βιώσιμο και αξιόπιστο

β) έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος το ως άνω αίτημα, το οποίο έχει γνωστοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

γ) η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγκαία αφενός προκειμένου το πιστωτικό ίδρυμα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του (going concern) και να πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Δυο εκπρόσωποι του Ταμείου στο ΔΣ της τράπεζας

Εάν το Ταμείο χορηγήσει τη βεβαίωση μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας ορίζει έως δύο εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο της, που έχουν όλες τις εξουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου και επιβλέπουν τη λήψη τους.

Ταυτόχρονα το Τ.Χ. Σ μπορεί να ζητά από την τράπεζα κάθε στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού του, να διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due diligence) και γενικά να ασκεί τα δικαιώματά του, κατ' εφαρμογή του άρθρου 11.STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Στις βιώσιμες τράπεζες η παροχή εγγύησης από Τ.Χ.Σ."

Leave a reply