[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ποιος ο ρόλος του λαού την ερχόμενη Κυριακή;
Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Posted by STEVENIKO

Για όσους μη νομικούς δεν το γνωρίζουν, το κάθε κράτος και επομένως και το ελληνικό, είναι οργανωμένο σε ένα νομικό πρόσωπο. Ας πούμε κάτι σαν εταιρία για να γίνει κατανοητό. Πραγματικά το κράτος είναι ένα Νομικό Πρόσωπο, όπως οι εταιρίες, το οποίο και αυτό, έχει όργανα διοίκησης, είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει περιουσία, μπορεί να κάνει συμβάσεις και μπορεί να....
ενάγει και να ενάγεται στα δικαστήρια, εγχώρια και διεθνή, όπως όλα τα νομικά πρόσωπα.

Αυτό λοιπόν το νομικό πρόσωπο, όπως και κάθε εταιρία, έχει ένα καταστατικό που καθορίζει τις βασικές αρχές συγκρότησης και λειτουργίας του (το λέμε Σύνταγμα ή καταστατικό χάρτη), έχει κανονισμούς (τους λέμε νόμους) και φυσικά έχει και όργανα διοίκησης και διαχείρισης (τα λέμε εκλογικό σώμα, κυβέρνηση, βουλή, δικαστήρια). Το βασικότερο εκ των οργάνων διοίκησης του Κράτους – Νομικού Προσώπου είναι η Γενική του Συνέλευση - Εκλογικό Σώμα, το οποίο εκλέγει τα διάφορα αντιπροσωπευτικά όργανα διαχείρισης του νομικού προσώπου – κράτους.

Την Κυριακή λοιπόν που μας έρχεται, για όσους ακόμα δεν το έχουν κατανοήσει, έχουμε σύγκλιση ΓΣ, δηλαδή σύγκλιση των μετόχων της Πολιτείας – πολιτών, προκειμένου να γίνουν αρχαιρεσίες για εκλογή διαχειριστικών οργάνων του νομικού προσώπου. Έχουμε διάφορες ομάδες συμφερόντων μεταξύ των μετόχων (κόμματα), τα οποία δεν διέπονται από κάποιον κανονισμό λειτουργίας του ίδιου του νομικού προσώπου, αλλά συγκροτούνται στη βάση ιδίων κοινών συμφερόντων (εμφανών ή αδιαφανών) και ζητούν την ψήφο των μετόχων για να αναλάβουν την διοίκηση. Ανάληψη η οποία φυσικά θα στρέψει το νομικό πρόσωπο προς την εξυπηρέτηση πρώτιστα των δικών τους συμφερόντων και σε βάρος των υπολοίπων μετόχων. Αυτό ακριβώς έχουμε…. και αυτό συμβαίνει σε όλα τα κράτη.

Ξέρετε όμως, ποιο είναι το άσχημο σε όλη αυτή την υπόθεση, κάτι που δεν συμβαίνει στα πολιτισμένα και ανεπτυγμένα κράτη, αλλά συμβαίνει σε μας; Ότι η ΓΣ (λαός) δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο (δεν της δίνει δηλαδή το δικαίωμα το ίδιο το καταστατικό) πέρα από το να δώσει άπαξ την ψήφο της. Δεν έχει ούτε καν δικαιώματα μειοψηφίας έστω για έλεγχο των καταχρήσεων της διοίκησης και προσφυγή στη Δικαιοσύνη, όπως έχουν όλες οι ΓΣ όλων των ΝΠ, ούτε δικαίωμα σύγκλισης έκτατης ΓΣ (δημοψήφισμα), ούτε συμμετοχής στην κατάρτιση ή την τροποποίηση του καταστατικού - Συντάγματος κ.λ.π. Ως αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας επέμβασης των ανοργάνωτων και φιλήσυχων μετόχων - πολιτών στην δράση των οργανωμένων ομάδων συμφερόντων, έχουμε το σημερινό μας κατάντημα.
Αυτό, θα πρέπει εμείς οι πολίτες, μετά τις εκλογές να το αλλάξουμε….


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Ποιος ο ρόλος του λαού την ερχόμενη Κυριακή;"

Leave a reply