[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Τι πρέπει να ξέρουν οι δανειολήπτες για τα τραπεζικά δάνεια
Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO


Είναι λογικό μετά την προαναγγελία των επερχόμενων απίστευτων και μοναδικής έντασης και έκτασης μειώσεων στους μισθούς και τις συντάξεις, αλλά και στην εκ νέου επιβάρυνση των φορολογούμενων, οι δανειολήπτες να επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο και φυσικά να αδυνατούν να καταβάλουν τις οφειλές τους στις τράπεζες.

Από την άλλη πλευρά  θα πρέπει να ληφθεί νομοθετική ρύθμιση να επιβληθούν με Υπουργική Απόφαση ή σχετικό νόμο ,ελαφρύνσεις για τους δανειολήπτες από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν λάβει με διάφορους τρόπους πάνω από διακόσια δις ευρώ τα τελευταία χρόνια αλλά κανένα από αυτά  τα ποσά δεν πήγε στην αγορά ούτε με οποιονδήποτε τρόπο έχουν επωφεληθεί οι δανειολήπτες.

Οι πρόσφατες αποφάσεις των Ειρηνοδικείων για περικοπή σημαντικού μέρους είναι πολύ σημαντικές και ενθαρρυντικές, όμως δεν αρκούν για δύο λόγους:

1.Υπάρχει το περιθώριο έφεσης για τις τράπεζες

2.Το κόστος για όλη τη διαδικασία δεν είναι μικρό, σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις καθίσταται απαγορευτικό για τους δανειολήπτες ,γι’ αυτό θα πρέπει το συντομότερο να προβλεφθεί ρύθμιση η οποία θα ελαχιστοποιεί τα οφειλόμενα των δανειοληπτών στις τράπεζες.

Με δεδομένο ότι οι τράπεζες λόγω τόκων (συχνά τοκογλυφικών), λόγω χρηματοδότησης από το κράτος και μηχανισμών στήριξης, έχουν με πολλαπλό τρόπο ωφεληθεί και σε καμία περίπτωση δεν θα βάλουν χρήματα η τράπεζα  «από την τσέπη της». Τα όποια χρήματα κληθεί να απαλλάξει-εξαλείψει από τους δανειολήπτες, με πιθανή νομοθετική ρύθμιση ,τα έχει ήδη εισπράξει τουλάχιστον τις πιο πολλές φορές με τους τρόπους που αναφέραμε πιο πάνω.

Η κίνηση αυτή θα ήταν μια πολύ σημαντική ελάφρυνση των δανειοληπτών που έχουν δικαίωμα ως πολίτες στην ελπίδα.

Φυσικά τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να προβλεφθεί και η ανάλογη ρύθμιση, η οποία θα καλύπτει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εμπόρους, οι οποίοι ήταν πάντα στο στόχαστρο  της πολιτείας, που δεν τους παρείχε ποτέ τίποτα ,και όμως ήτανε ο μόνιμος στόχος για «κυνήγι» φορολογικών εσόδων, ενώ έχει καταστεί ποινικό αδίκημα η επιδίωξη κέρδους!!!

Τέλος όσον αφορά την ουσία ,το σκεπτικό και το διατακτικό των αποφάσεων που πρόσφατα εξεδόθησαν κυρίως από περιφερειακά δικαστήρια… ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ «ΠΕΡΑΣΕΙ»-ΝΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ την υπαιτιότητα των τραπεζών στη σύναψη δανείων που ήταν δεδομένο ότι δεν θα μπορούσαν να αποπληρώσουν οι δανειολήπτες αφού τα έσοδά τους  ήταν υποπολλαπλάσια των δανείων-πιστωτικών καρτών, που χωρίς έλεγχο και την ύπαρξη κριτηρίων οι τράπεζες τους χορηγούσαν.

Άλλωστε τα χρήματα δεν είναι των τραπεζών αλλά των καταθετών –πελατών των τραπεζικών ιδρυμάτων που τόκιζαν τα χρήματα στην τράπεζα με χαμηλό επιτόκιο(2-3%) ενώ τα χρήματα των καταθετών τα έδιναν στους δανειολήπτες με 10-15% επιτόκιο ακόμη και με 23%επιτόκιο (παλαιότερα). Αν σ’ αυτό το ποσό προστεθούν και οι τόκοι των τόκων, καταλαβαίνει κανείς γιατί σήμερα η Ελληνική κοινωνία και τα Ελληνικά νοικοκυριά είναι σε απόγνωση.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι το Ειρηνοδικείο Αγρινίου εξέδωσε σχετική απόφαση με την οποία προβλέπει τη μείωση ποσού οφειλής δανειολήπτη από 190.724 ευρώ σε 7.200 ευρώ, απαλείφοντας χρέος 182.000 ευρώ!!!.... «έκανε δεκτή προσφυγή 57χρονου, που ζητούσε μείωση των οφειλών του, που προέρχονταν από δάνεια και πιστωτική κάρτα, επειδή έκρινε ότι ο αιτών αδυνατεί πλέον να τα εξυπηρετεί ,καθώς βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο ,αφού τα εισοδήματά του είναι ελάχιστα και συνεχώς μειώνονται, ενώ μετά δυσκολίας εξασφαλίζουν με τη σύζυγό του τα προς το ζην, λόγω και του επιβαρημένου της υγείας του και αυτή η δυσκολία δεν οφείλεται σε δόλο».


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Τι πρέπει να ξέρουν οι δανειολήπτες για τα τραπεζικά δάνεια"

Leave a reply