[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ποια κόμματα «έβγαλαν» λεφτά από τις εκλογές και ποια μπήκαν... μέσα
Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO

Φύλλο και φτερό θα κάνουν οι κάνουν οι ορκωτοί λογιστές της Βουλής τις δηλώσεις των κομμάτων για τους ισολογισμούς των δύο πρόσφατων εκλογικών αναμετρήσεων. Τα κόμματα που έλαβαν μέρος στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου και μπήκαν στη Βουλή έχουν δημοσιεύσει, στην Εφημερίδα τη Κυβερνήσεως, όπως είχαν υποχρέωση τα οικονομικά στοιχεία -έσοδα και έξοδα-καθώς και τα τελικά αποτελέσματα.

Στο επόμενο στάδιο με εντολή του αρμόδιου αντιπροέδρου της Βουλής Αθανάσιου Νάκου οι ορκωτοί λογιστές θα εγκατασταθούν στα γραφεία των κομμάτων και θα ελέγξουν αναλυτικά όλα τα παραστατικά για να διαπιστώσουν αν οι δηλώσεις των οικονομικών υπευθύνων είναι ακριβείς και αληθείς. Σε κάθε περίπτωση θα συνταχθεί έκθεση ελέγχου η οποία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Αυτό πάντως που έχει ιδιαίτερη αξία,όπως προκύπτει από τη μελέτη των σχετικών ΦΕΚ είναι το ότι ορισμένα από τα κόμματα (Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατική Αριστερά και Χρυσή Αυγή) είχαν και τελικό κέρδος μετά το τέλος των εκλογικών διαδικασιών.

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ και οι Ανεξάρτητοι Ελληνες κατέγραψαν ζημία, ενώ το ΚΚΕ είχε ισοσκελισμένο απολογισμό έως και το τελευταίο λεπτό του Ευρώ.

Συνολικά, τα κοινοβουλευτικά κόμματα έλαβαν από την κρατική επιχορήγηση το ποσό των 11.740.944,88 Ευρώ. Αντίστοιχα,από ιδιώτες χορηγούς συγκέντρωσαν 3.648.322,33 Ευρώ, με τη Νέα Δημοκρατία μόνη της να δηλώνει έσοδα από ιδιώτες που ανέρχονται στο ποσό των 3.129.660,95 Ευρώ. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δήλωσε έσοδα από ιδιώτες χορηγούς μόλις 68.476 Ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που δήλωσαν οι υπεύθυνοι οικονομικών των πολιτικών κομμάτων:

Η Νέα Δημοκρατία έλαβε συνολικά από την κρατική επιχορήγηση το ποσό των 3.496.915,96 Ευρώ. Σε αυτό προστέθηκαν και 3.129.660,96 Ευρώ από τους 6.563 ιδιώτες χορηγούς της. Ετσι, το συνολικό ποσό των εσόδων έφτασε στα 6.626.576,92 Ευρώ.

Τα έξοδα ανήλθαν σε 6.480.687,98 ευρώ,άρα στο ταμείο περίσσεψαν και 145.888,94 Ευρώ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε συνολικά από την κρατική επιχορήγηση το ποσό των 1.942.172,68 Ευρώ και εάν προστεθούν και τα 166.717,53 από ιδιώτες, το σύνολο των εσόδων έφτασε τα 2.108.890,21 Ευρώ.

Τα έξοδα ανήλθαν σε 1.199.955,22 Ευρώ, άρα περίσσεψαν 908.934,99

Το ΠΑΣΟΚ έλαβε συνολικά από την κρατική επιχορήγηση το ποσό των 3.947.842,11 Ευρώ και εάν προστεθούν και 68.476 Ευρώ από εισφορές ιδιωτών, το σύνολο των εσόδων ήταν 4.016.318,11 Ευρώ.

Τα έξοδα ανήλθαν σε 4.061.609,01 Ευρώ, άρα υπάρχει έλλειμμα 45.290,9 Ευρώ.

Η Δημοκρατική Αριστερά έλαβε από την κρατική επιχορήγηση το ποσό των 443.085,01 Ευρώ και 127.684,99 από τους 93 ιδιώτες χορηγούς της, άρα το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε 570.770 Ευρώ.

Τα έξοδα ήταν 338.196,96 Ευρώ, άρα στα ταμεία έμειναν 232.573,04 Ευρώ.

Οι Ανεξάρτητοι Ελληνες έλαβαν από την κρατική επιχορήγηση το ποσό των 492.654 Ευρώ και αν συνυπολογιστούν και 50.684,81 Ευρώ των ιδιωτών χορηγών το ποσό ανήλθε στα 543.338,81 Ευρώ.

Τα έξοδα ήταν 911.497,12 Ευρώ, άρα το έλλειμμα έφτασε στα 368.158,31 Ευρώ.

Η Χρυσή Αυγή εισέπραξε από την κρατικη επιχορήγηση το ποσό των 323.624,24 Ευρώ, ενώ το γενικό σύνολο των εσόδων της ανήλθε στο ποσό των 334.294,24 ευρώ, αν αθροιστούν και τα 10.670 Ευρώ από ιδιωτικές εισφορές.

Τα έξοδα ήταν μόλις 80.168,27 Ευρώ, άρα στο ταμείο έμειναν 254.125,97 Ευρώ.

Τέλος, στο ΚΚΕ η κρατική επιχορήγηση ανήλθε σε 1.094.650,88 Ευρώ και το σύνολο των εσόδων μαζί με τις εισφορές των ιδιωτών που ανήλθαν σε 94.428,45 Ευρώ, έφτασαν στα 1.189.079,33 Ευρώ.

Τα έξοδα ήταν ακριβώς τα ίδια έως και το τελευταίο λεπτό, 1.189.079,33 Ευρώ.
STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Ποια κόμματα «έβγαλαν» λεφτά από τις εκλογές και ποια μπήκαν... μέσα"

Leave a reply