[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Περισσότερα από 80 δισ. ευρώ εκτός εγχώριου τραπεζικού συστήματος
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 Posted by STEVENIKO


Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονικά συγκυρία βρίσκει η αυριανή παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης την πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 το σύνολο των καταθέσεων του εγχώριου ιδιωτικού τομέα σε τράπεζες στην Ελλάδα ήταν 154,3 δισ. ευρώ. Ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής ήταν αρνητικός, -16,2%. Σε σχέση με το τέλος Ιουνίου 2012, όπου βρέθηκαν στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων εφτά ετών, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 4 δισ. ευρώ. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της έστω και σε μικρό βαθμό αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των καταθετών στο τραπεζικό σύστημα, καθώς άρχισε να απομακρύνεται το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη μετά τις εκλογές και ένα μέρος των κεφαλαίων που αποσύρθηκε από τις τράπεζες και κρατούνταν σε μορφή μετρητών επέστρεψε.

Οι καταθέσεις έχουν μειωθεί συνολικά κατά 83,5 δισ. ευρώ από τον Σεπτέμβριο 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται, σύμφωνα με αναλυτές της Eurobank, τόσο στη βαθιά ύφεση που αναγκάζει επιχειρήσεις και νοικοκυριά να στραφούν στις αποταμιεύσεις τους για την κάλυψη των αναγκών τους, όσο και στον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας για την τύχη της χώρας και φυσικά του τραπεζικού συστήματος που οδήγησε μέρος των καταθέσεων στο εξωτερικό. Μόνο με την αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της χώρας και την σταδιακή έξοδο από την ύφεση θα αναστραφεί οριστικά αυτή η τάση.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών από όλες σχεδόν τις τράπεζες, η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ρευστότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην προσπάθεια να κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις είναι αδύνατο να επιστραφεί το σύνολο των 80 δισ. ευρώ που έφυγαν από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, καθώς ένα σημαντικό μέρος από τις καταθέσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών των νοικοκυριών.Πηγή: real

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Περισσότερα από 80 δισ. ευρώ εκτός εγχώριου τραπεζικού συστήματος"

Leave a reply