[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Στην Alpha Bank και με τη βούλα η Εμπορική
Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 Posted by STEVENIKO


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ CREDIT AGRICOLE


Την πώληση της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank, ανακοίνωσε από το Παρίσι η μητρική της Credit Agricole.


Στην Alpha Bank και με τη βούλα η Εμπορική
Οι δύο πλευρές ήσαν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση της Εμπορικής Τράπεζας είχαν εκδηλώσει με προσφορές τους και οι τράπεζες Εθνική και Eurobank, αλλά στο αποκλειστικό στάδιο των διαπραγματεύσεων προκρίθηκε από τον γαλλικό όμιλο η Alpha Bank.

Ειδικότερα, Crédit Agricole, σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι έχει υπογράψει συμφωνητικό για την πώληση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Crédit Agricole στις 15 Οκτωβρίου 2012. Η Crédit Agricole και η Alpha Bank στοχεύουν στην ολοκλήρωση της πώλησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, υπό την αίρεση της λήψης εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναλλαγής έχουν ήδη εγκριθεί από την Alpha Bank και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Βασικοί όροι της συμφωνίας
Η Crédit Agricole πωλεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank έναντι ενός ευρώ. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Crédit Agricole θα αυξήσει την ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής στα 2,85 δισ. ευρώ, έχοντας ήδη καταβάλει 2,3 δις. ευρώ τον Ιούλιο του 2012. Επιπρόσθετα, θα εγγραφεί για ομόλογα αξίας 150 εκατ. ευρώ εκδόσεως Alpha Bank μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Crédit Agricole, σε μετοχές της Alpha Bank.

Η χρηματοδότηση της Crédit Agricole στην Εμπορική ανερχόταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 σε 2,1 δισ. ευρώ. Η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας και η εγγραφή σε μετατρέψιμα ομόλογα τα οποία θα εκδώσει η Alpha Bank θα μειώσουν άμεσα αυτήν τη χρηματοδότηση κατά περίπου 0,7 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η Crédit Agricole εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς στοιχείων του ενεργητικού της Εμπορικής Τράπεζας και της Alpha Bank, γεγονός το οποίο θα μείωνε αναλόγως το ύψος της υπολειπόμενης χρηματοδότησής της στην Εμπορική.

Η υπολειπόμενη χρηματοδότηση θα αποπληρωθεί σε τρεις δόσεις, η τελευταία εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2014, και θα είναι εγγυημένη από υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού επιλεγμένα από την Crédit Agricole.

Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της συμφωνίας
Η επίπτωση της συναλλαγής θα αποτυπωθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Crédit Agricole στο τρίτο τρίμηνο του 2012. Θα μειώσει τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά ένα εκτιμώμενο ποσό 2 δισ. ευρώ, με βάση τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις όλων των ζημιών και εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συναλλαγής μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Crédit Agricole για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της δομής και τη συνεχόμενη επικέντρωση στις βασικές της δραστηριότητες.

Η Crédit Agricole εκτιμά ότι η συνολική επίδραση της συμφωνίας θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων φερεγγυότητας του Ομίλου Crédit Agricole στο τέλος του 2013, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Όπως επισημάνθηκε κατά την έναρξη των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα βοηθήσει στη συγκέντρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας.

Τίτλοι τέλους για την Εμπορική
Με την ενσωμάτωση της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank, μια ακόμη ιστορική επωνυμία χάνεται από τον τραπεζικό χάρτη της χώρας.

Η ζωή της Εμπορικής Τράπεζας ξεκίνησε το 1886, όταν ο ιδρυτής της, Γρηγόρης Εμπεδοκλής, προχώρησε στην ίδρυση του Τραπεζικού Γραφείου «Γρ. Εμπεδοκλής».

Η Εμπορική Τράπεζα, στην ιστορική της διαδρομή, πρωταγωνίστησε στις χρηματοπιστωτικές εξελίξεις της χώρας, με μια σειρά εξαγορών, συγχωνεύσεων και πωλήσεων καταφέρνοντας να συγκαταλέγεται πάντα μεταξύ των ισχυρών τραπεζικών δυνάμεων της χώρα μας.STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Στην Alpha Bank και με τη βούλα η Εμπορική"

Leave a reply