[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Πώς θα γίνει η παρακράτηση σε μισθούς και συντάξεις από 1η Ιανουαρίου
Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO

Τι προβλέπει η δεύτερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου


Μέτρα- «οδοστρωτήρα» για αναπήρους, υπαλλήλους της Βουλής και εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα περιέχει μεταξύ άλλων η δεύτερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου, τα οποία και θα παρουσιάσει στους ευρωπαίους ομολόγους του αύριο στις Βρυξέλλες ο Γιάννης Στουρνάρας.

Την ίδια στιγμή, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα καθορίζεται πώς θα γίνει η παρακράτηση στα ειδικά μισθολόγια, που θα διενεργείται μέχρι το τέλος του 2013 και δεν θα γλιτώσουν ούτε όσοι πρόλαβαν και βγήκαν στη σύνταξη μετά τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, πέραν των δημοσιονομικών μέτρων που περιλάμβανε η πρώτη Πράξη, η δεύτερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζει ότι:

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:
-  από τις μειώσεις των συντάξεων εξαιρούνται τελικά μόνον οι ανάπηροι που λαμβάνουν το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα.

- από τις μειώσεις στις συντάξεις δημοσίου, εξαιρούνται οι τετραπληγικοί και παραπληγικοί συνταξιούχοι. Κατ’ εξαίρεση το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, τα οποία καταργήθηκαν για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους τετραπληγικούς και παραπληγικούς συνταξιούχους του Δημοσίου. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται κάθε μήνα, επιμεριζόμενο πλέον σε 12μηνη βάση, μαζί με τη σύνταξη.

Για τους υπόλοιπους συνταξιούχους:

- οι συντάξεις μειώνονται έως και 20% κλιμακωτά για πάνω από 3.000 ευρω μικτά μαζί με τα επικουρικα κλπ.
- το ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται μόνο με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του συνταξιούχου, και όχι του 60ου ή 64ου που γράφτηκε στο Μεσοπρόθεσμο.

- από 1/1/2013 ως ημερομηνία καταβολής όλων των μηνιαίων συντάξεων κύριων, επικουρικών και μερισμάτων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και του Δημοσίου ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

- καταργείται η διάταξη που έδινε τη δυνατότητα στον υπουργό Εργασίας να "φρενάρει" τις μειώσεις στα εφάπαξ στο όριο του 35% και έτσι ισχύουν οι μεγαλύτερες περικοπές που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο και φτάνουν έως το 83%.

Ειδικά για τους υπαλλήλους της Βουλής, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  προβλέπει ότι ισχύει ό,τι και για τις συντάξεις όλων των άλλων δημοσίων υπαλλήλων. 

Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης από 1/1/2013 λογίζεται ο συντάξιμος μισθός τακτικού υπαλλήλου Υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, Εάν το συνολικό ποσό των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών καθώς και των μερισμάτων υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ και μέχρι τα 3.000 ευρώ, μειώνεται κατά 15%, ενώ αν υπερβαίνει τα 3.000 μειώνεται 20%.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ:
Εξαιρούνται από την διαθεσιμότητα:

-          Εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί με διαδικασίες που αφορούν ΑΜΕΑ,

-          πολύτεκνοι,

-          προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί και τους βαρύνει φορολογικά ή

-          εργαζόμενοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή εφεδρεία.

ΜΙΣΘΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:
Με την απόφαση Σταϊκούρα ορίζεται ότι η αναδρομική κράτηση (από 1/8/2012) στα ειδικά μισθολόγια θα ολοκληρωθεί σε έως 12 ισόποσες δόσεις και σε κάθε περίπτωση η επιστροφή  πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2013. Ειδικότερα, οι παρακρατήσεις από τη μισθοδοσία ή τη σύνταξη, θα γίνονται ως εξής:

- για ποσά διαφορών έως 100 ευρώ, εφάπαξ,

- για ποσά έως 250 ευρώ, σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις

- για ποσά έως 500 ευρώ σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις

- για ποσά έως 750 ευρώ, σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις

- για ποσά έως 1.000 ευρώ σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις

- για ποσά έως 1.500 ευρώ, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις

- για ποσά έως 2.000 ευρώ, σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις,

- για ποσά έως 2.500 ευρώ, σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις,

- για ποσά έως 3.000 ευρώ, σε εννιά ισόποσες μηνιαίες δόσεις,

- για ποσά έως 4.000 ευρώ, σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις,

- για ποσά έως 5.000 ευρώ, σε έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, και

- για ποσά άνω των 5.000 ευρώ, σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

-  η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από τον μισθό που θα χορηγείται στον υπάλληλο από τον προσεχή Ιανουάριο.

-  τα ποσά αναφέρονται σε αυτά που προκύπτουν από τις μεικτές αποδοχές ή τη μεικτή σύνταξη του υπαλλήλου, λειτουργού, στρατιωτικού ή συνταξιούχου, αφαιρουμένων των προβλεπομένων κρατήσεων. Τα οφειλόμενα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση θα παρακρατούνται αναλογικά ανά κατηγορία δαπάνης που αφορούν.

- στην περίπτωση, κατά την οποία λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου μείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατηθούν συμψηφιστικά από τη σύνταξή του ή σε περίπτωση μεταβίβασης αυτής, από τη σύνταξη των μελών της οικογένειας του.

Στην περίπτωση που λειτουργός, υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, πλην της περίπτωσης της συνταξιοδότησης, και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν έχει εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου μείωση, τα σχετικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα πρέπει να επιστραφούν εφάπαξ. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω αρνηθούν την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων, τα ποσά καταλλογίζονται σε βάρος τους προκειμένου να εισπραχθούν.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ:

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αποσαφηνίζει και ζητήματα για τους εργαζόμενους και τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού.τομέα. Συγκεκριμένα:

- Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο ιδιωτικό υπάλληλο καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση

- Από 01/01/2013 εισάγεται έκτακτο τέλος για τα φαρμακευτικά προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων που αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ορίζεται σε 15% επί των λιανικών πωλήσεων κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2011 και καταβάλλεται, σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ, έως τις 15 Δεκεμβρίου 2012.


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Πώς θα γίνει η παρακράτηση σε μισθούς και συντάξεις από 1η Ιανουαρίου"

Leave a reply