[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Μέσα σε μία διετία χάθηκαν 326.976 θέσεις μισθωτής εργασίας
Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO


 «Εκτός αγοράς» έβγαλε η ύφεση, στη διετία 2010 ? 2012, συνολικά 326.976 μισθωτούς και 79.068 εργοδότες. Στους αριθμούς αυτούς φτάνουν, επίσημα, οι απώλειες των θέσεων εργασίας που «μέτρησε» το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με βάση τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, τις οποίες υπέβαλαν οι επιχειρήσεις τον Ιανουάριο του 2010 και τον Ιανουάριο του 2012. Ενδεικτικό της αρνητικής πορείας (η οποία εντάθηκε το 2012 και αναμένεται να αποτυπωθεί στα στοιχεία τα οποία θα ανακοινώσει το ΙΚΑ το 2013) είναι το γεγονός ότι κατά 27,61% μειώθηκε ο αριθμός των εργοδοτών που απασχόλησαν μισθωτούς και τους δήλωσαν στο ΙΚΑ...

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μεταξύ του Ιανουαρίου του '10 και του Ιανουαρίου του '12:

Μέσα σε μία διετία χάθηκαν 326.976 θέσεις μισθωτής εργασίας

Οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για την απασχόληση και την ασφάλιση προσωπικού τον Ιανουάριο του '12 ήταν 207.313 έναντι 286.381 τον αντίστοιχο μήνα του '10 (79.068 λιγότερες, δηλ. -27,61%). Κατά 52,5% λιγότερες ήταν, ωστόσο, οι επιχειρήσεις και εργοδότες οικοδομικοτεχνικών έργων (μόλις 15.023 έναντι 31.628 τον Ιανουάριο του '10) ως αποτέλεσμα της «κατακρήμνισης» του κλάδου των κατασκευών, όπου καταγράφηκε η δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια θέσεων μισθωτής εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μισθωτών μειώθηκε σε 1.486.575 εργαζόμενους από 1.813.551 (-326.976 άτομα ή σε ποσοστό -18,03%). Η μείωση αυτή αποτυπώθηκε στα έσοδα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ από ασφαλιστικές εισφορές που έχουν πληγεί, επιπλέον, τόσο από τη μείωση των μισθών όσο και των ημερών απασχόλησης και ασφάλισης.
Μέσα σε μία διετία χάθηκαν 326.976 θέσεις μισθωτής εργασίας


Οι απώλειες των θέσεων

Οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων μισθωτής εργασίας, με βάση των αριθμό των απασχολουμένων τον Ιανουάριο του '10 και τον πρώτο μήνα του '12 εντοπίζονται σε 6 κλάδους:

Στα ιδιωτικά νοικοκυριά (που απασχολούν κυρίως οικόσιτο προσωπικό και η ασφάλιση γίνεται πλέον υποχρεωτικά με το εργόσημο) ο αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε από τις 18.960 στις 4.381 (-78,89%).

Στις κατασκευές χάθηκαν 76.068 θέσεις (-48,87%) με την απασχόληση να μειώνεται στα 79.578 άτομα, από 155.646.

Στις μεταποιητικές βιομηχανίες η απασχόληση μειώθηκε κατά 69.034 άτομα (-22%), φτάνοντας τις 244.020 (από 313.054).

Στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο χάθηκαν 72.635 θέσεις (από 429.331 στις 356.696), μείωση κατά 16,92%.

Στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια η μείωση ήταν της τάξης του 16,29% και -20.851 θέσεις (στις 107.141 από 127.992) και

Στις λοιπές δραστηριότητες στον τομέα των υπηρεσιών χάθηκαν 13.549 θέσεις, ποσοστό 13,44% (στις 86.451 οι απασχολούμενοι από 100.800).

Μειώσεις καταγράφηκαν, ακόμη, στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (-10,61% και σε απόλυτο αριθμό - 15.441 θέσεις), στην εκπαίδευση (- 2.128 θέσεις και σε ποσοστό -10,51%), στη δημόσια διοίκηση (-7.591 και σε ποσοστό -10,41%), 11.138 θέσεις στις μεταφορές και επικοινωνίες (-8,75%), ενώ μικρές ήταν οι απώλειες στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (-3.537 θέσεις και σε ποσοστό -4,51%) όπου δεν έγιναν αναδιαρθρώσεις.

Οι πιο ευάλωτες ειδικότητες

Οι ανειδίκευτοι εργάτες - χειρώνακτες, οι ειδικευμένοι τεχνίτες και οι χειριστές μηχανημάτων ήταν τα «επαγγέλματα» που χτυπήθηκαν περισσότερο: Σε αυτά οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 22,28% έως -32,31% και ακολουθούν οι ειδικευμένοι γεωργοί (-28,94%), παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κλάδος δεν επηρεάστηκε από την ύφεση όσο οι άλλοι κλάδοι, οι πωλητές και απασχολούμενοι σε υπηρεσίες (-16,07%,) καθώς και τα ανώτερα στελέχη (-13,82%).
Οι απώλειες ήταν, αριθμητικά, 115.048 λιγότεροι ασφαλισμένοι ανειδίκευτοι εργάτες, -49.192 απασχολούμενοι σε υπηρεσίες, 44.032 λιγότεροι υπάλληλοι γραφείου, -36.317 χειριστές μηχανημάτων και 19.181 ήταν οι απώλειες θέσεων για πρόσωπα που ασκούσαν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα.


Πηγή: imerisia

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Μέσα σε μία διετία χάθηκαν 326.976 θέσεις μισθωτής εργασίας"

Leave a reply