[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Δραστικές περικοπές στα οικογενειακά επιδόματα
Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO

ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ Γερό ψαλίδι μπαίνει στα οικογενειακά επιδόματα τα οποία ενοποιούνται σε ένα που θα υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο με κλίμακα ισοδυναμίας το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας και εισοδήματα μέχρι 18.000 ευρώ.

Ο πρώτος γονέας έχει στάθμιση 1, ο δεύτερος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας. Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδυνάμου εισοδήματος σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: (Α) έως 6.000 ευρώ λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, (Β) από 6.000,01 έως 12.000 ευρώ τα 2/3 του επιδόματος, Γ από 12.000,01 - έως 18.000 ευρώ λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής: 40 ευρώ ανά μήνα για ένα εξαρτώμενο τέκνο, 80 ευρώ ανά μήνα για δύο εξαρτώμενα τέκνα, 130 ευρώ ανά μήνα για τρία εξαρτώμενα τέκνα και 18ο ευρώ ανά μήνα για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τετάρτου, καταβάλλεται επιπλέον μηνιαίο επίδομα 60 ευρώ. Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας θα λαμβάνεται υπόψη το εκκαθαριστικό του προηγούμενου της χορήγησης έτους.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ
Από 1.1.2013 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων θα καταβάλλεται, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους (αντί των 65), μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 4.320 ευρώ και το οικογενειακό τα 8.640 ευρώ. Εκκρεμείς αιτήσεις καθώς και αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι 31.12.2012 θα κριθούν με βάση το όριο των 65 ετών.

Καταργούνται οι ειδικές επιδοτήσεις ανέργων που εισέπρατταν έως και το 70% του τελευταίου μισθού και θα λαμβάνουν από το νέο έτος το βασικό επίδομα ανεργίας. Παράλληλα, θεσπίζεται από την 1/1/2014 επίδομα μακροχρονίως ανέργου (εφόσον δεν εχει εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ) ύψους 200 ευρώ που θα καταβάλλεται μέχρι 12 μήνες.

Παράδειγμα
Οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 10.000 ευρώ έχει κλίμακα ισοδυναμίας 10/6 δηλ. 1,66 και με βάση το εισόδημα κατατάσσεται στην κλίμακα από 6.000 - 12.000 ευρώ και δικαιούται τα 2/3 του επιδόματος δηλ. 53,33 ευρώ τον μήνα.


Πηγή; imerisia

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Δραστικές περικοπές στα οικογενειακά επιδόματα "

Leave a reply