[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Σε 15% ο συντελεστής φορολόγησης επί των τόκων σε καταθέσεις
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 Posted by STEVENIKO

Σε 15% από 10% αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης επί των τόκων - σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος φορολογικού νόμου - που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 σε σχέση με καταθέσεις, αλλοδαπά ομόλογα, πράξεις repos, κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, Ελληνικά εταιρικά ομόλογα, καθώς και τίτλους που εκδίδονται στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), ενόψει αυτής της νομοθετικής εξέλιξης, από την Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2013, τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα υποχρεούνται να προβαίνουν αναδρομικά στην παρακράτηση φόρου με το νέο συντελεστή, για τους τόκους που καταβλήθηκαν, πιστώθηκαν ή προέκυψαν από την 1/1/2013, προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο η διαφορά μεταξύ του προϊσχύοντος συντελεστή 10% και του ισχύοντος από 1/1/2013 και εφεξής, συντελεστή 15%.STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for " Σε 15% ο συντελεστής φορολόγησης επί των τόκων σε καταθέσεις "

Leave a reply