[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ποιοι μισθωτοί και συνταξιούχοι πληρώνουν έξτρα φόρους
Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 Posted by STEVENIKO


Έξτρα φόρους στους περισσότερους μισθωτούς και συνταξιούχους με μεσαία εισοδήματα και τις οικογένειες με παιδιά φέρνει ο νέος φορολογικός νόμος.

Με τις νέες διατάξεις που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 περίπου 3.000.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν για τα εισοδήματα του έτους 2013 φόρους υψηλότερους έως και 689%, λόγω της κατάργησης των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόμενα παιδιά και την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας.

Για τους μισθωτούς και συνταξιούχους ισχύει πλέον μια νέα φορολογική κλίμακα με τρία μόνο κλιμάκια. Για τα πρώτα 25.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις θα ισχύει συντελεστής φόρου 22%, για τα επόμενα 17.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ, θα ισχύσει συντελεστής φόρου 32% και για το υπερβάλλον των 42.000 ευρώ τμήμα του εισοδήματος θα ισχύει συντελεστής 42%. Παράλληλα καθιερώνεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για εισοδήματα έως 21.000 ευρώ Για εισοδήματα πάνω από τις 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ.

Από την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος φορολόγησης θα προκύψουν:

α) Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους χωρίς παιδιά:
- μειώσεις φόρων κατά 10 έως και 400 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 5.000 και μέχρι 23.000 ευρώ,
- αυξήσεις φόρων κατά 60 έως και 1.280 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 23.000 και μέχρι 40.000 ευρώ

β) Για τους μισθωτούς με 1 παιδί:
- μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 80 έως και 200 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 5.000 και μέχρι 11.000 ευρώ,
- αυξήσεις φόρων κατά 40 έως και 1.480 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 11.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ
γ) Για τους μισθωτούς με 2 παιδιά, θα προκύψουν αυξήσεις φόρων:
- κατά 120 έως και 400 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 10.000 και μέχρι 23.000 ευρώ
- κατά 460 έως και 1.680 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 23.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ

Στο «κυνήγι» των αποδείξεων μισθωτοί – συνταξιούχοι
Αυστηρότερο και με πολλές παγίδες που μπορούν να οδηγήσουν στην πληρωμή έξτρα φόρου 22% για τους μισθωτούς και συνταξιούχους είναι φέτος το μέτρο των αποδείξεων.
Το μέτρο ισχύει μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους οι οποίοι θα συνεχίσουν να επιδίδονται στο «κυνήγι» των αποδείξεων ενώ οι υπόλοιποι φορολογούμενοι δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες, αγρότες, εμποροβιοτέχνες δεν έχουν πλέον καμία υποχρέωση να ζητούν και να μαζεύουν αποδείξεις.

«Άχρηστες» θα είναι φέτος οι αποδείξεις που αφορούν σε δαπάνες για το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο και τις υπηρεσίες κοινοχρήστων τις οποίες δεχόταν μέχρι και το 2012 η εφορία και αποτελούν μεγάλο μέρος των οικογενειακών δαπανών. Επίσης δεν θα «μετράνε» οι αποδείξεις του ενοικίου που πληρώνει ο φορολογούμενος για την κύρια κατοικία του και τα παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, κάθε είδους ασφάλιστρα και η αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μετά την κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών οι μόνες αποδείξεις που θα αναγνωρίζει η εφορία θα είναι αυτές που αφορούν τα δίδακτρα σε φροντιστήρια και ξένες γλώσσες.
Ειδικότερα με τη νέα ρύθμιση για τη συλλογή αποδείξεων που αφορά τα εισοδήματα του 2013, αλλάζουν τα εξής:

1. Η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων αξίας μέχρι του 25% του συνολικού εισοδήματος θα ισχύει μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και μόνο για τα εισοδήματά τους από μισθωτές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουν εισοδήματα και από άλλες πηγές για παράδειγμα εισοδήματα από ενοίκια, θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις μόνο για το τμήμα του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες.

2. Επιβάλλεται φορολογική «ποινή» 22% σε όσους δεν μαζεύουν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων. Για παράδειγμα, μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις συνολικού ύψους 7.500 ευρώ. Στην περίπτωση που συλλέξει λιγότερες αποδείξεις για παράδειγμα 5.000 ευρώ τότε στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των αποδείξεων που απαιτούνται και αυτών που συγκεντρώθηκαν δηλαδή στο ποσό των 2.500 ευρώ, θα επιβληθεί «ποινή» 22%. Θα πληρώσει έξτρα φόρου 550 ευρώ (2.500 Χ 22%).

3. Η υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων αξίας μέχρι 25% του συνολικού εισοδήματος θα ισχύει πλέον για ετήσια ποσά εισοδήματος μέχρι 42.000 ευρώ. Για όσους έχουν εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ, προβλέπεται πλέον υποχρέωση συλλογής αποδείξεων συνολικής αξίας 10.500 ευρώ.

4. Στις αποδείξεις που πρέπει να μαζεύουν από φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να καλύψουν το 25% των συνολικών ετήσιων αποδοχών τους μέχρι του ποσού των 42.000 ευρώ προστέθηκαν κι αυτές που αφορούν σε δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων μαθημάτων. Προστέθηκαν επίσης και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Δεν «μετράνε» αποδείξεις που αφορούν σε δαπάνες για:
- προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγραερίου και φυσικού αερίου
- ενοίκια κύριας κατοικίας και ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη
- ασφάλιστρα κάθε είδους (ζωής, πυρός, μεταφορών κ.λπ.)
- αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων
- ύδρευση
- αποχέτευση
- ηλεκτρικό ρεύμα
- δημοτικά τέλη
- ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες
- νοσοκομειακή περίθαλψη
- αγορά αυτοκινήτων
- αγορά ακινήτων
- αγορά λοιπών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ, που λαμβάνονται υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος
- εισιτήρια λεωφορείων, τρένων, πλοίων και αεροπλάνων
- ταχυδρομικές υπηρεσίες
- τηλεφωνικές υπηρεσίες
- υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης
- τυχερά παιχνίδια
- τέλη κυκλοφορίας.
Για όλες τις υπόλοιπες δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών οι σχετικές αποδείξεις λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του 25% του ετήσιου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.

Περισσότεροι φόροι με την κατάργηση των φοροαπαλλαγών
Η σαρωτική κατάργηση των φοροαπαλλαγών αυξάνει κατακόρυφα τις φορολογικές επιβαρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιούχους δημιουργώντας παράλληλα τα περιθώρια για διεύρυνση της φοροδιαφυγής ιδίως από εκμισθωτές ακινήτων και ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών.

Παράλληλα η κατάργηση των φοροαπαλλαγών «ψαλιδίζει» σημαντικά τα οφέλη από τη χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος και του πολυτεκνικού επιδόματος των 500 ευρώ που θα χορηγείται στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις , καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν έκπτωση φόρου 10% των δαπανών του φορολογούμενου για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Θα εξακολουθούν να εκπίπτουν κατά ποσοστό 10% από το φόρο εισοδήματος μόνο οι δαπάνες για νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις κι αυτές μόνο κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή και ασφαλιστικές εταιρείες και κατά το μέρος που υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος.

Επίσης θα εξακολουθούν να εκπίπτουν κατά 10% από το φόρο οι δαπάνες για δωρεές, χορηγίες και διατροφή προς την πρώην ή τον πρώην σύζυγο.

Η κατάργηση των φοροαπαλλαγών ανεβάζει σημαντικά τις φορολογικές επιβαρύνσεις για τους φορολογούμενους που πληρώνουν ενοίκιο για κύρια κατοικία ή για κατοικία των παιδιών τους που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, καταβάλουν τόκους για την εξόφληση στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, πληρώνουν δίδακτρα σε φροντιστήρια ή ασφάλιστρα ζωής. Οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν με την κατάργηση των φοροαπαλλαγών είναι ακόμη μεγαλύτερες για τις οικογένειες με παιδιά. Από τα παραδείγματα προκύπτει αύξηση των φόρων που υπερβαίνει ακόμη και το 100% για τους φορολογούμενους με τρία παιδιά και μεσαία εισοδήματα.

Ιατρικές δαπάνες
«Δώρο-άδωρο» αποδεικνύεται στην πράξη η διατήρηση της έκπτωσης φόρου 10% στις ιατρικές δαπάνες που θα πραγματοποιούν από το 2013 οι μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, για πρώτη φορά μπαίνει όρος ότι δεν αναγνωρίζονται οι ιατρικές δαπάνες μέχρι ένα ύψος εισοδήματος. Το όριο αυτό είναι το 5% του φορολογουμένου εισοδήματος. Και μόνο αυτό αρκεί για να «ψαλιδίσει» την πιο «ευαίσθητη» έκπτωση φόρου. Παράλληλα θα χορηγείται μόνο στο μέρος των δαπανών που δεν θα καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρίες ενώ το ποσό της μείωσης φόρου δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τις 3.000 ευρώ

Ο νέος περιορισμός που τίθεται λειτουργεί ως εξής:

- Μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ, προσκομίζει αποδείξεις από γιατρούς αξίας 2.000 ευρώ. Από τα 2.000 ευρώ, θα αναγνωριστούν μόνο τα 750 ευρώ καθώς τα 1.250 ευρώ (δηλαδή το 5% του εισοδήματος) δεν αναγνωρίζονται. Από τα 750 ευρώ, που θα αναγνωριστούν ο μισθωτός θα έχει έκπτωση φόρου 10% δηλαδή 75 ευρώ. Έτσι, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα προσκομίσει αποδείξεις αξίας 2.000 ευρώ για να γλιτώσει 75 ευρώ. Με το καθεστώς που ίσχυε μέχρι τώρα, θα κέρδιζε έκπτωση φόρου 200 ευρώ. Άρα, με το νέο σύστημα χάνει 125 ευρώ.

Στη πράξη δηλαδή ακόμα και αυτή η «ψαλιδισμένη» φοροαπαλλαγή που απέμεινε για τους μισθωτούς και συνταξιούχους είναι δώρον... άδωρον καθώς δύσκολα θα μπορέσουν οι φορολογούμενοι να πραγματοποιήσουν το αναγκαίο ποσό ιατρικών δαπανών (με δική τους συμμετοχή) που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν μείωση φόρου κατά 10%.

Στις ιατρικές δαπάνες που θα μπορούν υποβληθούν στην εφορία περιλαμβάνονται:
- Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, γναθοχειρουργούς για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
- Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών.

- Τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη γενικά.
- Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι.
- Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη κ.α

Παραδείγματα
1. Φορολογούμενος με ένα παιδί και με ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ. Πληρώνει 2.500 ευρώ ετησίως για τόκους στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, 700 ευρώ για δίδακτρα σε φροντιστήριο και 800 ευρώ για ασφάλεια ζωής.
Φορολογική επιβάρυνση για το 2012:
- Φόρος κλίμακας: 1.720 ευρώ.
- Έκπτωση φόρου από τόκους: 250 ευρώ.
- Έκπτωση φόρου από φροντιστήρια: 70 ευρώ.
- Έκπτωση φόρου από ασφάλιστρα: 80 ευρώ.
Φόρος για τα εισοδήματα του 2012: 1.320 ευρώ.
- Φορολογική επιβάρυνση για το 2013:
- Φόρος κλίμακας: 1.860 ευρώ.
- Μείον επίδομα παιδιού: 320 ευρώ.
- Έκπτωση φόρου από φοροαπαλλαγές: 0 ευρώ.
Φόρος για τα εισοδήματα του 2013: 1.540 ευρώ.
Πρόσθετος φόρος για το 2013: 220 ευρώ.
2. Φορολογούμενος με 2 παιδιά και με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ. Πληρώνει 2.500 ευρώ για ενοίκιο κύριας κατοικίας, 1.000 ευρώ για δίδακτρα σε φροντιστήριο και 800 για ασφάλεια ζωής.
Φορολογική επιβάρυνση για το 2012:
- Φόρος κλίμακας: 3.270 ευρώ.
- Έκπτωση φόρου από ενοίκια: 100 ευρώ.
- Έκπτωση φόρου από φροντιστήρια: 100 ευρώ.
- Έκπτωση φόρου από ασφάλιστρα: 80 ευρώ.
Φόρος για τα εισοδήματα του 2012: 2.990 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση για το 2013:
- Φόρος κλίμακας: 3.800 ευρώ.
- Μείον οικογενειακό επίδομα: 320 ευρώ.
- Έκπτωση φόρου από φοροαπαλλαγές: 0 ευρώ.
Φόρος για τα εισοδήματα του 2013: 3.480 ευρώ.
Πρόσθετος φόρος για το 2013: 490 ευρώ.
3. Φορολογούμενος με 3 παιδιά και με εισόδημα 25.000 ευρώ. Πληρώνει 3.000 ευρώ ετησίως για τόκους στεγαστικού δάνειου, 1.500 ευρώ για δίδακτρα σε φροντιστήρια και 1.000 ευρώ για ασφάλεια ζωής.
Φορολογική επιβάρυνση για το 2012:
- Φόρος κλίμακας: 2.970 ευρώ.
- Έκπτωση φόρου από τόκους: 300 ευρώ.
- Έκπτωση φόρου από φροντιστήρια: 100 ευρώ.
- Έκπτωση φόρου από ασφάλιστρα: 100 ευρώ.
- Μείον πολυτεκνικό επίδομα: 1.584 ευρώ.
Φόρος για τα εισοδήματα του 2012: 886 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση για το 2013:
- Φόρος κλίμακας: 3.800 ευρώ.
- Μείον επίδομα παιδιών: 1.980 ευρώ.
- Έκπτωση φόρου από φοροαπαλλαγές: 0 ευρώ.
Φόρος για τα εισοδήματα του 2013: 1.820 ευρώ.
Πρόσθετος φόρος για το 2013: 934 ευρώ.

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Ποιοι μισθωτοί και συνταξιούχοι πληρώνουν έξτρα φόρους"

Leave a reply